Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 2 od 4  
Back povratak na rezultate
2019, br. 20, str. 115-133
Globalizacija kao restriktivna kulturna praksa i elementi njene predistorije u srpskoj arhitekturi
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

e-adresaaleksandarkadije@sbb.rs
Sažetak
Kao sveprožimajuća sociokulturna paradigma koja svet pretvara u jedno mesto smanjujući razlike, na srpsku arhitekturu globalizacija utiče dvojako: kao komunikacijski podsticajna transkulturalna ideologija i tržišnim kriterijumima ograničena praksa. Dok prvi princip inspiriše projektantsku elitu, drugi podstiče konvencionalna prostorno-oblikovna rešenja prilagođena masovnom ukusu, izazivajući opravdane primedbe. U sklopu kritičkih prilagođavanja globalizacijskim promenama, u domaćoj arhitektonskoj teoriji se predlažu strategije kulturno raznolikog, razvojno održivog, kreativnog i inteligentnog grada, već pokrenute na međunarodnom nivou. Iako je reč o nezaokruženom i neizvesnom istorijskom procesu, o kojem i u svetu vladaju podeljena mišljenja, kritiku globalizacijske restriktivnosti u srpskoj arhitekturi ne bi trebalo odgađati, pogotovo što bi mogla imati korektivan efekat.
Reference
Adam, R. (2008) Globalisation and architecture: The challenges of globalisation are relentlessly shaping architecture's relationship with society and culture. Architectural Review, London, 223 (1332), 74-77
Adam, R. (2012) The globalisation of modern architecture: The impact of politics, economics and social change on architecture and urban design since 1990. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing
Apaduraj, A. (2011) Kultura i globalizacija. Beograd: XX vek
Art, Š.J. (2009) Globalizacija - kritički uvod. Podgorica: CID
Avramović, Z. (2012) 'Odliv mozgova' iz Srbije - jedno lice globalizaciije obrazovanja?. Sociološki pregled, vol. 46, br. 2, str. 189-202
Bajić-Brković, M., ur. (2010) Kreativne strategije za održivi razvoj gradova u Srbiji. Beograd: Arhitektonski fakultet
Bajić-Brković, M., ur. (2004) Principi održivog razvoja - Problemi redefinisanja i metodologija unapređenja. u: Arhitektonika 13, Beograd: Arhitektonski fakultet
Balubdžić, M.P. (2017) Creating the Belgrade waterfront identity through a prism of architecture and urban planning competitions. Spatium, vol. 1, br. 37, str. 74-81
Batarilo, S. (2015) Grad kao reklamni prostor. Sociološki pregled, vol. 49, br. 3, str. 293-304
Beck, U. (2003) Što je globalizacija?. Zagreb: Vizura
Beck, U. (2004) Moć protiv moći u doba globalizacije - nova svjetskopolitička ekonomija. Zagreb: Školska knjiga
Blagojević, Lj. (2008) Pejzaž slobodnog tržišta. Forum, Beograd, 53, 58-59
Blagojević, L. (2007) Novi Beograd - osporeni modernizam. Beograd: Zavod za udžbenike
Bobić, Đ. (2010) Beleženje po Beogradu. Beograd: Samizdat B92
Bogdanović, R., ur. (2007) Nova urbanost, globalizacija - tranzicija, zbornik radova. Društvo urbanista Beograda
Bogunović, S.G. (2014) Beograd na previsokoj vodi. Politika, (dodatak ,,Kultura, umetnost, nauka'), 26. 4, 1-2
Bogunović, S.G. (2015) Lažno zadovoljstvo u nemogućem gradu. Politika, (dodatak ,,Kultura, umetnost, nauka'), 9. 5, 5
Boie, G., Pauwels, M., ur. (2008) Urban politics now : Reimagining democracy in the neoliberal city. Rotterdam: NAi Publishers
Bojović, B. (1984) Vizuelna organizacija i prezentacija Beograda. Izgradnja, Beograd, 9-10, 57-62
Bojović, B., Štrbac, D. (2018) Beograd na vodi - ekran u Beogradu - ekran pred Beogradom. Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti (Novi Sad), 46, 233-244
Bojović, B. (1997) Crkva u slici grada. DaNS, Novi Sad, 20-21, 56-57
Borisavljević, M. (2008) Arhitekt i poslodavac. DaNS (Novi Sad), 62, 62-63
Božilović, N. (2014) Globalizacija kulture i novi identitetski obrasci. Sociološki pregled, vol. 48, br. 4, str. 531-548
Castells, M. (2002) Moć identiteta. Zagreb: Golden marketing
Ceranić, M. (2005) Istorija i arhitektura palate 'Albanije' u Beogradu. Nasleđe, br. 6, str. 147-162
Cvetković, V.N. (1999) Real-liberalizam ili nove globalne i lokalne tiranide. Sociološki pregled, vol. 33, br. 1-2, str. 73-87
Čanak, M. (2003) Masovna nadgradnja kao degenerativni faktor urbane rekonstrukcije. Izgradnja, vol. 57, br. 5, str. 145-156
Čekić, J. (2015) Estetizacija kapitala i kreativnost. u: Mickov B., Ilić D. [ur.] Kulturna transformacija grada, zbornik radova, Novi Sad: Zavod za kulturu Vojvodine, 89-95
Čolić, N., Nedović-Budić, Z. (2019) Uloga nasleđa socijalističke prakse planiranja urbanog razvoja u očuvanju i promociji normativnog javnog interesa u Srbiji. u: Dimitrijević Marković S. [ur.] Kulturno nasleđe - Rizici i perspektive, zbornik radova, Beograd: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, 161-171
Čomski, N. (1999) Profit iznad ljudi - neoliberalizam i globalni poredak. Novi Sad: Svetovi
Ćurčić, B. (2004) Globalizacija ili denacionalizacija. DaNS, 47, 24-25
Dajč, H. (2013) Sava slope: It's urban and historical developments 1867-1914. u: Kadijević A., Popadić M. [ur.] Spaces of Memory, book of scientific proccedings, Belgrade: Faculty of Philosophy, 147-159
Danilović-Hristić, N. (2007) Tržni centri kao novi univerzalni javni prostor. DaNS, 60, 8-9
Danilović-Hristić, N. (2011) Kreativan grad kao faktor očuvanja identiteta u eri globalizacije. u: Dimitrijević-Marković S., Živković N. [ur.] Nasleđe i dijalog, zbornik radova, Beograd: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, 1-7
Debor, G. (2018) Društvo spektakla. Višegrad: Andrićev institut
Despotović, Lj. (2017) Globalizacija i geopolitika identiteta. Sremski Karlovci: Kairos
Dimitrijević-Marković, S. (2012) Urbani dizajn, njegova uloga i značaj u čuvanju i kreiranju ambijentalnih celina. Nasleđe, br. 13, str. 209-218
Dimitrijević-Marković, S., ur. (2013) Stara gradska jezgra i istorijske celine - Problemi i mogućnosti očuvanja i upravljanja, zbornik radova. Beograd: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Dujić, I. (2012) Globalizacija kao neizbežan proces?. Međunarodni problemi, vol. 64, br. 3, str. 326-338
Đokić, V., Bojanić, P., ur. (2011) Misliti grad. Beograd: Arhitektonski fakultet
Đukić, A. (2015) New Belgrade: Visions, plans and realizations 1950-2014. u: Doytchinov G., Đukić A., Ionita C. [ur.] Planning Capital Cities. Belgrade, Bucharest, Sofia, Graz: Verlag der Technichen Univerzitat Graz, 160-173
Elzeser, J. (2009) Nacionalna država i fenomen globalizacije. Nikšić: Jasen
Fleming, T. (2000) Samoubistvo zapadne kulture - Simpozijum Srbi i Zapad, Beograd, januar 2000. Sociološki pregled, vol. 34, br. 1-2, str. 99-105
Folić, Lj. (2012/2013) Arhitektura hrama - projektovanje duhovnih objekata. Beograd: Eparhijska radionica za umetničko projektovanje i oblikovanje
Garašanin, P. (2004) Town branding - kreiranje identiteta grada. DaNS, 43, 16-17
Golubović, Z.T. (2004) Elementi kritike neoliberalnog modela tranzicije. Sociološki pregled, vol. 38, br. 1-2, str. 5-21
Gvozden, V., Lošonc, A. (2015) Prostor i robno društvo. Sociološki pregled, vol. 49, br. 3, str. 279-292
Harvi, D. (2012) Kratka istorija neoliberalizma. Novi Sad: Mediterran Publishing
Held, D., et al. (1999) Global transformations: Politics, economics and culture. Stanford: University Press
Ibelings, H. (2002) Supermodernism: Architecture in the age of globalization. Rotterdam: NAi Publishers
Iglton, T. (2017) Kultura. Beograd: Clio
Ignjatović, A. (2013) Dve kule - uspon, hibris i pad. u: Zbornik Seminara za studije moderne umetnosti Filozofskog fakulteta, Beograd, 9, 29-39
Jevtić, M.H. (2014) Kritički gambit - osvrti na savremenu arhitekturu Srbije. Novi Sad: Stylos
Jevtić, M.H. (2004) Kritički refleksi. Beograd: Nin
Jovović-Prodanović, D., ur. (2016) Arhitektura u kontekstu, zbornik tekstova. Beograd: Kulturni centar Beograda
Jovović-Prodanović, D., ur. (2017) Arhitektura u kontekstu 2, zbornik tekstova. Beograd: Kulturni centar Beograda
Jovović-Prodanović, D., ur. (2018) Arhitektura u kontekstu 3, zbornik tekstova. Beograd: Kulturni centar Beograda
Kadijević, A. (1990) Strategije novog srpskog sakralnog graditeljstva i njegov uticaj na neposredno okruženje (1990-2012). u: Zbornik Seminara za studije moderne umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd, 9, 103-113
Kadijević, A. (2013) Marginalizovani reper starog gradskog jezgra Beograda: palata 'Reuniona' na Trgu Republike. u: Dimitrijević-Marković S. [ur.] Stara gradska jezgra i istorijske celine, zbornik radova, Beograd: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, 300-314
Kadijević, A., Pantović, M. (2014) The concepts and identity of the new Serbian Orthodox ecclesiastical architecture. u: Fernández-Cobián E. [ur.] Between Concept and Identity, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing Francis, 119-132
Kadijević, A. (2015) Savsko priobalje u Beogradu (1918-1941) - pogled na arhitektonsko-urbanistički razvoj. u: Ostajmer B. [ur.] Rijeka Sava u povijesti (zbornik radova), Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest, podružnica Slavonski Brod, 505-524
Kadijević, A. (2016) Zeitgeist and Genius Loci: Trade value aesthetics and weakness of authors identity in recent Serbian architecture. u: Vaništa Lazarević E.; Vukmirović M.; Krstić Furundžić A.; Đukić A. [ur.] 3rd International Academic Conference on Places and Technologies, Belgrade: Faculty of Architecture, 445-451
Kadijević, A. (2016) The creative presence of Jews in Belgrade architecture of the twentieth century. Serbian Studies: Journal of the North American Society for Serbian Studies, 27(1-2), 147-165
Kadijević, A., Kovačević, B. (2016) Degradative urbanistic and architectural aspects of the project 'Belgrade Waterfront (2012-2016). Matica srpska Journal for fine arts, Novi Sad, 44, 367-377
Kadijević, A. (2019) Globalizacija - generator krize autorske arhitekture i potiskivanja nasleđa u Srbiji. u: Dimitrijević Marković S. [ur.] Kulturno nasleđe - Rizici i perspektive, zbornik radova, Beograd: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, 61-70
Kadijević, A. (2019) La crise de l' architecture d' auteur dans la culture post-globale en Serbie. u: Mickov B., Thuriot F. [ur.] Innovation culturelle et transformation des villes, Paris: L'Harmattan, 155-167
Kadijević, A. (2017) Tipologija arhitektonskih i urbanističkih preinačavanja Beograda (19-21. vek). Kultura, br. 154, str. 11-23
Kadijević, A. (2015) Interpolations: Necessity and inspiration of newer Belgrade architecture. Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti, br. 43, str. 243-257
Kadijević, A. (2008) Poimanje čistote stila i autorskog izraza u novijoj srpskoj arhitekturi / Comprehension of the purity of style and the authorial expression in recent Serbian architecture. u: Večanski J., Jelenković D. [ur.] Čist izraz [13. bijenale umetnosti, Pančevo, 13. septembar -20. oktobar 2008], Pančevo: Kulturni centar Pančeva, str. 14-22, 195-201
Kadijević, A. (2010) Tri novije crkve Beograda - tri podsticaja razvoju srpskog sakralnog graditeljstva. Nasleđe, br. 11, str. 113-133
Kadijević, A. (2011) Newer Serbian architecture and its audience. Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti, br. 39, str. 253-269
Kadijević, A. (2011) Savremene arhitektonske nadgradnje u Beogradu - Između socijalnog pritiska i degradacije urbanog tkiva. Pravo & društvo, 2(2), 185-193
Kavaratizis, A. (2005) City branding: An effective assertion of identity or a transitory marketing trick?. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 96(5), 506-514
Kivisto, P. (2002) Multiculturalism in a global society. London: Blackwel Publishing
Kovačević, B., Stiller, A. (2015) Serbien: Stadt als regionaler kontext für architektur. Wien: Müry Salzmann
Kovačević, B. (2017) Preispitivanje osnovnih, kategorijalnih pojmova vezanih za preinačavanje arhitektonsko- urbanističke matrice Beograda. Kultura, br. 154, str. 24-34
Kovačević, B. (2001) Arhitektura zgrade Generalštaba - monografska studija dela Nikole Dobrovića. Beograd: NIC 'Vojska
Kulić, V. (2014) New Belgrade and socialist Yugoslavia's three globalisations. International Journal for History, Culture and Modernity, 2(2), 125-153
Kurtović-Folić, N., ur. (2002) Preispitivanje pojma 'održivi razvoj' u planiranju, projektovanju i građenju. u: Arhitektonika 12, zbornik radova, Beograd: Arhitektonski fakultet
Kuzović, D., Stojnić, N. (2013) Impact of war and post-war social events on architecture in Serbia. u: Listening to the Wind of Change, Popular Culture and Post-Socialist Societies in East-Central Europe, Prague: Faculty of Arts, Charles University, 15-24
Kuzović, D., Gligorijević, Ž. (2018) De-modernization of architectural and engineering proffesion in Serbian society at the end of the 20th century. u: Hossein S. [ur.] NEO-liberalism and the Architecture of the Post Professional Era, Berlin: European Association for Architectural Education & Springer, 43-59
Landry, C. (2000) The creative city: A toolkit for urban innovators. London: Earthscan
Lazarević-Bajec, N., Maruna, M. (2009) Strateški urbani dizajn i kulturna raznolikost. Beograd: Arhitektonski fakultet
Lazović, Z. (2003) Istorijske odrednice razvoja Beograda i Savskog amfiteatra. Nikšić: Jasen
Lo, F., Yeung, Y. (1998) Globalization and the world of large cities. Tokyo: United Nations University Press
Lojanica, M. (2018) Iskustva i iskušenja izgradnje i uređenja gradova u Srbiji danas i u budućnosti. u: Lačnjevac Č. [ur.] Prošlost, sadašnjost i budućnost inženjerstva i arhitekture u Srbiji, zbornik radova, Beograd: Savez inženjera i tehničara Srbije, 62-77
Lompar, M. (2011) Duh samoporicanja. Beograd: Catena Mundi
Mađanović, M. (2015) Od arhitekture višeg standarda do koncepcije novog nacionalnog sakralnog stila - Palata 'Beograd' i hramovi Svetog Save i Svete Petke Branka Pešića. u: Živković N. [ur.] Arhitektura i urbanizam posle Drugog svetskog rata. Zaštita kao proces ili model, zbornik radova, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, 22-37
Manević, Z. (1969) Sto i prva evropeizacija. Čovjek i prostor, Zagreb, 10, 14-15
Manević, Z. (1972) Novija srpska arhitektura. u: Srpska arhitektura 1900-1970, Beograd: Muzej savremene umetnosti, 7-38
Manević, Z. (1987) Arhitektura između biznisa i kulture. Izgradnja, 3, 35-36
Manić, B., Vasiljević-Tomić, D., Niković, A. (2016) Contemporary Serbian Orthodox church architecture: Architectural competitions since 1990. Spatium, br. 35, str. 10-21
Marić, I., Niković, A., Manić, B. (2010) Transformation of the New Belgrade urban tissue: Filling the space instead of interpolation. Spatium, br. 22, str. 47-56
Marković, M. (1999) Uzroci i posledice NATO agresije na Jugoslaviju. Sociološki pregled, vol. 33, br. 1-2, str. 13-20
Mazzola, A., ur. (2007) Kosovo - proizvodnja države. Limes plus, Beograd, tematski broj, 1, 1-198
McGuigan, J. (2016) Neoliberal culture. u: Neoliberal culture, London - New York: Palgrave Macmillan UK
Mickov, B., Ilić, D., ur. (2015) Kulturna transformacija grada. Novi Sad: Zavod za kulturu Vojvodine
Mihajlov, V. (2012) Architectural design in a new social order: reexploring the reasons for application of spatial standards. SAJ, Belgrade, 4(1), 99-112
Mihaljinac, N., Đorđević, M. (2018) Od čuvanja javnog interesa do razvoja preduzetništva - Srbija i dileme kulturne politike u procesu evrointegracija. Kultura, br. 160, str. 218-233
Milanović, B. (2016) Globalna nejednakost. Novi Sad: Akademska knjiga
Miletić-Abramović Ljiljana (2007) Paralele i kontrasti. Beograd: Muzej primenjene umetnosti
Milutinović, I. (2018) O kulturnoj demokratiji na neoliberalnim tržištima ili zašto o ukusima treba raspravljati. Kultura, br. 160, str. 110-131
Miodragović, B.R. (2015) Proizvodnja prostora i diskursa u multikulturalnom društvu. Sociološki pregled, vol. 49, br. 3, str. 325-336
Mollo, L., Tagliaventi, G. (2003) Architecture in the age of globalization. Firenze: Alinea
Muravljov, M. (2000) Nadgradnja stambenih i javnih zgrada. Beograd: JUDIMK
Nakarada, R. (2007) Slučaj Kosova - jedinstvena proizvoljnost. Sociološki pregled, vol. 41, br. 3, str. 305-326
Nedučin, D. (2016) Transition and the city: Transformation of urban structure during the post-socialist period. u: Vaništa Lazarević E., et al. [ur.] 3rd International Academic Conference on Places and Technologies, Faculty of architecture, book of proccedings, Belgrade: Faculty of architecture, 389-394
Oncu, A., Weyland, P. (1997) Space, culture, and power: New identities in globalizing cities. London - New Jersey: Zed Books
Ože, M. (2005) Nemesta - uvod u antropologiju nadmodernosti. Beograd: Krug
Pajvančić-Cizelj, A. (2017) Globalni urbani procesi. Novi Sad: Mediterran Publishing
Park, H.W., Thelwall, M. (2006) Web-science communication in the age of globalization. New Media & Society, 8(4), 629-650
Pažanin, A. (2009) Globalizacija i politika. Politička misao, Zagreb, 46, 49-58
Perović, M. (2003) Srpska arhitektura XX veka. Beograd: Arhitektonski fakultet
Petković, J. (2018) Multikulturalnost savremenih društava - između ostvarivanja i osporavanja demokratije. Kultura, br. 160, str. 58-80
Popadić, M. (2016) Ušće - staro mesto i novi centar - Branislav Redžić. u: Jovović Prodanović D. [ur.] Arhitektura u kontekstu, Beograd: Kulturni centar Beograda, 16-25
Prillenska, V. (2012) City branding as a tool for urban regeneration: Towards a theoretical framework. Architecture and Urban Planning, Riga, 6(0), 12-16
Prošić, S. (2015) Globalizacija vs. fragmentacija prostora. Sociološki pregled, vol. 49, br. 3, str. 313-324
Pušić, L. (2001) Održivi grad - ka jednoj sociologiji okruženja. Beograd: Biblioteka Nova
Putnik, P.V. (2018) New Belgrade: A successfull concept?. Matica srpska Journal for Fine Arts, 46, 203-211
Radojičić, M. (2011) UN sanctions against the FRY: Some moral aspects of a coercive diplomacy form. Sociološki pregled, vol. 45, br. 2, str. 155-168
Ramnath, A. (2014) Indigenous knowledge and science in the age of globalization. IIM Kozhikode Society & Management Review, 3(1), 101-107
Ranković, M. (2002) Definisanje novog svetskog/globalnog hegemonizma. Sociološki pregled, vol. 36, br. 3-4, str. 323-376
Rašković, I. (2011) Dancing in the rhythm of time. u: Vujić K.; Marija A. [ur.] Serbian Architects 2000-2010, Belgrade: Serbian Chamber of Engineers and Association of Belgrade Architects, r. 13-22
Ristić-Trajković, J., Stojiljković, D., Ćirić, D. (2013) Transformation of modern urban space of New Belgrade in the conditions of the post-socialist transition and sustainable development. u: 12th Internacional Docomomo Conference: The Survival of Modern from Coffee Cup to Plan, Proceedings, Helsinki: Docomomo Finland, 381-388
Rodrik, D. (2013) Paradoks globalizacije. Beograd: Službeni glasnik
Sadri, H., ur. (2018) NEO-liberalism and the architecture of the post professional era. Cham: Springer
Sassen, S. (1998) Globalization and its discontents: Essays on the new mobility of people and money. New York: New Press
Sassen, S. (2000) Cities in a world economy. Thousand Oaks: Pine Forge Press
Schäfer, W. (2001) Global civilization and local cultures: A crude look at the whole. International sociology, Thousand Oaks, 16(3), 301-319
Simeunčević-Radulović, S., Stupar, A. (2016) Uloga kreativnog klastera Savamale u repozicioniranju Beograda u globalnim hijerarhijama. Arhitektura i urbanizam, br. 43, str. 29-34
Stiglic, Dž.E. (2018) Globalizacija i njene protivrečnosti. Andrićgrad: Miba Books
Stojanović, D. (2015) Rađanje globalnog sveta 1880-2015. Beograd: Udruženje za društvenu istoriju
Stojanović, M. (2013) Beograd između grada muzeja i globalne metropole. u: Dimitrijević-Marković S. [ur.] Stara gradska jezgra i istorijske celine - Problemi i mogućnosti očuvanja i upravljanja, zbornik radova, Beograd: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, 374-385
Stojkov, B., ur. (2018) Pametan grad u Srbiji - mogućnost sistematske implementacije. Beograd: Akademija inženjerskih nauka Srbije
Stupar, A. (2009) Grad globalizacije. Beograd: Orionart
Stupar, A. (2004) Grad na globalnom horizontu. DaNS, 45, 26-27
Stupar, A. (2004) Globalno umrežavanje - razotkrivanje mita - preispitivanje realnosti. DaNS, 47, 22-23
Stupar, A. (2009) Shaping the image of globalization: The role of technology in urban regeneration. u: Getzinger G., Wieser B., Bamme A. [ur.] Yearbook 2008 of the Institute for advanced studies on science, technology and society, Graz: Technik und Wissenshcahftsforschung, Band 57, 297-317
Subotić, O. (2014) Crkva i globalizacija. Beograd: Bernar
Štrbac, L. (2008) Globalizacija i nacionalna kultura. Šid: Kulturno obrazovni centar
Temelova, J. (2004) Contemporary buildings in city promotion: attributes and foundation of high-profile structures: The case of Prague and Helsinki. Bruxelles: Research and Training Network Urban Europe, 10
Trifković, S. (1999) Od globalizma do posthumanizma - ideološka osnova zapadne politike na Balkanu. Sociološki pregled, vol. 33, br. 3-4, str. 257-272
Tripković, M.B. (2000) Globalizacija i Srbija. Sociološki pregled, vol. 34, br. 3-4, str. 61-74
Tselepy, J. (2015) Capitalist hegemony: The political challenge of alter-globalization. Inquiries, 7, 3, 1-2
Vaništa-Lazarević, E. (2015) Urban renegeration tools (city branding) in Belgrade after the democratic change in 2000 - social frame. u: Doytchinov G., Đukić A., Ionita C. [ur.] Planning Capital Cities. Belgrade, Bucharest, Sofia, Graz: Verlag der Technichen Universität Graz, 174-187
Vasilić, M. (2018) Operacionalizacija koncepta 'pametnog' grada na primeru Srbije. Sociologija, 60, 518-537
Vasiljević, A. (2009) Kreiranje identiteta, brendiranje' grada. Kultura (Beograd), 122-123, 104-119
Vesić, D. (2010) Uticaj globalizacije poslovanja na privredni sistem Srbije. Međunarodni problemi, vol. 62, br. 1, str. 136-164
Vidojević, Z. (2005) Kuda vodi globalizacija. Beograd: Filip Višnjić
Vodopivec, A. (2006) Obrazovanje arhitekata u vremenu globalizacije. Čovjek i prostor, Zagreb, 5-6, 22-27
Vukmirović, M. (2015) Belgrade: The quest for the desired city image. u: Doytchinov G., Đukić A., Ionita C. [ur.] Planning Capital Cities: Belgrade, Bucharest, Sofia, Graz: Verlag der Technichen Universität Graz, 188-211
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: osvrt/prikaz
DOI: 10.5937/nasledje1920115K
objavljen u SCIndeksu: 23.11.2019.
Creative Commons License 4.0