Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:13

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2020, br. 2, str. 111-124
Diverzioni mehanizmi postupanja prema maloletnicima u Škotskoj - mogućnosti za primenu određenih iskustava u Srbiji
Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

e-adresamilica.kovacevic@fasper.bg.ac.rs, vp.danica@gmail.com
Sažetak
Diverziono postupanje prema maloletnim učiniocima krivičnih dela, odnosno izbegavanje ili skretanje krivičnog postupka, predstavlja jedan od ključnih standarda za koje plediraju relevantni međunarodni dokumenti. Među onima koji imaju višedecenijsko iskustvo u reagovanju na maloletnički kriminalitet mimo standardnog krivičnog postupka ističe se Škotska, čiji se pravni sistem odlikuje veoma specifičnim rešenjima u ovoj oblasti, bitno drugačijim od onih postojećih u ostatku Ujedinjenog Kraljevstva. S obzirom na to da i srpski pozitivni propisi insistiraju na primeni diverzionih mehanizama, kako kroz primenu načela oportuniteta, tako i kroz primenu vaspitnih naloga, postavlja se pitanje da li su određena iskustva Škotske primenljiva u Srbiji, te da li su ova dva sistema uporediva. Stoga su izlaganja u radu posvećena upoznavanju sa osnovama škotskog sistema poznatog kao Children's Hearings, a kako bi se izdvojile njegove dobre i slabe strane. Primenjeni su normativni, istorijski i komparativni metod. Cilj rada jeste da se izdvoje određene preporuke koje bi mogle biti relevantne za buduće postupanje prema maloletnim prestupnicima.
Reference
Bugarski, T.D. (2015) Vaspitni nalozi kao diverzioni model postupanja i njihova primena u praksi Višeg javnog tužilaštva i Višeg suda u Novom Sadu. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, Novi Sad, vol. 49, br. 1, str. 89-116
Elrod, P., Ryder, P. (2011) Juvenile justice: A social, historical and legal perspective. Sudbury, Massachusetts: Jones and Bartlett Publishers
Fairchild, G., van Goozen, S.H.M., Calder, A.J., Goodyer, I.M. (2013) Research review: Evaluating and reformulating the developmental taxonomic theory of antisocial behaviour. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 54(9): 924-940
Fox, S. (1974) Juvenile justice reform: Inovations in Scotland. American Criminal Law Review, 12: 61-102
Howell, J.C. (2003) Preventing and reducing juvenile delinquency: A comprehensive framework. Thousand Oaks, CA: Sage Publications
Igrački, J., Ilijić, L. (2016) Kriminalitet maloletnika - stanje u svetu i u Srbiji. Strani pravni život, 60(1), pp. 185-200
Inspectorate of Prosecution in Scotland (2018) Thematic report on the prosecution of young people. Glasgow: Scottish Government
Kovačević, M. (2018) Delinkvencija i pravna reakcija. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Kovačević, M., Turanjanin, V. (2014) Pravo maloletnika na slobodu i bezbednost u praksi Evropskog suda za ljudska prava - privilegovani ili jednaki?. Strani pravni život, br. 2, str. 307-324
Kovačević, M. (2015) Diverzioni koncept postupanja prema maloletnim učiniocima krivičnih dela - opšta razmatranja i osvrt na Srbiju. Pravni zapisi, vol. 6, br. 1, str. 110-125
Lightowler, C., Orr, D., Vaswani, N. (2014) Youth justice in Scotland: Fixed in the past or fit for the future?. Glasgow: Centre for Youth and Criminal Justice
Marković, R. (2014) Devolucija u Ujedinjenom Kraljevstvu. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 62, br. 2, str. 5-30
Mcara, L., Mcvie, S. (2010) Youth crime and justice: Key messages from the Edinburgh Study of Youth Transitions and Crime. Criminology & Criminal Justice, 10(2): 179-209
Moffitt, T. (1993) Adolescence-limited and life-course-persistent antisocial behavior: A developmental taxonomy. Psychological Review, 100(4): 674-701
Nikolić-Ristanović, V. (2014) Određenje pojma i njegove konsekvence - kriminalitet maloletnika ili maloletnička delinkvencija?. u: Nikolić-Ristanović V; Stevković Lj. [ur.] Maloletnička delinkvencija u svetu i Srbiji, Beograd: Prometej, pp. 7-12
Republički zavod za statistiku Republike Srbije (2014) Maloletni učinioci krivičnih dela u Republici Srbiji - 2013. Saopštenje Republičkog zavoda za statistiku, Beograd, br. 192
Republički zavod za statistiku Republike Srbije (2015) Maloletni učinioci krivičnih dela u Republici Srbiji - 2014. Beograd
Republički zavod za statistiku Republike Srbije (2016) Maloletni učinioci krivičnih dela u Republici Srbiji - 2015. Beograd
Republički zavod za statistiku Republike Srbije (2017) Maloletni učinioci krivičnih dela u Republici Srbiji - 2016. Beograd
Republički zavod za statistiku Republike Srbije (2018) Maloletni učinioci krivičnih dela u Republici Srbiji - 2017. Beograd
Republički zavod za statistiku Republike Srbije (2019) Maloletni učinioci krivičnih dela u Republici Srbiji - 2018. Beograd
Rutherford, A., Mcdermott, R. (1976) National Evaluation Program phase I summary report: Juvenile diversion. Washington: National Institute of Justice
Satarić, N., Obradović, D. (2014) Analiza napretka primene vaspitnih naloga i alternativnih krivičnih sankcija u sistemu maloletničkog pravosuđa u Srbiji. Beograd: International Management Group
Scottish Executive (2005) The children's hearings system. Edinburgh
Scottish Government (2013) Children's hearings handbook. Edinburgh
Scottish Parliamentary Corporate Body (2017) The children's Hearings system: Taking stock of recent reforms. 5th report, http://www.parliament.scot/S5_Education/Reports/ESS052017R05.pdf, (pristup 20. 2. 2020)
Stanković, G.V. (1978) Obustavljanje parnične delatnosti radi pokušaja poravnanja pred mirovnim većem. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, Niš, 18, pp. 247-262
Stevanović, I. (2006) Nova zakonska rešenja o maloletnicima - značaj alternativa institucionalnom tretmanu (u svetlu reintegracije izvršilaca i osnaživanja žrtava). Temida, vol. 9, br. 1, str. 61-66
Škulić, M. (2011) Maloletničko krivično pravo. Beograd: Pravni fakultet
Vasiljević, D. (2008) Vaspitni nalozi i posebne obaveze sa posebnim osvrtom na ulogu škole. u: Matejić-Đuričić Z. [ur.] Poremećaji ponašanja u sistemu obrazovanja, Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, pp. 359-373
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/spz64-25413
objavljen u SCIndeksu: 02.09.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka