Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:13

Sadržaj

članak: 1 od 6  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 27, br. 4, str. 1697-1703
Kvalitet trupa i mesa grudi brojlera hranjenih ekstrudiranim kukuruzom
aUniverzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet
bInstitut za prehrambene tehnologije, Novi Sad

e-adresanatadzin@uns.ac.rs
Projekat:
Istraživanje savremenih biotehnoloških postupaka u proizvodnji hrane za životinje u cilju povećanja konkurentnosti, kvaliteta i bezbednosti hrane (MPNTR - 46012)

Sažetak
U ovom radu je ispitan kvalitet trupa i nutritivni, tehnološki i senzorni, kvalitet mesa grudi pilića hranjenih ekstrudiranim kukuruzom. Ispitivanja su obavljena na pilićima hibridne linije Ross 308. Zaključeno je da ishrana sa ekstrudiranim kukuruzom utiče na povećanje mase ohlađenog trupa i veći udeo mesa grudi u ohlađenom trupu (P > 0.05). Takođe, meso grudi eksperimentalne grupe sadrži više proteina i manje slobodne masti u odnosu na (P > 0.05) meso kontrolne grupe. Na osnovu parametara i kriterijuma za definisanje kvaliteta mesa grudi pilića (pHk i L*) utvrđeno je da je meso obe ispitane grupe prosečno BMV kvaliteta. Rezultati senzorne analize ukazuju da je toplotno obrađeno meso eksperimentalne grupe značajno bolje (P < 0.05) sočnosti i nežnosti.
Reference
*** (1998) JUS ISO 936 - meso i proizvodi od mesa - određivanje ukupnog pepela
*** (1991) JUS ISO 937: Meso i proizvodi od mesa - Određivanje sadržaja azota
*** (1981-1988) Pravilnik o kvalitetu mesa pernate živine. Službeni list SFRJ, broj 1/81 i 51/88
*** (2008) STATISTICA: Data Analysis Software System v: 8:0. USA: Stat-Soft, Inc, www.statsoft.com
*** (1997) JUS ISO 1442 - meso i proizvodi od mesa - Određivanje sadržaja vode
*** (1997) JUS ISO 1443:1997 Meso i proizvodi od mesa - određivanje sadržaja slobodne masti
Andersen, H.J., Oksbjerg, N., Young, J.F., Therkildsen, M. (2005) Feeding and meat quality: A future approach. Meat Science, 70(3): 543
Barbut, S., Zhang, L., Marcone, M. (2005) Effects of pale, normal, and dark chicken breast meat on microstructure, extractable proteins, and cooking of marinated fillets. Poultry science, 84(5): 797-802
Bekrić, V. (1999) Industrijska proizvodnja stočne hrane - savremena proizvodnja krmnih smeša. Zemun: Institut za kukuruz Zemun polje
Džinić, N. (1991) Uticaj sintetskih aminokiselina na prinos i kvalitet pilećeg mesa. Novi Sad, Magistarski rad
Džinić, N., Tomović, V., Petrović, L., Jokanović, M., Filipović, S., Savković, T. (2009) Kvalitet trupa i mesa grudi brojlera hranjenih različito obrađenim kukuruznim stočnim brašnom. Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske, 2, 127-130
Filipović, S., Kormanjoš, Š., Sakač, M., Živančev, D., Filipović, J., Kevrešan, Ž. (2008) Tehnološki postupak ekstrudiranja kukuruza. Savremena poljoprivreda, vol. 57, br. 3-4, str. 144-149
Joksimović, J. (1977) Osnovi kontrole i upravljanja kvalitetom u proizvodnji hrane. Beograd: Privredni pregled
Kormanjoš, Š., Filipović, S., Plavšić, D., Filipović, J. (2007) Uticaj ekstrudiranja na higijensku ispravnost hraniva. Žito-hleb, vol. 34, br. 5-6, str. 143-146
Kovačević, D.D. (2001) Kemija i tehnologija mesa i ribe. Osijek: Prehrambeno Tehnološki fakultet
Lara, J.A.F., Nepomuceno, A.L., Ledur, M.C., Ida, E.I., Shimokomaki, M. (2003) Chicken PSE (Pale, Soft, Exudative) meat: Mutations in the ryanodine receptor gene. u: 49th International congress of meat science and technology, 2nd Brazilian congress of meat science and technology, Campinas, SP, Brazil, 79-80
Marsman, G.J.P., Gruppen, H., de Groot, J., Voragen, A.G.J. (1998) Effect of toasting and extrusion at different shear levels on soy protein interactions. J Agric Food Chem, 46, 7, str. 2770-2777
Pavlovski, V.A., Palmin, J.E. (1973) Biohemija mjasa. Moskva: Piščepromizdat
Perić, V., Karan-Đurđić, S., Dakić, M. (1984) Hemijski sastav i biološka vrednost belog i crvenog mesa brojlera različitih klasa. Tehnologija mesa, 7-8, 237-242
Petričević, V., Pavlovski, Z., Škrbić, Z., Lukić, M. (2011) Uticaj genotipa na proizvodne i klanične karakteristike brojlerskih pilića. Biotechnology in Animal Husbandry, vol. 27, br. 2, str. 171-181
Qiao, M., Fletcher, D.L., Smith, D.P., Nortchet, J.K. (2001) The effects of broiler breast meat color on pH moisture, water-holding capacity and emulsification capacity. Poultry Science, 80, str. 676-680
Rašeta, J., Dakić, M. (1994) Higijena mesa. Beograd: Veterinarski fakultet
Ristić, M. (1981) Faktori koji utiču na kvalitet mesa brojlera - trajanje tova, transport i hlađenje. Tehnologija mesa, 22, 7-8, 227-235
Robertson, A.R. (1977) The CIE 1976 Color-Difference formulae. Color Research Applied, 2, 7-10
Sakač, M., Filipović, S., Ristić, M. (2001) Proizvodnja punomasnog sojinog griza postupkom suve ekstruzije. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 5, br. 1-2, str. 30-34
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/BAH1104697D
objavljen u SCIndeksu: 20.12.2011.