Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
2012, br. 189-190, str. 55-66
Rekultivacija zemljišta zagađenih piritnom jalovinom u inundaciji Timoka i Borske reke
Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Novi Sad, Srbija
Projekat:
Istraživanje klimatskih promena i njihovog uticaja na životnu sredinu - praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje (MPNTR - 43007)

Ključne reči: piritna jalovina; stanišni uslovi; rekultivacija
Sažetak
U radu su prikazani rezultati istraživanja mogućnosti rekultivacije zemljišta koje je prekriveno piritnom jalovinom u dolini reka Timok i Borska reka. Plodno poljoprivredno zemljište na površini od oko 3000 ha je prekriveno piritnom jalovinom usled oštećenja brane na deponiji piritne jalovine u rudniku bakra 'Bor' (Istočna Srbija). Na ovim površinama istražene su osnovne fizičke (granulometrijski sastav, teksturna klasa) i hemijske osobine piritne jalovine (reakcija zemljišnog rastvora, sadržaj humusa, karbonata), kao i mikrobiološka aktivnost istih. Rezultati istraživanja upućuju na to da se uzgojem drvenstih vrsta na piritnoj jalovini omogućava kontrola piritne jalovine i sprečava migracija vetrom. Dalja istraživanja biće usmerena na proučavanje dinamike razvoja novonastalog ekosistema.
Reference
Antonijević, M.M., Dimitrijević, M., Janković, Z., Vukanović, B. (1995) Mogućnost zagađivanja zemljišta i voda usled oksidacije pirita. u: Zbornik radova 'Naša ekološka istina', str. 91-94
Antonović, G. (1973) Prilog proučavanju aluvijalnih nanosa oštećenih flotacionim materijalom poreklom iz Borskog rudnika. Arhiv za poljoprivredne nauke, 26 (94):
Galić, Z., Ivanišević, P., Orlović, S., Klašnja, B., Vasić, V. (2000) Primena multivarijantne analize u definisanju proizvodno ekoloških kategorija zemljišta za gajenje crnih topola. Acta biologica Iugoslavica - serija A: Zemljište i biljka, vol. 49, br. 3, str. 149-156
Galić, Z., Ivanišević, P., Orlović, S., Klašnja, B., Vasić, V., Pekeč, S. (2006) Proizvodnost tri klona crne topole u branjenom delu aluvijalne ravni Srednjeg Podunavlja. Topola, br. 177-178, str. 62-71
Gast, M., Schaaf, W., Scherzer, J., Wilden, R., Schneider, B.U., Hüttl, R.F. (2001) Element budgets of pine stands on lignite and pyrite containing mine soils. Journal of Geochemical Exploration, 73(2): 63-74
grupa autora (1971) Metode istraživanja fizičkih svojstava zemljišta, Priručnik za ispitivanje zemljišta. Beograd-Novi Sad: Jugoslovensko društvo za proučavanje zemljišta / JDPZ, Knjiga I
Grupa autora (1997) Metode istraživanja i određivanja fizičkih svojstava zemljišta. u: Priručnik za ispitivanje zemljišta, Novi Sad: JDPZ
Hüttl, R.F., Weber, E. (2001) Forest ecosystem development in post-mining landscapes: A case study of the Lusatian lignite district. Die Naturwissenschaften, 88(8): 322-9
ICOLD (2001) Tailings dams: Risk of dangerous occurrences, lessons learnt from practical experiences. International Commission on Large Dams Bulletin, (United Nations Environment Programme) br. 121. 144 pp
Ivanišević, P., Galić, Z., Rončević, S., Orlović, S., Macanović, M. (1999) Osobine zemljišta u zaštitnim šumama uz odbrambene nasipe u Vojvodini. Topola, Beograd, br. 163/164, 31-40
Lagerwerff, I.V. (1967) Heavy metal contamination of soils. Publ. Am. Ass advemt. sci., No 85, p. 343-346
Marić, M. (2000) Rekultivacija zemljišta oštećenog piritnom jalovinom. Bor: Tehnički fakultet, magistarski rad
Marković, N., Stevanović, D., Miladinović, M. (1987) Uticaj aerozagađenja na kontaminaciju zemljišta u okolini Bora i način njihove rekultivacije. Agrohemija, No 3, str. 233-241
Martinović, M., Filipović, V. (1997) Rekultivacija starog flotacijskog jalovišta Bor. u: Zbornik radova Naša ekološka istina, Donji Milanovac, str. 67-71
Milijić, Z. (1997) Jalovišta rudnika bakra, njihov uticaj na životnu sredinu i metode rekultivacije. u: Zbornik radova Naša ekološka istina, Donji Milanovac, str. 58-66
Mueller-Dombois, D. (2000) Rain forest establishment and succession in the Hawaiian Islands. Landscape and Urban Planning, 51(2-4): 147-157
Schaaf, W., Gerke, H.H., Einecke, M., Wecker, B., Hüttl, R.F. (2004) Lokale Ungleichgewichte und damit verbundene bodenchemische und -hydrologische Prozessdynamik als Merkmale des Stoffhaushalts gestörter Standorte. Cottbuser Schriften zu Ökosystemgenese und Landschaftsentwicklung, 2, 7-48
Schaaf, W., Hüttl, R.F. (2005) Soil chemistry and tree nutrition of post-lignite-mining sites. Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 168(4): 483-488
Škorić, A., Filipovski, G., Ćirić, M. (1985) Klasifikacija zemljišta Jugoslavije. Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti BiH - Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka, Knjiga 13
Tardieux, P.J. (1962) Tehnickues d analise en microbiologique du Soil edit de la tourele. Paris
Walker, L.R., Willig, M.R. (1999) An introduction to terrestrial disturbances. u: Walker L.R. [ur.] Ecosystems of disturbed ground: Ecosystems of the world, Amsterdam: Elsevier, vol. 16. pp. 1-16
Walker, L.R., Willig, M.R. (1999) An introduction to terrestrial disturbance. u: Walker L.R. [ur.] Ecosystems of disturbed grounds: Ecosystems of the world, Amsterdam: Elsevier, pp. 1-16, 16
White, P.S., Pickett, S.T.A. (1985) Natural disturbance and patch dynamics: An introduction. u: Pickett S.T.A., White P.S. [ur.] The ecology of natural disturbance and patch dynamics, New York: Academic press, pp. 3-16
Živanov, N., Ivanišević, P. (1986) Soils for poplar and willow growing. u: Poplars and Willows in Yugoslavia, Novi Sad
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka