Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 52, br. 3, str. 869-890
Kriterijumi za odlučivanje o vršenju roditeljskog prava posle razvoda braka u teoriji i praksi
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresaG.KovacekStanic@pf.uns.ac.rs, Sandra.Samardzic@pf.
Projekat:
Ovaj rad je nastao u okviru projekta: Pravna tradicija i novi pravni izazovi, Pravnog fakulteta u Novom Sadu

Ključne reči: sporazum roditelja; najbolji interes deteta; želja deteta; mišljenje organa starateljstva; sudska praksa; zakonodavstvo
Sažetak
Rad se bazira na istraživanjima sudske prakse o kriterijumima za poveravanje deteta jednom roditelju na samostalno staranje koja su sprovedena pre 30 godina, pre 10 godina i u novije vreme. Istraživanja su sprovedena u sudovima u Novom Sadu i Subotici. Takođe, u radu je proučeno relevantno zakonodavstvo, počevši od zakona koji su važili pre II Svetskog rata do danas. Osnovni zaključci rada, koji su dobijeni upoređenjem rezultata ranijih istraživanja sa novijim, su da se deca mnogo češće poveravaju majkama na samostalno staranje, te da su kriterijumi za poveravanje slični. Najučestaliji kriterijum je sporazum roditelja, koji sud uglavnom bezrezervno prihvata, ne utvrđujući da li je sporazum u najboljem interesu deteta. Razlika postoji u pozivanju na kriterijum najbolji interes deteta, koji je dobio na značaju donošenjem Porodičnog zakona 2005. godine, jer ovaj Zakon prvi put eksplicitno reguliše najbolji interes deteta, kao pravni standard. Kada se posmatra želja deteta kao kriterijum, podaci pokazuju evoluciju sudske prakse koja ide u pozitivnom pravcu, jer se sve više uvažava želja deteta kao kriterijum za poveravanje. Kada se radi o kriterijumima za poveravanje deteta ocu, primećeno je da postoji razlika u starijem i novijem istraživanju, koja se ogleda u tome što je sud ranije pridavao veliki značaj pomoći koju je otac imao od svoje majke, dok je danas ta činjenica izgubila značaj. Utvrđivanje i uvažavanje želje deteta u mnogo većem broju slučajeva, te uočen stav suda o ravnopravnosti majke i oca kao roditelja, u smislu kriterijuma za poveravanje deteta jednom roditelju na samostalno staranje, smatramo pozitivnim pomakom i nadamo se da su to trendovi u kojima će sudska praksa ići i dalje u budućnosti.
Reference
*** (1894) Zakon o braku (Zakonski članak XXXI)
*** (1975) Zakon o odnosima roditelja i dece Vojvodine. Službeni list Socijalističke Autonomne Pokrajine Vojvodine, br. 2
*** (2005) Porodični zakon - PZS. Službeni glasnik, 18
*** (1980-2001) Zakon o braku i porodičnim odnosima. Službeni glasnik, 22/80, 22/93, 35/94, 29/01
*** (1975) Zakon o odnosima roditelja i dece. Službeni list Vojvodine, 2/75, Zakon o braku, Službeni list 2/5
*** (1903) Građanski zakonik za Kraljevinu Srbiju - SGZ. Beograd
*** (1996/1997) Sl. list SRJ - Međunarodni ugovori, br. 4/96 i 2/97
*** (1890) Zakonom o crkvenim vlastima. (čl. 96)
*** (1990) Zakon o ratifikaciji Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta. Sl. list SFRJ - Međunarodni ugovori, br. 15/90
Atkinson, J. (1984) Criteria for Deciding Child Custody in the Trial and Appelate Courts. Family Law Quaterly, Vol. XVIII, 1, 8-36
Đorđević, R.Đ. (1939) Crkveno pravo
Kovaček-Stanić, G. (2013) Porodičnopravni odnosi roditelja i dece u Srbiji (Vojvodini) kroz istoriju i danas. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 47, br. 2, str. 107-129
Kovaček-Stanić, G.B., Samardžić, S.O., Kovačević, M.S. (2017) Razvod braka i zajedničko roditeljsko staranje kao posledica razvoda braka u teoriji i praksi. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 51, br. 4, str. 1285-1303
Kovaček-Stanić, G. (1994) Pravni izraz roditeljstva. Novi Sad, str. 62-85
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns52-19591
objavljen u SCIndeksu: 20.05.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka