Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 3 od 4  
Back povratak na rezultate
2009, br. 27, str. 3-7
Urbani menadžment - od teorije do prakse, od vizije do realizacije
Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet

e-adresastupar@afrodita.rcub.bg.ac.rs
Ključne reči: urbani menadžment (upravljanje); razvoj; konkurentnost; globalizacija
Sažetak
Savremeni gradovi i urbani regioni, izloženi turbulentnim silama globalizacije, prinuđeni su da ojačaju svoju poziciju u brojnim mrežama moći kako bi postigli globalnu ili regionalnu prepoznatljivost. Ipak, visoko postavljeni ciljevi i nejasne vizije razvoja obično su ograničeni različitim preprekama i uslovljeni lokalnim potencijalima i resursima. Upravo zato uspešan urbani menadžment bi trebalo - bar u teoriji - da omogući sveobuhvatan i multidisciplinaran pristup kompleksnim urbanim problemima. Na žalost, čak i strategije koje su veoma razrađene i uspešne ne mogu se preuzimati kao gotovi modeli budući da svaka urbana sredina stvara svoje varijabile i specifičnosti. Stoga se u tekstu analizira pozadina savremenih urbanih promena kao i trend globalne konkurentnosti, koje moderno urbano upravljanje (menadžment) podržava i stimuliše pomoću svojih metoda i instrumenata. Pored toga, u tekstu su predstavljeni elementi i opseg urbanog menadžmenta, čime se naglašava uloga, pozicija i značaj koju on ima u neizbežnim urbanim procesima. Fleksibilan ili rigidan, vizionarski ili pragmatičan, on nije jedina garancija planiranog progresa, ali svakako omogućava drugačiju percepciju urbanog razvoja, nove atraktivnosti i efikasnosti.
Reference
*** (1997) Database on good practice in urban management and sustainability: Towards an urban agenda in the European Union. European Commission
*** (2003) Global urban and local government strategy: Cities in transition. The World Bank Group
Bajić-Brković, M. (2009) Mogu li kreativne ekonomije da proizvode održiva rešenja? - neka evropska iskustva. Arhitektura i urbanizam, br. 24-25, str. 47-60
Beauregard, R. (1991) Capital restructuring and the new built environment of global cities: New York and Los Angeles. International Journal of Urban and Regional Research, 15 (10), str. 90-105
Campbell, T. (2004) City rounds: Concept note. WBI, City Management and Urban Development Program
Clark, D. (2000) Urban world/global city. London: Routledge
Cox, K. (1993) The local and the global in the new urban politics: A critical view. Environment and Planning, 11, str. 433-448
European Commission (2003) Ex post evaluation of 1994-1999 objective 2 programes. Centre for strategy and Evaluation Services
Kotler, P.J., Haider, D.H., Rein, I. (1993) Marketing places: Attracting investment, industry and tourism to cities, states and nations. New York, itd: Free Press
Leman, E. (1994) Urban management: A primer. UMP
Maksin-Mićić, M. (2004) Uticaj transevropskih transportnih koridora na regionalni razvoj i aglomeracione sisteme - iskustva u Srbiji -. Arhitektura i urbanizam, br. 14-15, str. 53-64
Stupar, A., Hamamcioglu, C. (2006) Chasing the limelight: Belgrade and Istanbul in the global competition. Spatium, br. 13-14, str. 27-33
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 29.12.2009.

Povezani članci

Tehnika (2016)
Mjerenje vrijednosti brenda grada i njegove pozicije u svijesti korisnika gradskih usluga
Miljanović Mirjana P.

Anali Ekon fak Subotica (2011)
Imidž turizma AP Vojvodine
Bulović Verica

Ekonomika poljoprivrede (2011)
The relationship between wine, heritage and tourism: An exploratory farm study
Nesci Francesco Saverio, i dr.

prikaži sve [17]