Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 8  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 38, br. 4, str. 9-15
MKE analiza sigurnosnog rama voćarskog traktora pri prevrtanju
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet

e-adresadmarkovic@mas.bg.ac.rs
Projekat:
Istraživanje i razvoj opreme i sistema za industrijsku proizvodnju, skladištenje i preradu povrća i voća (MPNTR - 35043)

Ključne reči: traktor; sigurnosni ram; prevrtanje; analiza naponskog stanja; opterećenje
Sažetak
U ovom radu prikazano je jedno konstruktivno rešenje sigurnosnog rama za voćarske traktore i traktore snage do 65 kW koji se koriste u voćarskoj proizvodnji na nagnutim terenima za mašinsko ubiranje (trešenje) koštičavog voća. Prikazani sigurnosni ram može se montirati na postojeće modele traktora, pre svega domaće proizvodnje. U radu je izvršena analiza naponskih stanja posmatranog sigurnosnog rama u režimu neželjenog slučaja prevrtanja traktora. Uobičajena praksa pri ispitivanju i homologaciji sigurnosnih ramova je da se opterete dvostruko većom silom od težine samog traktora. Analiza sigurnosnog rama vršena je pomoću softverskog paketa SolidWorks korišćenjem metode MKE analize. Ram je opterećen silom od 38,2 kN sa bočne strane i sa gornje strane. Dobijeni rezultati ispitivanja ukazuju na zadovoljavajuću bezbednost.
Reference
Amandeep, S., Vinod, K.B., Monish, G. (2012) Numerical evaluation of a closed cabin of earthmovers for structural rigidity and safety. SasTech, vol. 11. iss. 1, str. 49-54
Dimitrovski, Z., Oljača, M.V., Tanevski, D., Ruzičić, L. (2003) Nesretni događaji u radu poljoprivrednih mašina: Upoređenje Makedonija - Republika Srbija. u: Dan Poljoprivrednog fakulteta, Zbornik radova, Skoplje: Poljoprivredni fakultet, vol. 47, str. 100-107
Dolenšek, M., Jerončič, R., Bernik, R., Oljača, M.V. (2010) Udesi sa traktorima u Sloveniji u periodu od poslednje tri decenije. Poljoprivredna tehnika, vol. 35, br. 1, str. 83-88
Gašić, M., Đorđević, L., Savković, M., Marković, G. (2007) Istraživanje i primena postupka ispitivanja zaštitnog rama i sigurnosnih kabina traktora i valjaka. Traktori i pogonske mašine, vol. 12, br. 4, str. 60-66
Oljača, M.V., Raičević, D. (2000) Nesreće u radu sa meliorativnim mašinama i njihovi uzroci. u: PrevIng, Preventivno inžinjerstvo i osiguranje motornih vozila, radnih mašina, transportnih sredstava, sistema i opreme, Savetovanje sa međunarodnim učešćem, Beograd, zbornik radova, Beograd: Dunav-Preving, str. 251-255
Oljača, M.V., Kovačević, D., Radojević, R., Gligorević, K., Pajić, M., Dimitrovski, Z. (2010) Nesreće sa vozačima traktora u javnom saobraćaju Republike Srbije. Poljoprivredna tehnika, vol. 35, br. 1, str. 75-82
Oljača, M.V., Gligorević, K., Branković, M., Dimitrovski, Z., Tanevski, D. (2005) Primena elektronskih komponenti na traktorima i radnim mašinama u funkciji povećanja kontrole sigurnosti i eksploatacije. Poljoprivredna tehnika, vol. 30, br. 1, str. 107-118
Oljača, M.V., Raičević, D., Ružičić, L.N., Ercegović, Đ., Đokić, M., Radojević, R., Gligorević, K., Todorović, J., Vujović, R., Vujović, I.R., Radoja, L., Đenić, J., i dr. (2007) Opasnosti i nesreće u eksploataciji mobilne poljoprivredne mehanizacije. Zemun: Poljoprivredni fakultet
Oljača, M.V., Đokić, M., Ružičić, L.N., Radoja, L., Bandić, J. (2001) The accidents and their causes in work with the agricultural machines. u: Annual International Meeting The American Society of Agricultural Engineers, Section No74, Advancing in the Science of Agricultural Safety and Health, ASAE paper No 018036
Shutske, J.M. (2003) Managing downtime, safety and machinery risks. u: Minesota Impacts, Un. of Minesota
Tanevski, D., Dimitrovski, Z., Oljača, M.V., Raičević, D., Ružičić, L.N. (2005) Analiza posledica događanja nesrećnih slučajeva u radu traktora. Poljoprivredna tehnika, vol. 30, br. 4, str. 115-123
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 24.03.2014.

Povezani članci