Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 66, br. 3, str. 485-491
Upravljanje troškovima u poštanskom saobraćaju primenom ABC (Activity-Based Costing) metode
aUniverzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
bUniverzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet
Ključne reči: Direktiva 97/67/EC; troškovi univerzalne poštanske usluge; ABC metod
Sažetak
Jedan od zahteva Zakona o poštanskom saobraćaju je obaveza javnog poštanskog operatora da objavljuje računovodstvene podatke o svom poslovanju poštujući brojne kriterijume. Obaveza javnog operatora podrazumeva odvojeno vođenje računa za rezervisane i nerezervisane usluge. Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta iz 1997. godine sadrži uputstvo za alokaciju troškova, kojeg se treba pridržavati u procesu pripreme ovih finansijskih izveštaja. Prema odredbama Direktive iz 1997. godine, pomenuti računi moraju biti verifikovani i javno objavljeni u skladu sa uobičajenim standardima koji se primenjuju na komercijalne aktivnosti određene zemlje. U ovom radu je predstavljena mogućnost primene Activity Based Costing - ABC metode za obračun troškova poslovanja javnog poštanskog operatora.
Reference
Blagojević, M., Marković, D. (2007) Aktuelna reforma poštanskog tržišta. Savremena pošta, Beograd, broj 3/2007, str. 34-42
Blagojević, M.Z. (2009) Model za definisanje troškova u procesu reforme poštanskog sistema. Beograd: Saobraćajni fakultet, magistarski rad
de Donder, Ph., Cremer, H., Dudley, P., Rodriguez, F. (2006) Price controls in the postal sector: A welfare analysis of alternative controls structures. Toulouse, May
Dunkley, J., Payne, D. (2009) The essence of ABC. South Australia
Kujačić, M., Šarac, D. (2008) Menadžment finansijskih resursa univerzalnog poštanskog servisa. Tehnika - Menadžment, vol. 58, br. 6, str. 1-8
Kujačić, M., Šarac, D. (2004) Razvoj i rast poštanske delatnosti kroz alijanse. Tehnika - Saobraćaj, vol. 51, br. 3, str. 347-354
Šarac, D., Kujačić, M., Jovanović, B. (2010) Upravljanje poštanskom mrežom u ruralnim područjima Republike Srbije. Tehnika - Menadžment, vol. 60, br. 4, str. 6-11
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 27.07.2011.