Metrika

  • citati u SCIndeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:33
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 64, br. 1, str. 154-174
Odgovornost roditelja za prekršaje koje učine njihovi potomci
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresarbrane@pf.uns.ac.rs, i.milic@pf.uns.ac.rs
Ključne reči: dete; maloletnik; roditelj; odgovornost; kazna
Sažetak
Predmet pažnje autorâ su pojedina pitanja odgovornosti za radnje drugog u prekršajnom pravu Republike Srbije. Naime, pod određenim uslovi- ma, ukoliko učini prekršaj dete ili maloletnik (potomci), umesto njega ili zajedno s njim mogu da odgovaraju i druga lica, a pre svega njihovi roditelji koji nisu vršili dužni nadzor. Razlikuje se prekršajna odgovornost roditelja čija su deca učinila prekršaj, a koja su uzrasta do 14 godina, dok postoje posebna pravila odgovornosti ukoliko su ona uzrasta od 14 do 18 godina. Dakle, postoji razlika u pogledu odgovornosti roditelja ukoliko prekršaj učini lice koje je u prekršajnopravnom smislu dete i ukoliko je reč o maloletniku. Autori kritički analiziraju odredbe Zakona o prekršajima, koje se tiču odgovornosti roditelja za prekršaje koje su učinili njihovi potomci. Na kraju, zaključuju da je Zakonom o prekršajima grubo narušen osnovni princip u pravu 'koliko prava, toliko obaveze i isto toliko odgovornosti'.
Reference
Ćorović, E. (2012) Sporni oblici disciplinskog kažnjavanja dece - da li je reč o osnovu isključenja protivpravnosti krivičnog dela ili nasilju nad decom?. Crimen, vol. 3, br. 2, str. 211-221
Delić, N. (2010) Pojam krivice u krivičnom zakonodavstvu Makedonije. u: Pravo zemalja u Regionu, Beograd: Institut za uporedno pravo
Delić, N. (2014) Delo malog značaja i stvarno kajanje u krivičnom zakoniku. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 62, br. 1, str. 23-40
Đorđević, Đ. (2014) Novi zakon o prekršajima i novine u opštem delu prekršajnog prava. Nauka, bezbednost, policija, br. 2, str. 15-26
Fuko, M. (1998) Nadzirati i kažnjavati - rođenje zatvora. Beograd: Prosveta
Hristov, A., Vujunović, N. (1963) Prekršajno pravo materijalnopravni deo i administrativno kazneni postupak. Priština
Ignjatović, Đ.M. (2008) Kriminologija. Beograd: Dosije
Jelačić, M. (2004) Prekršajno pravo - teorija i praksa. Beograd
Martinović, A. (2014) U susret početku primene novog Zakona o prekršajima. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 48, br. 1, str. 189-207
Milić, I. (2015) Prekršajni nalog. Bezbjednost - Policija - Građani, 1-2
Milić, I. (2014) Novi zakon o prekršajima i stari problemi sa zaštitnom merom obaveznog lečenja zavisnika od alkohola i psihoaktivnih supstanci. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 48, br. 1, str. 263-273
Milić, I.D. (2015) Evidencija prekršajno kažnjenih lica. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 49, br. 1, str. 239-251
Potočki, S. (1959) Prekršajno pravo, opći dio (Skripta predavanja za predmet Prekršajni i administrativno - kazneni postupak). Zagreb
Radovanović, D.M. (1992) Čovek i zatvor - studija integrisanosti u zatvorenički društveni sistem. Beograd: Prometej
Stojanović, Z. (2009) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Pravna knjiga
Stojanović, Z. (2011) Krivično pravo u doba krize. Branič - časopis Advokatske komore Srbije, vol. 124, br. 1-2, str. 27-49
Škulić, M. (2013) Specifičnosti postupanja prema maloletnicima u prekršajnom postupku. u: Postupanje sa maloletnicima u prekršajnom postupku - Program obuke za sudije prekršajnih sudova, Beograd
Vuković, I. (2015) Prekršajno pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Vuković, I. (2013) O situacijama posrednog izvršilaštva u srpskom krivičnom pravu. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 61, br. 1, str. 96-121
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/AnaliPFB1601154R
objavljen u SCIndeksu: 09.09.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka