Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
2010, br. 185-186, str. 97-109
Zavisnost strukture drvnih sortimenata topola na kraju proizvodnog ciklusa od svojstava zemljišta i tehnologije gajenja
Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Novi Sad, Srbija
Ključne reči: P. x euramericana cl. I-214; fluvisol; struktura drvnih sortimenata
Sažetak
U radu je proučavana zavisnost strukture drvnih sortimenata u zasadima klona I-214 na kraju proizvodnog ciklusa od svojstava zemljišta i tehnologije gajenja. Dobijeni rezultati ukazuju na značajne razlike u visini i kvalitetu drvnih sortimenata klona I-214 između formi i varijeteta fluvisol zemljišta. Broj preživelih stabala klona I-214 na kraju proizvodnog ciklusa izraženo utiče na diferencijaciju kvalitetne strukture drvnih sortimenata klona I-214, značajnije na plodnijem nego na siromašnijem zemljištu. Dužina trajanja proizvodnog ciklusa (ophodnje) u zasadima klona I-214 izraženo povećava udeo vrednijih sortimenata, a time i ukupne efekte proizvodnje.
Reference
Andrašev, S., Rončević, S., Ivanišević, P., Pekeč, S., Radosavljević, N. (2008) Production characteristics of black poplar clones on the river Sava inundation. u: International scientific conference 'Forestry in achieving millennium goals' held of the 50th anniversary of Foundation of Institute of lowland forestry & environment, Proceeding, Novi Sad, 339-348
Andrašev, S., Rončević, S., Ivanišević, P., Kovačević, B. (2004) Strukturne karakteristike zasada selekcionisanih klonova crnih topola (sekcija Aigeiros duby). Topola, br. 173-174, str. 27-44
Andrašev, S., Rončević, S., Kovačević, B. (2005) Proizvodnost zasada selekcionisanih klonova crnih topola. Šumarstvo, vol. 57, br. 1-2, str. 49-58
Andrašev, S. (2003) Karakteristike rasta tri klonske sorte crnih topola (sekcija Aigerios Duby) u srednjem Podunavlju. Beograd: Šumarski fakultet, magistarski rad
Galić, Z., Orlović, S., Ivanišević, P., Vasić, V., Stojnić, S., Pekeč, S. (2009) Productivity of Populus x. euramericana cl. I-214 clone in habitats with maximum potential for poplar tree growth in the Central Danube basin. u: Forestry in Achieving Millennium Goals, held of the 50th Anniversary of Foundation of Institute of Lowland Forestry and Environment, International Scientific Conference, 13-15 November 2008, Novi Sad,, Novi Sad: ILFE, str. 257-262
Galić, Z. (2000) Istraživanje uticaja značajnijih faktora staništa na gajenje nekih sorti crne topole u Srednjem Podunavlju. Beograd: Šumarski fakultet, magistarski rad
Galić, Z., Ivanišević, P., Orlović, S., Klašnja, B., Vasić, V., Pekeč, S. (2006) Proizvodnost tri klona crne topole u branjenom delu aluvijalne ravni Srednjeg Podunavlja. Topola, br. 177-178, str. 62-71
Herpka, I. (1980) Ekološke i biološke osnove autohtonih topola i vrba u ritskim šumama Podunavlja. Novi Sad: Institut za topolarstvo, Knjiga 7, p. 232
Ivanišević, P., Rončević, S., Andrašev, S., Galić, Z., Pekeč, S. (2005) Ecological Potentials of the Habitat for the Growth of Black Poplars, Forestry on treshold of EU. u: 'Sixty years of work and developments of forest institutes in Croatia', Scientific-professional meeting with international participation, 24-25 novembar, Stubičke Toplice, Croatia, Proceedings, p. 82-83
Ivanišević, P., Galić, Z., Andrašev, S., Pekeč, S. (2006) Effect of the regime of soil flooding and drainage on the growth dynamics of the clone i-214 in Gornje Potamišje. u: International Scientific Conference Sustainable use of Forest Ecosystems - The Challenge of 21st Century, 8-10th november, Donji Milanovac, book of abstracts, str. 55
Ivanišević, P., Galić, Z., Pekeč, S., Rončević, S., Andrašev, S., Kovačević, B. (2010) The influence of flooding and draining duration of physiologically active layer of fluvisol soil on dynamics of growth of clone i-214 in inundation of river Danube in the area of southern Bačka. u: 'Future with Forests', First Serbian Forestry Congres ,Congress Abstracts, 11-13 November, Belgrade: Faculty of Forestry, P. 78;
Ivanišević, P. (1993) Uticaj svojstava zemljišta na rast ožiljenica Populus x euramericana Guinier (Dode) cl. I-214 i Populus deltoides Bartr.cl. I-69/55 (Lux). Beograd: Šumarski fakultet, str. 206, Doktorska disertacija
Letić, L., Ivanišević, P., Rončević, S. (2006) Uticaj režima voda na uzgoj topola. Glasnik Šumarskog fakulteta, br. 93, str. 105-119
Marković, J.T. (1980) Produkcija biomase topole - Populus x euramericana (Dode) Guinier cl. I-214 u zasadima različite gustine na dva tipa zemljišta. Novi Sad: Institut za topolarstvo, Knjiga 8, p. 232
Pudar, Z. (1985) Uticaj staništa i gustine zasada na ekonomske efekte reprodukcije u topolarstvu. Novi Sad: Institut za topolarstvo, Knjiga 16, str.p. 223-242
Pudar, Z. (1986) Ekonomski efekti proizvodnje drveta topole, P. x šuramšricana (Dode) Guinier, cl. I-214 u zasadima različite gustine. Radovi Institut za topolarstvo, Novi Sad, knjiga 17
Rončević, S., Ivanišević, P., Andrašev, S. (1998) Prilog proučavanju uticaja gustine zasada topola na proizvodnju drveta malih dimenzija u kratkim turnusima. Topola, No. 161/162: 45-58
Rončević, S., Ivanišević, P., Andrašev, S. (1999) Proizvodne sposobnosti nekih klonova eurameričkih topola (Populus euramericana) u zavisnosti od svojstava zemljišta. Topola, 163/164, str. 15-30
Škorić, A., Filipovski, G., Ćirić, M. (1985) Klasifikacija zemljišta Jugoslavije. Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti BiH - Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka, Posebna izdanja, knjiga 78
Živanov, N., Ivanišević, P. (1986) Soils for poplar and willow growing. u: Poplars and Willows in Yugoslavia, Novi Sad: Poplar Research Institute
Živanov, N.M. (1980) Osobine aluvijalnih zemljišta i njihov značaj za taksacione elemente Populus x euramericana (Dode) Guinier, cl. I-214. Novi Sad: Institut za topolarstvo, Knjiga 10, p. 267
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka