Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 9 od 24  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 15, br. 4, str. 244-247
Uticaj kombinovane tehnologije sušenja voća i povrća na projektovanje opreme
aAgros KB proizvodnja', Veternik - Novi Sad
bUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

e-adresambab@polj.uns.ac.rs
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR-03158

Sažetak
Projektovanje adekvatne opreme za neku tehnologiju je od važnog značaja za njen uspeh. Zbog toga je potrebno da istraživači, koji uvode neku tehnologiju u praksu, permanentno imaju na umu moguća inženjerska rešenja koja će biti kompatibilna. Na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu u Laboratoriji za biosistemsko inženjerstvo razvijena je tehnologija kombinovanog sušenja voća i povrća. Ona je sastavljena od osmotskog sušenja (saharoza, so i dr), kao predtretmana, i konvektivnog sušenja toplim vazduhom. Granični kriterijumi izbora parametara tehnologije formirani su na osnovu zahteva očuvanja kvaliteta proizvoda na visokom nivou. Ograničenje temperature materijala koji se suši do 45oC, uslovilo je ograničenje temperature rastvora na istu ovu temperaturu. Drugi bitan kvalitet tehnologije je energetska održivost, koja je bazirana na obnovljivim izvorima energije. Oprema je projektovana tako da se koristi solarna energija kao osnovna, a ona se dopunjava toplotnom energijom iz biomase. Projektovano je korišćenje toplovodne instalacije da bi se obezbedilo lako kontrolisanje temperature vazduha tokom konvektivnog sušenja.Posebna pažnja posvećena je očuvanju voća i povrća od mehaničkih oštećenja. U tu svrhu projektovan je sistem manipulacije materijalom u plitkim gajbicama, tokom procesa sumporisanja i osmotskog sušenja. Ove gajbice ('holandez') rasprostranjene su u upotrebi prilikom branja osetljivih voćnih vrsta. One su veoma malo korigovane u odnosu na primarni proizvod sa ciljem da se ostvari kavezna forma tretmana voća tokom osmotskog sušenja. Na taj način intenzivirana je razmena mase i toplote tokom osmotskog sušenja, a da je pri tome ostvaren veoma pažljiv kontakt između materijala i opreme, kao i između samih komada materijala. Korišćenje gajbica uslovno povećava poroznost mase i sprečava kritično naponsko stanje sloja. Poštujući prethodne principe projektovana je i napravljena sledeća originalna oprema: osmostka sušara, komora za sumporisanje, konvektivna sušara sa lesama, uparivač osmotskog rastvora i solarni zagrejač vazduha. Ova oprema predstavlja jedinstvenu celinu koja obezbeđuje obavljanje i kontrolu svih tehnoloških operacija kombinvane tehnologije sušenja voća i povrća.
Reference
Babić, L., Babić, M., Pavkov, I. (2003) Kombinovano osmotsko i konvektivno sušenje kajsije. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 7, br. 1-2, str. 1-3
Babić, M., Babić, L., Pavkov, I., Radojčin, M. (2008) Changes in physical properties throughout osmotic drying of quince (Cydonia oblonga mill.). Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 12, br. 3, str. 101-107
Babić, M., Babić, L., Matić-Kekić, S., Pavkov, I., Karadžić, B. (2005) Energy sustainable model of dried fruit production by combined technology. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 9, br. 5, str. 109-111
Babić, M., Babić, L., Radojčin, M., Pavkov, I. (2009) Održivi energetski model ugušćivanja rastvora saharoze. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 13, br. 2, str. 97-101
Courel, M., Dornier, M., Herry, J., Rios, G.M., Reynes, M. (2000) Effect of operating conditions on water transport during the concentration of sucrose solutions by osmotic distillation. Journal of Membrane Science, 170(2): 281
dalla Rosa, M., Giroux, F. (2001) Osmotic treatments (OT) and problems related to the solution management. Journal of Food Engineering, 49, 223-236
Fresco, L.O. (2009) Challenges for food system adaptation today and tomorrow. Environmental Science & Policy, 12(4): 378-385
Kudra, T., Mujumdar, A.S. (2002) Advanced drying technologies. New York-Basel: Marcel Dekker
Simon, S., Wiegmann, K. (2009) Modelling sustainable bioenergy potentials from agriculture for Germany and Eastern European countries. Biomass and Bioenergy, 33(4): 603-609
Zhang, M., Tang, J., Mujumdar, A.S., Wang, S. (2006) Trends in microwave-related drying of fruits and vegetables. Trends in Food Science & Technology, 17(10): 524-534
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 30.05.2012.

Povezani članci

Čas proc tehn energ polj (2009)
Održivi energetski model ugušćivanja rastvora saharoze
Babić Mirko, i dr.

J Proc Ener Agri (2016)
Kinetika regeneracije osmotskog rastvora u uparivaču IUR 20
Stamenković Zoran, i dr.

Čas proc tehn energ polj (2006)
Novi koncepti za sušenje voća
Babić Ljiljana, i dr.

prikaži sve [35]