Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 52, br. 1, str. 169-180
Pravno uređenje instituta jemstva i njegovih derivata - problemi i predlozi de lege ferenda
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresaB.Pajtic@pf.uns.ac.rs
Projekat:
Članak je nastao kao rezultat rada na naučnoistraživačkom projektu: Pravna tradicija i novi pravni izazovi, Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu

Sažetak
Rad proučava isključivo institut jemstva kao sredstva obezbeđenja u građanskopravnom smislu, a ne i jemstvo u krivičnom postupku, niti jemstvo u carinskom postupku. Pored klasičnog jemstva, u pravnom prometu i praksi sve značajnije mesto zauzimaju derivati ovog instituta. Sa razvojem privrede i bankarskog poslovanja, razvijale su se i ustanove od kojih neke, zbog svojih karakteristika, obezbeđuju viši stepen pravne sigurnosti poverilaca, a druge pojednostavljuju i ubrzavaju postupak obezbeđivanja potraživanja. Ovaj rad je koncentrisan na najvažnije teorijske i praktične probleme koji proizlaze iz različitih doktrinarnih pristupa i nedorečenosti zakona u odnosu na jemstvo i institute koje možemo nazvati derivatima ovog pravnog posla. Naime, kakve pravne posledice nastupaju po ugovor o jemstvu, ako je jemac bio u zabludi u odnosu na poslovnu sposobnost dužnika iz osnovnog pravnog posla, misleći da ona nije ograničena? Ima li jemac pravo na subrogaciju u slučaju ispunjenja obaveze glavnog dužnika (lišenog poslovne sposobnosti), prema jemcu? Koje pravno dejstvo proizvodi jemčenje za naturalnu obligaciju? Verujem da će ovaj rad dati odgovore na neka od ovih pitanja, oko kojih ne postoji konsenzus, kako u pravnoj teoriji, tako ni u praksi.
Reference
*** Zakon o obligacionim odnosima. član 997
Alain, S. (2014) Manuel de droit des obligations. Presses Universitaires de France, str. 15
Apathy, P., Riedler, A. (2015) Bürgerliches Recht. Wien: Verlag Österreich, str. 209-212
Hans, B., Walker, W.D. (2015) Allegemeines Schuldrecht. München: C.H.Beck, str. 17
Hiber, D., Živković, M. (2015) Obezbeđenje i učvršćenje potraživanja. Pravni fakultet u Beogradu, str. 297
Jožef, S. (2007) Obligaciono pravo. Novi Sad: Pravni fakultet u Novom Sadu-Centar za izdavačku delatnost, str. 60
Melvin, E.A. (2002) Contracts. u: Gilbert Law summaries, Chicago, Fourteenth Edition, str. 181 – 218
Miladin, P. (2006) Bankarsko jemstvo na prvi poziv. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, broj 56, str. 341
Pajtić, B.L. (2015) Odnos ugovora o jemstvu i srodnih instituta privrednog prava. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 49, br. 1, str. 149-155
Pajtić, B.L. (2015) Bankarska garancija u srpskom i evropskim pravnim sistemima. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 49, br. 3, str. 1127-1134
Pavićević, B. (1980) Komentar Zakona o obligacionim odnosima. Beograd: Savremena administracija, II, redaktori Blagojević Borislav i Krulj Vrleta, str. 586
Perović, S. Obligaciono pravo. str. 79
Radišić, J. (2004) Obligaciono pravo. Beograd: Nomos
Salma, J. (1993) Jemstvo. Pravni život, vol. 42, br. 7-8, str. 713-726
Silvia, D. (2014) Bürgerliches Recht. Wien: Verlag Österreich GmbH, str. 12 i 13
Simler, P. (1999) Cautionnement et garanties autonomes. Paris: Litec, str. 857
Vuković, M. (1964) Obvezno pravo. Zagreb: Školska knjiga, Knjiga II, str. 183
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfns52-16739
objavljen u SCIndeksu: 26.07.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci