Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 68, br. 1, str. 153-157
Upravljanje javnom poštanskom mrežom u uslovima promene vrednosti ekonomskih pokazatelja
aUniverzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
bJP PTT saobraćaja 'Srbija', Beograd
Projekat:
Reinženjering mreže operatora univerzalnog poštanskog servisa uz organizacijsku sinergiju državnih i privrednih resursa (MPNTR - 36040)

Ključne reči: poštanske usluge; javna poštanska mreža; ekonomska kriza
Sažetak
Ekonomska i finansijska kriza nastala tokom 2008. godine imala je i još uvek ima znatan uticaj na sve oblasti društvenog života u svetu i kod nas. S obzirom na to da je poštanska mreža deo šire saobraćajne i javne infrastrukture, nesporna je činjenica da je kriza uticala i na upravljanje javnom poštanskom mrežom. Sagledavanje obima i suštine ovog uticaja je veoma značajno za poštanski sektor. Istraživanja, koja su sprovedena, bazirana su na podacima o najvažnijim obeležijima poštanskog sektora: fizičkom obimu poštanskih pošiljaka, ostvarenim prihodima, broju jedinica poštanske mreže, uslovima pristupa mreži i drugom. Premisa je da su promene obima poštanskog saobraćaja uslovljene ekonomskim i finansijskim kretanjima, koja u uslovima postojeće krize, dostižu svoje maksimume. Cilj rada je da se ukaže na značaj merenja ovih uticaja i analizira uloga ekonomske krize u upravljanju javnom poštanskom mrežom i pristupom mreži.
Reference
*** (2005-2010) Zakon o poštanskim uslugama. Sl. glasnik RS, br. 18/2005 i 30/2010
*** (2008) Postal Universal Service Obligation (USO) international comparison: International postal liberalization: Comparative study of US and key countries. August
*** (2009) UPUs world postal business forum at POST-EXPO: E-commerce fuels parcel growth as letter post hit during economic crisis. Hannover
Bošnjak, M. (2011) Globalna finansijska i ekonomska kriza i njen uticaj na privredu i finansije Srbije. Beograd: Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kujacic, M., Šarac, D., Blagojevic, M. (2011) Upravljanje troškovima u poštanskom saobraćaju primenom ABC (Activity-Based Costing) metode. Tehnika, 66(3): 485-491
Kujačić, M., Šarac, D. (2008) Menadžment finansijskih resursa univerzalnog poštanskog servisa. Tehnika - Menadžment, vol. 58, br. 6, str. 1-8
Kujačić, M., Šarac, D. (2004) Razvoj i rast poštanske delatnosti kroz alijanse. Tehnika - Saobraćaj, vol. 51, br. 3, str. 347-354
Ožegović, S., Šarac, D., Kujačić, M. (2012) The synergy effects of strategic partnerships in providing the universal postal service. Zlatibor: SYMORG
Ožegović, S.M. (2010) Upravljanje ključnim kupcima u poštanskom saobraćaju. Beograd: Fakultet organizacionih nauka, doktorska disertacija
Radivojević, M. (2011) Uticaj globalne ekonomske i finansijske krize na poštanski sektor od 2008. do 2010. godine. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Diplomski rad
Šarac, D., Peković, O., Jovanović, B. (2008) Troškovi i opravdanost obezbeđivanja univerzalnog poštanskog servisa. u: Simpozijum o novim tehnologijama u poštanskom telekomunikacionom saobraćaju, Pos Tel, Zbornik radova, Beograd
Šarac, D., Kujačić, M., Jovanović, B. (2010) Upravljanje poštanskom mrežom u ruralnim područjima Republike Srbije. Tehnika - Menadžment, vol. 60, br. 4, str. 6-11
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prethodno saopštenje
objavljen u SCIndeksu: 02.09.2013.