Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 14  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 55, br. 2, str. 165-181
Rezultati istraživanja višegodišnje primene nove linije mašina i oruđa za uređenje zemljišta po površini i dubini
Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

e-adresaerceg@agrif.bg.ac.rs
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 20092: Effects of the implementation and optimization of new technologies, equipment and machinery for cultivation and tillage of soil in crop production

Ključne reči: konzervacijska obrada; linija mašina; nove tehnologije
Sažetak
U ovom radu su prikazani dvogodišnji rezultati primene mašina i oruđa za nove tehnologije u biljnoj proizvodnji. Izvršena je uporedna analiza uticaja primene nove tehnologije i nove linije mašina, kao i uticaj konvencionalnog sistema obrade na nekoliko ratarskih kultura (suncokret, merkantilni kukuruz i pšenica). U toku ispitivanja, analizirani su uticaji primene nove linije mašina na: fizičke osobine zemljišta, morfološke osobine gajenih biljaka, utrošak energije i prinos, a takođe su analizirani i ekonomski aspekti primene. Na kontrolnim parcelama je istovremeno bio primenjen konvencionalni sistem obrade, radi uporedne analize prethodno pomenutih faktora. Ogledi su izvedeni na proizvodnim parcelama Instituta za kukuruz 'Zemun Polje' u Krnješevcima u periodu od oktobra 2008. godine do jula 2010. godine.
Reference
Antončić, I. (1990) Mehanizacija dubinskih agromelioracionih zahvata. u: Simpozijum Aktuelni zadaci mehanizacije poljoprivrede, Opatija, zbornik radova, str. 280-287
Bošnjak, Đ., Dragović, S., Hadžić, V., Babović, D., Kostić, N., Burlica, Č., Đorović, M., Pejković, M., Mihajlović, D., Stojanović, S., Vasić, G., Stričević, R., Gajić, B., Popović, V., Šekularac, G., Nešić, Lj., Belić, M., Đorđević, A., Pejić, B. (1997) Metode istraživanja i određivanja fizičkih svojstava zemljišta. Novi Sad: Komisija za fiziku zemljišta
Ercegović, Đ., Raičević, D., Vukić, Đ., Oljača, M.V., Radojević, R., Pajić, M., Gligorević, K. (2008) Tehničko-tehnološki aspekti primene mašina i oruđa za uređenje zemljišta po površini i dubini. Poljoprivredna tehnika, vol. 33, br. 2, str. 13-26
Ercegović, Đ., Pajić, M., Raičević, D., Oljača, M.V., Gligorević, K., Vukić, Đ., Radojević, R., Dumanović, Z., Dragićević, V. (2009) Uticaj konzervacijske obrade zemljišta na prinos suncokreta i merkantilnog kukuruza. Poljoprivredna tehnika, vol. 34, br. 2, str. 69-82
Ercegović, Đ., Raičević, D., Vukić, Đ., Radojević, R., Gligorević, K., Pajić, M., Oljača, M.V. (2009) Technical-technological aspects of using machines and tools for new technologies in plant production. Journal of Agricultural Sciences, vol. 54, br. 3, str. 257-268
Kovačević, D., Oljača, S., Dolijanović, Ž., Oljača, M. (2008) Uticaj savremenih sistema obrade zemljišta na prinos važnijih ratarskih useva. Poljoprivredna tehnika, vol. 33, br. 2, str. 73-80
Kovačević, D., Dolijanović, Ž., Oljača, M.V., Oljača, J. (2009) Uticaj meliorativne obrade na neke fizičke osobine zemljišta. Poljoprivredna tehnika, vol. 34, br. 2, str. 35-42
Kovačević, D., Dolijanović, Ž., Jovanović, Ž., Kolčar, D. (2009) Uticaj meliorativne obrade zemljišta na razvoj korenovog sistema, zakorovljenost, morfološke i produktivne osobine suncokreta i kukuruza. Poljoprivredna tehnika, vol. 34, br. 2, str. 15-26
Radojević, R., Raičević, D., Oljača, M.V., Gligorević, K., Pajić, M. (2006) Uticaj jesenje obrade na sabijanje teških zemljišta. Poljoprivredna tehnika, vol. 31, br. 2, str. 63-71
Vasić, G., Milošević, L., Tolimir, M. (1991) Pedološka studija zemljišta Instituta za kukuruz O. D. Krnješevci, Krnješevci. Beograd, Sveska II, str. 1-135
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/JAS1002165E
objavljen u SCIndeksu: 05.04.2011.