Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 10  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 34, br. 1, str. 115-121
Primena CAN Bus mreža na traktorima i radnim mašinama
aUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet
bUniverzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka
cPoljoprivredni fakultet, Štip, Makedonija

e-adresakoleg@agrif.bg.ac.rs, ovlada@gmail.com, zoran.dimitrovski@ugd.edu.mk
Ključne reči: Mreža; CAN Bus; računar; senzor; elektronski modul; traktor; radna mašina
Sažetak
Različiti tipovi i modeli računarskih upravljačkih jedinica već duži period su sastavni delovi traktora i ostalih poljoprivrednih ili radnih mašina, čineći ih efikasnijim i bezbednijim. Ova veoma važna tehnološka inovacija, CAN Bus mreža ili 'Controler Area Network' omogućava da se računarske jedinice i njihove komponente unutar traktora i drugih radnih mašina povežu u funkcionalnu kompleksnu celinu. Pri tome je obezbeđena pouzdana i sigurna komunikaciju, a smanjena količina električnih provodnika koji bi se inače zbog povezivanja delova sistema koristili. Informacije koje prikupljaju različiti senzori unutar traktora i drugih radnih mašina, CAN Bus mreža prenosi do računarske jedinice, a pri tome uspostavlja prioritete među pristiglim podacima kako bih za svaki od njih, na osnovu unapred propisanih protokola i procedura, odgovarajućom brzinom bio pripremljen odgovor od strane odgovarajuće računarske jedinice.
Reference
Oljača, M.V., Raičević, D., Ružičić, N.L., Đokić, M., Radojević, R. (2000) Safety in work of a fork-lift trucks. Belgrade: Faculty of Mechanical Engineering, str. 337-340
Oljača, M.V., Đokić, M., Ružičić, L., Radoja, L., Bandić, J. (2001) The accidents and their causes in work with the agricultural machines. St. Joseph, MI: American Society of Agricultural Engineers / ASAE, Section No 74, ASAE paper No 018036
Oljača, M.V., Gligorević, K., Branković, M., Dimitrovski, Z., Tanevski, D. (2005) Primena elektronskih komponenti na traktorima i radnim mašinama u funkciji povećanja kontrole sigurnosti i eksploatacije. Poljoprivredna tehnika, vol. 30, br. 1, str. 107-118
Oljača, M.V., Vukić, Đ., Ercegović, Đ., Gligorević, K., Pajić, M., Božić, S., Radojević, R., Dimitrovski, Z. (2008) Tehnička rešenja uređaja i opreme za povećanje sigurnosti rada mobilnih mašina i traktora u poljoprivredi. Poljoprivredna tehnika, vol. 33, br. 1, str. 89-100
Oljača, M.V., Vukić, Đ., Ercegović, Đ., Radivojević, D., Momirović, N., Topisirović, G., Gligorević, K., Radičević, B., Oljača, V.M. (2008) Bežični senzori u poljoprivredi danas, i buduće perspektive primene. Poljoprivredna tehnika, vol. 33, br. 1, str. 7-20
Oljača, V.M., Ružičić, L., Tanevski, D., Dimitrovski, Z. (2003) Ergonomski faktori u eksploataciji poljoprivrednih mašina. Skoplje: Poljoprivredni fakultet, volume 48
Oljača, V.M., Ružičić, L., Tanevski, D., Dimitrovski, Z. (2004) Računarski sistemi u kontroli radnih procesa poljoprivredne tehnike. Skopje: Fakultet poljoprivrednih nauka i hrane
Popović, M. (2004) Senzori i merenja. Srpsko Sarajevo: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Popović, M. (1994) Senzori i merenja. Beograd: Viša elektrotehnička škola
Webster, J. (1998) Instrumentation and sensors handbook. Madison, Wisconsin: University of Wisconsin
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 29.12.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka