Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 3 od 4  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 52, br. 3, str. 961-975
(Ne)delotvornost Zakona o sprečavanju nasilja u Republici Srbiji
Policijska akademija, Beograd

e-adresasreten.jugovic@kpa.edu.rs
Projekat:
Razvoj institucionalnih kapaciteta, standarda i procedura za suprotstavljanje organizovanom kriminalu i terorizmu u uslovima međunarodnih integracija (MPNTR - 179045)

Ključne reči: policija; nasilje u porodici; zadržavanje lica; hitne mere
Sažetak
U prvom delu rada ukazuje se na načelne nomotehničke propuste zakonodavca. Potom se analiziraju najznačajnije odredbe Zakona, poput onih o neposrednoj opasnosti od nasilja u porodici u smislu Zakona. U centralnom delu rada obrađene su zakonske novine u postupanju policije, s posebnim osvrtom na odredbe o hitnim merama koje po Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici izriče policija. Pri tom, ukazuje se na propuste stručnih obrađivača u formulisanju odredaba o analizi rizika, zadržavanju, i onih koje se odnose na naređenje kojim se izriču hitne mere. Takođe, dotiču se i pitanja sudske zaštite od nasilja u porodici. Kao poseban problem ističe se (u zaključku) odsustvo delotvorne prekršajne odgovornosti učinilaca nasilja u porodici, a to bi se moglo otkloniti de lege ferenda izmenama analiziranog zakona, Zakona o JRM i Zakona o prekršajima.
Reference
*** (2016) Službeni glasnik Republike Srbije, broj 94
*** (2018) Dnevne novine Politika, 28. Februar
*** (2016) Zakon o policiji. Sl. Glasnik Republike Srbije, br. 6
Bugarski, T.D. (2018) Borba protiv nasilja u porodici u praksi nadležnih organa u Novom Sadu. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 52, br. 1, str. 95-121
Jugović, S. (2008) Obeležja upravnih ovlašćenja policije - policijskih ovlašćenja. Nauka, bezbednost, policija, vol. 13, br. 2, str. 73-81
Jugović, S.M., Simović, D.Z. (2016) Zakon o policiji Republike Srbije od 2016. godine - kritički pogled. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 50, br. 1, str. 71-85
Marković, R. (2002) Upravno pravo. Beograd, 49
Miletić, S., Jugović, S. (2016) Pravo unutrašnjih poslova. Beograd, 183, 184
Milkov, D. (1983) Pojam upravnog akta. Beograd-Novi Sad, 1-368; doktorska disertacija
Ristivojević, B.R., Samardžić, S.S. (2017) Zakon o sprečavanju nasilja u porodici - kritički osvrt iz ugla krivičnog prava. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 51, br. 4, str. 1441-1451
Ristivojević, B.R. (2018) Da li je Zakon o sprečavanju nasilja u porodici zakazao?. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 52, br. 1, str. 137-152
Simović, D., Stanković, M., Petrov, V. (2018) Ljudska prava. Univerzitet u Beogradu - Pravni fakultet, 129-163, 305-317
Stevanović, O.M., Subošić, D.R., Kekić, D.D. (2018) Specifične karakateristike Zakona o sprečavanju nasilja u porodici. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 52, br. 1, str. 153-168
Tubić, B.N. (2018) Nasilje u porodici u praksi Evropskog suda za ljudska prava. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 52, br. 1, str. 211-226
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns52-18912
objavljen u SCIndeksu: 20.05.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0