Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 36, br. 1, str. 11-19
Konstruktivni parametri kabine od uticaja na toplotnu interakciju između čoveka i kabine
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Institut/odsek Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo, Katedra za motore i vozila, Srbija

e-adresaruzic@uns.ac.rs
Projekat:
Istraživanje bezbednosti vozila kao dela kibernetskog sistema: Vozač-Vozilo-Okruženje (MPNTR - 35041)

Ključne reči: traktor; kabina; mikroklima; klimatizacija
Sažetak
Mikroklimatski uslovi u kabini su jedan od aspekata ergonomičnosti traktorske kabine, ujedno bitni faktori efikasnosti i bezbednosti celog sistema čovek-mašina. Oblast istraživanja u ovom radu su faktori koji utiču na toplotne procese između kabine, čoveka i okoline, na prvom mestu zbog toplotnog osećaja rukovaoca u kabini. Time su obuhvaćene analize karakteristika materijala primenjenih za izradu kabina, geometrije unutrašnjosti kabine i izvođenja sistema za razvođenje vazduha. Analiza je izvršena nad uzorkom kabina traktora srednje kategorije. Cilj rada je identifikacija najvažnijih parametara i analiza njihovog uticaja, što bi moglo da predstavlja podloge pri projektovanju kabine za određeni traktor, sa aspekta minimizacije nepovoljnog dejstva toplote na rukovaoca. Rezultati su pokazali da su najuticajniji činilac zastakljene površine kabine, zbog svoje veličine i toplotnih i solarnih karakteristika. Odatle se zaključuje da bi se izborom odgovarajućih osobina zastakljenih površina kabine, kao i načinom izvođenja sistema za razvođenje kondicioniranog vazduha moglo postići značajno smanjenje toplotnog opterećenja rukovaoca, ali i same kabine.
Reference
Arens, E., Turner, S., Zhang, H., Paliaga, G. (2009) A standard for elevated air speed in neutral and warm environments. ASHRAE Journal, May 51, (25), 8-18
Bohm, M., Holmer, I., Nilsson, H., Noren, O. (2002) Thermal effects of glazing in driver's cabs. JTI-rapport
Časnji, F. (1986) Ergonomski aspekti razvoja poljoprivrednih traktora. u: Istraživanje i razvoj poljoprivrednih traktora, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, elaborat o radu i rezultatima rada na naučno-istraživačkom projektu
Časnji, F., Ružić, D., Muzikravić, V., Poznanović, N., Stojić, B. (2003) Ergonomske karakteristike savremenih traktora snage 60-120 kW. Traktori i pogonske mašine, vol. 8, br. 4, str. 7-12
Fanger, P.O. (1970) Thermal comfort: Analysis and applications in environmental engineering. Copenhagen: Danish Technical Press
Incropera, F.P., de Witt, D.P. (1981) Fundamentals of heat and mass transfer. New York, itd: Wiley
International organization for standardization (1994) ISO 7730. Moderate thermal environment- Determination of the PMV and PPD indices and specification of the conditions for thermal comfort
Jahns, G., Janssen, J. (1982) Klimatisierung von Fahrerkabinen landwirtschaftlicher Fahrzeuge. Grundl. Landtechnik, Bd. 325. str. 164-171
Janssen, J. (1984) Luftführung in Fahrerkabinen unter dem Gesichtspunkt der thermischen Behaglichkeit. Grundl. Landtechnik, 34, Nr 5, str. 198-205
Parsons, K. (2003) Human thermal environments: The effects of hot, moderate and cold environments on human health, comfort and performance. London: Taylor & Francis
Ružić, D., Časnji, F., Muzikravić, V. (2006) Thermal load on passengers in an automobile cabin. u: Demić M., Pešić R. [ur.] International congress motor vehicles & motors 2006, Kragujevac, Kragujevac: Mašinski fakultet
Ružić, D., Časnji, F., Poznić, A. (2011) Efficiency assessment of different cab air distribution system layouts. u: Symposium on thermal sciences and engineering of Serbia (15th), Sokobanja, Srbija, Proceedings, Niš: Mašinski fakultet, str. 817-828
Ružić, D., Časnji, F. (2010) Poboljšanje mikroklime u kabini poljoprivrednih mašina primenom lokalizovane distribucije vazduha. Poljoprivredna tehnika, vol. 35, br. 1, str. 39-47
Ružić, D., Časnji, F. (2011) Koncept personalizovane ventilacije u kabini mobilne mehanizacije. Mobility and Vehicle Mechanics, vol. 37, br. 1, str. 7-22
Saint-Gobain Sekurit (2003) Glazing manual. www.saint-gobain-sekurit.com
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 25.01.2012.

Povezani članci

Nema povezanih članaka