Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
2018, br. 77-78, str. 123-133
Stavovi zaposlenih o konfliktima u sektoru šumarstva
Institut za šumarstvo, Beograd

e-adresazoran.poduska@gmail.com
Sažetak
U radu su prikazani rezultati istraživanja konflikta u sektoru šumarstva. Teorijski okvir istraživanja baziran je na stavu da su konflikti opšta pojava. Sastavni delovi konflikta su elementi i aspekti. Elementi su:suština, proces i relacije između učesnika, koji utiču na društveni, kulturološki, institucionalni iekonomski aspekt uključujući i aspekt prirodnih resursa što je karakteristika sektora šumarstva. Takva teorijski okvir omogućio je analizu stavova zaposlenih o vrsti i značaju i fazi u kojoj se nalaze opaženi konflikti. Stavovi zaposlenih u preduzećima i organizacijama korisnicima državnih šuma, staraocima zaštićenih područja i upravnim državnim organima iz sektora šumarstva, prikupljeni su anketnim upitnikom. Podaci su obrađeni deskriptivnom statistikom. Utvrđeno je dapostoji više konfliktnih situacija koje su svrstane u 10 grupa.Najznačajniji je koflikt između redovnih mera i radova u šumi izaštita prirode. Uočeno je devet učesnika u konfliktnim sutuacijama. Utvrđeno je da su neki konflikti rešeni, dok su neki u latentnoj fazi, gde se može očekivati eskalacija.
Reference
*** (2010) Srpski citatni indeks. pristupljeno 18.12.2010. na adresi http://scindeks.nb.rs
Curić, E. (2009) Problemi u odlaganju čvrstog komunalnog otpada u Novom Pazaru. Nauka + Praksa, vol. 12, br. 1, str. 13-17
Dillman, A.D. (2007) Mail and internet surveys: The tailored design method. New York: Wiley, 523
Helström, E. (2001) Conflict Culture -Qualitative Comparative Analysis of Envoronmental Conflicts in Forestry. u: Monographs 2, Silva Fenica, 109
Jevtić, M., Mirić, M. (1991) Osnovne smernice agroekološkog razvoja u svetu i Jugoslaviji. Ekonomika poljoprivrede, vol. 38, br. 9, str. 441-448
Lazić, V., Gvozdenović, J., Popović, S. (2009) Ambalaža između potrebe i ekoloških problema. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 13, br. 3, str. 226-228
Malobabić, R. (2003) Problemi zaštite životne sredine u ruralnim područjima. Ecologica, vol. 10, br. 39-40, str. 61-70
Medarević, M., Banković, S., Šljukić, B. (2008) Održivo upravljanje šumama u Srbiji - stanje i mogućnosti. Glasnik Šumarskog fakulteta, br. 97, str. 33-55
Mihajlović, D. (2004) Metodologija naučnih istraživanja. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Milanović-Trailović, M. (2009) Poslovanje na berzi i sudski sporovi. Pravo i privreda, vol. 46, br. 5-8, str. 528-542
Miletić, R., Miljanović, D., Todorović, M. (2009) Industrijski gradovi u tranziciji - problemska područja. Glasnik Srpskog geografskog društva, vol. 89, br. 3, str. 191-206
Milijić, V., Nonić, D., Grujičić, I. (2009) Vlasnici privatnih šuma i upravljanje zaštićenim područjima - nacionalni park Đerdap. Zaštita prirode, vol. 60, br. 1-2, str. 97-106
Miljević, M. (2007) Skripta iz metodologije naučnog rada. Pale: Univerzitet u Istočnom Sarajevu Filozofski Fakultet
Nenković-Riznić, M., Pucar, M., Simonović, S. (2009) Regionalni koncepti zaštite životne sredine i upravljanja otpadom na primerima Južnog Pomoravlja. Arhitektura i urbanizam, br. 26, str. 77-87
Nevenić, R., Rakonjac, L., Poduška, Z., Gagić, R., Petrović, N., Čokić, D. (2008) Stavovi prema regulativi šumarstva i životne sredine - pristup studije slučaja u Srbiji. Sustainable Forestry: Collection, br. 57-58, str. 124-136
Niemela, J., et al. (2005) Identifying, managing and monitoring conflicts between forest biodiversity conservation and other human interests in Europe. Forest Policy and Economics, Elsevier, 7
Nikolić, V., Nikolić, B., Sekulić, L., Milovanović, D. (2010) Kvalitet vode reke Ralje u gornjem i srednjem toku. Ecologica, vol. 17, br. 57, str. 48-52
Spasić, N., Džunić, G., Đurđević, J. (2009) Konflikti i ograničenja u prostornom razvoju rudarskih basena. Arhitektura i urbanizam, br. 27, str. 20-34
Šešić, B. (1988) Opšta metodologija. Beograd: Naučna knjiga
Šiljić, A., Ružić, J., Knežević, M., Maksimović, A., Pocajt, V., Ristić, M. (2009) Očuvanje prirodnih resursa reciklažom materijala iz komunalnog otpada. Ecologica, vol. 16, br. 54, str. 169-172
Vuković, M. (2008) Identifikacija konflikta oko vode i njegovo razrešenje. Facta universitatis - series: Philosophy, Sociology, Psychology and History, vol. 7, br. 1, str. 81-93
Walker, G.B., Daniels, S.E. (1997) Foundation of natural resource conflict: Conflict theory and public policy. u: Solberg B.; Miina S. [ur.] Conflict management and participation in land management, European Forestry Institute Proceeding, Joensuu, Finland, 14 7-36
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/SustFor1877123P
objavljen u SCIndeksu: 01.07.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka