Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 7 od 24  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 37, br. 4, str. 419-425
Primena nelinearne regresione analize
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

e-adresasnmk@polj.uns.ac.rs
Projekat:
Modeliranje stanja i strukture padinskih procesa primenom GNSS i tehnologija skeniranja laserom i georadarom (MPNTR - 37017)
Unapređenje kvaliteta traktora i mobilnih sistema u cilju povećanja konkurentnosti, očuvanja zemljišta i životne sredine (MPNTR - 31046)

Sažetak
U radu su analizirana dva primera za opis nepreciznosti obrade podataka od strane softverskog paketa Statistica. U prvom ogledu meren je intenzitet sabijanja zemljišta i određen polinomni trend za aproksimaciju zavisnosti intenziteta sabijanja zemljišta od dubine obrade. Prvi primer pokazuje neprecizno određene koeficijente u polinomnom trendu višeg reda. Dobijeni koeficijent determinacije daje pogrešnu sliku o preciznosti dobijenog polinoma, tj. koeficijenata u njemu. Nakon detaljne provere utvrđena je greška pri određivanju koeficijenata do 230%. U drugom ogledu praćeno je sagorevanje slame i vremenski merena promena toplotne snage kotla. U programskom paketu Statistica, korišćenjem nelinearne regresione analize određena je aproksimativna funkcija eksperimentalno dobijenih podataka. Njen grafik, formiran u pomenutom programskom paketu, bez obzira na korektnost proračuna aproksimativne funkcije, apsolutno ne odgovara eksperimentalnim podacima, što dokazuje njen grafik dobijen u programskom paketu Mathematica. Ovakve greške prouzrokovaće lošu interpretaciju dobijenih rezultata, tj. neadekvatnost njihovog daljeg korišćenja.
Reference
ASAE standard (1993) Soil cone penetrometer
Babić, L., Matić-Kekić, S., Babić, M., Pavkov, I., Radojčin, M. (2009) Izračunavanje površine polutki kajsije (Prunus armeniaca). Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 13, br. 1, str. 19-22
Babić, M., Babić, L., Matić-Kekić, S., Pavkov, I., Karadžić, B. (2005) Održivi energetski model proizvodnje sušenog voća kombinovanom tehnologijom. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 9, br. 5, str. 109-111
Bates, D.M., Watts, D.G. (1988) Nonlinear regression analysis and its application. New York, itd: Wiley
Dedović, N., Igić, S., Janić, T., Brkić, M. (2008) Uticaj recirkulacije vazduha na energetsku efikasnost kotla za sagorevanje balirane biomase 120 kW i prikaz matematičkih modela. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 34, br. 3-4, str. 221-227
Dedović, N., Igić, S., Janić, T. (2009) Energetska efikasnost kotla za sagorevanje biomase pri recirkulaciji produkata sagorevanja i prikaz matematičkih modela. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 35, br. 1-2, str. 42-51
Dedović, N., Igić, S., Matić-Kekić, S., Janić, T. (2010) Koeficijent viška vazduha pri sagorevanju bala slame i prikaz matematičkih modela. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 36, br. 4, str. 344-356
Dedović, N., Matić-Kekić, S., Janić, T., Igić, S. (2011) Određivanje matematičkih modela pri recirkulaciji produkata sagorevanja bala pšenične slame. Savremena poljoprivredna tehnika, 37(1): 91-104
Janić, T., Brkić, M., Igić, S., Dedović, N. (2008) Termoenergetski sistemi sa biomasom kao gorivom. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 34, br. 3-4, str. 213-220
Janić, T., Brkić, M., Igić, S., Dedović, N. (2009) Gazdovanje energijom u poljoprivrednim preduzećima i gazdinstvima. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 35, br. 1-2, str. 127-133
Matić-Kekić, S. (2006) Prosečna ukupna površina četvrtina kruške bez semene lože. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta, vol. 30, br. 1, str. 168-174
Matić-Kekić, S. (2006) Optimalan ugao nagiba solarnog kolektora u odnosu na vertikalu. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta, vol. 30, br. 1, str. 161-167
Matić-Kekić, S. (2008) Određivanje zapremine krošnji piramidalnog, kupastog, elipsoidnog i sfernog oblika u prirodi. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta, vol. 32, br. 1, str. 27-34
Matić-Kekić, S., Bodroža-Pantić, O., Dedović, N. (2008) Jedan model nastave matematike. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta, vol. 32, br. 1, str. 14-26
Matić-Kekić, S., Mudrinski, V. (2009) Some new 2-designs from a wreath product on 18 points. Mathematica Moravica, vol. 13, br. 1, str. 37-41
Matić-Kekić, S., Dedović, N., Trivunović, S. (2011) Rekurzivna formula za broj krava u okviru proizvodnje mleka. Savremena poljoprivreda, vol. 60, br. 1-2, str. 7-14
Nikolić, R., Furman, T., Gligorič, R., Popovič, Z., Savin, L. (1996) Uzroci i poslednice prekomernog sabijanja zemljišta. Savremena poljoprivredna tehnika, 22, br. 7, 396-404
StatSoft Inc. (2011) STATISTICA (data analysis software system), version 10. www.statsoft.com
Wismer, R.D. (1991) Science, engineering and soil measurement. J Terramech, 8(2/3), str. 89-92
Wolfram, S. (1991) Mathematica: A system for doing mathematics by computer. Reading, MA, itd: Addison-Wesley
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 07.03.2012.