Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 51, br. 4, str. 1607-1626
O realizaciji ugovora o ugovornoj kazni zaključenog u formi javnobeležničkog zapisa
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresaS.Radovanovic@pf.uns.ac.rs, N.Miscevic@pf.uns.ac.rs
Projekat:
Projekat Pravnog fakulteta u Novom Sadu: Pravna tradicija i novi pravni izazovi

Ključne reči: ugovorna kazna; ugovorna kazna zbog zadocnjenja; akcesornost u realizaciji; forma ugovora o ugovornoj kazni; izvršni javnobeležnički zapis
Sažetak
Ugovorom o ugovornoj kazni se dužnik obavezuje da poveriocu isplati određenu svotu novca ili pribavi drugu materijalnu korist ukoliko glavnu obavezu ne ispuni, odnosno ukoliko je ne ispuni blagovremeno. Postojanje akcesornosti ugovorne kazne u odnosu na potraživanje čijem obezbeđenju služi nesporno je u domaćoj pravnoj teoriji , ali je sporan njen obim. U radu je analizirana akcesornost ugovorne kazne u realizaciji, odnosno pitanje mogućnosti samostalnog isticanja zahteva za isplatu ugovorne kazne, nezavisno od zahteva za prinudno namirenje glavnog potraživanja. Ovo pitanje postaje kompleksno u slučaju kada se radi o ugovornoj kazni zbog zadocnjenja, a poverilac još uvek nije primio, niti zahtevao ispunjenje glavne obaveze. Stoga se u radu nastoji odgovoriti na navedeno pitanje iz aspekta mogućnosti zaključenja ugovora o ugovornoj kazni u formi izvršnog javnobeležničkog zapisa i eventualnog prinudnog ostvarenja zahteva za isplatu, odnosno predaju ugovorne kazne na osnovu tako stečene izvršne isprave.
Reference
*** (2015-2016) Zakon o izvršenju i obezbeđenju - ZIO. Sl. glasnik RS, br. 106/2015 i 106/2016- autentično tumečenje, čl. 43, st. 4
*** (1930) Zakon o javnim beležnicima (notarima) Kraljevine Jugoslavije iz 1930. godine. Službene novine Kraljevine Jugoslavije, br. 220, 784; § 53, st. 1
*** (2011-2015) Zakon o javnom beležništvu-ZJB. Sl. glasnik RS, čl. 6, br. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 - dr. zakon, 93/2014 - dr. zakon, 121/2014, 6/2015 i 106/2015
Đurđević, D. (2014) Javnobeležnička delatnost. Beograd
Grujić, N. (2016) Pravo na ugovornu kaznu u slučaju raskida ugovora zbog neispunjenja. Pravni zapisi, vol. 7, br. 2, str. 339-366
Hiber, D., Živković, M. (2015) Obezbeđenje i učvršćenje potraživanja. Beograd, 466-472
Jankovec, I. (1993) Ugovorna odgovornost. Beograd
Karanikić, M.M. (2015) Ugovorena forma ugovora o otuđenju nepokretnosti. Srpska politička misao, 48(2): 313-339
Karanikić-Mirić, M. (2015) Istorija pooštravanja zakonske forme ugovora o otuđenju nepokretnosti u srpskom pravu. Teme, vol. 39, br. 4, str. 1295-1317
Knežević, M. (2014) Krug opozicionih razloga u prigovoru protiv rešenja o izvršenju na osnovu izvršne isprave. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 48, br. 4, str. 329-357
Knežević, M., Knežević, M. (2016) u: Keča Ranko [ur.] Građansko procesno pravo, Beograd, 540
Konstantinović, M. (1982) Priroda ugovorne kazne-Smanjenje od strane suda. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 4, 521; 3
Marković, L. (1997) Obligaciono pravo. Beograd
Medicus, D., Lorenz, S. (2015) Schuldrecht I. München, Agemeiner Teil, 267
Miščević, N.B. (2015) Forma ugovora o hipoteci. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 49, br. 3, str. 1403-1416
Orlić, M. (1985) Ugovorna kazna. Pravni život, br. 5, str. 545
Povlakić, M. (2013) Nadležnost notara u Bosni i Hercegovini. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 2, 245-310
Radovanović, S. (2017) Akcesornost ugovorne kazne u srpskom pravu. Novi Sad, 26
Rašović, Z.P. (2007) Komentar zakona o hipoteci. Podgorica
Senjak, K. (2013) Notarijat i izvršnost notarskih akata. Zbornik pravnog fakulteta u Zagrebu, br. 2, str. 449-482
Stanković, V. Komentar Zakona o obligacionim odnosima. Perović Slobodan, Stojanović Dragoljub [ur.] str. 783
Stanković, V. (1995) Komentar Zakona o obligacionim odnosima (redaktor Slobodan Perović). Beograd, 628-629
Strezovski, S. Komentar Zakona o obligacionim odnosima. Blagojević Borislav T., Krulj Vrleta [ur.] 681
Strezovski, S. (1980) Komentar Zakona o obligacionim odnosima. Beograd, 677
Šarkić, N., Počuča, M. (2017) Izvršenje javnoeležničkih akata prema odredbama novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Pravni život, br. 12, str. 89
Tonner, K., Willingmann, A., Tamm, M. (2010) Vertragsrechtkommentar. Köln, 446, 573
Vizner, B. (1978) Komentar Zakona o obveznim odnosima. Zagreb, 1093-1106
Živković, M. (2006) Obim saglasnosti neophodan za zaključenje ugovora. Beograd
Živković, M. (2010) Akcesornost založnih prava na napokretnosti. Beograd, str. 48
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns51-16536
objavljen u SCIndeksu: 12.04.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka