Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
2021, br. 22, str. 37-58
Beogradski arhitekta Milivoje Tričković (1895-1981)
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Srbija

e-adresamarijak059@gmail.com
Sažetak
U vreme kad se Beograd oporavljao od ratnih razaranja, jedan od osnovnih zahteva razvoja bila je obnova devastiranog građevinskog fonda i podizanje novih građevina usled sve većeg priliva stanovništva u prestonicu Kraljevine Jugoslavije. U tom procesu, veliku ulogu je odigrala Tehnička direkcija Beogradske opštine, čije arhitektonsko odeljenje je revnosno radilo na izgradnji glavnog grada. Jedan od najznačajnijih arhitekata Tehničke direkcije Beogradske opštine bio je pariski đak Milivoje Tričković. Iako iza sebe nije ostavio veliki broj građevina, uticao je na razvoj arhitektonske struke, kako kroz svoje objavljene tekstove i publikacije tako još više kroz svoju ulogu profesora Arhitektonskog fakulteta u Beogradu. Cilj ovog rada je da kroz pregled najznačajnijih profesionalnih ostvarenja, uz nove atribucije pojedinih objekata, istakne značaj arhitekte Milivoja Tričkovića u izgradnji Beograda između dva rata, kao i u razvoju arhitektonske struke kroz obrazovanje novih generacija arhitekata.
Reference
*** (1937) Dve moderne osnovne škole u predgrađima Beograda. Vreme, 20. maj: 10
*** (2015) Mokranjčeva kuća u Negotinu. Negotin: Muzej Krajine
*** (1940) Odluka Gradskog veća. Beogradske opštinske novine, 23. novembar: 507
*** (1936) Odluka Opštine. Beogradske opštinske novine, 1. maj: 232
*** (1939) Opština treba da pomišlja na podizanje jedne velike i moderne klanice. Politika, 18. januar: 7
*** (1937) Konkurs. Pravda, 9. jul
*** (1929) Jugoslavija na tehničkom polju 1919-1929. Beograd: Udruženje jugoslavenskih inženjera i arhitekta
*** (2012) Sakralna topografija Negotinske Krajine. Negotin: Muzej Krajine
*** (1938) Kolaudacije i Superkolaudacije. Beogradske opštinske novine, 27. jul: 320
*** (1939) Odluka Gradskog veća. Beogradske opštinske novine, 10. februar: 421
*** (1938) Na Tehničkom fakultetu otvoren Prvi salon arhitekture. Politika, 14. februar: 5
*** (1937) Nova škola na Dedinju. Beogradske opštinske novine, 1. januar: 161
*** (1933) Obrazovanje komisije za izgradnju novih pijaca u Beogradu. Pravda, 14. avgust: 12
*** (1938) Beogradski sajam biće ove godine proširen za tri i po hektara tako da će obuhvatiti sedamnaest hektara zemljišta. Politika, 10. januar: 14
*** (1939) Odluka. Beogradske opštinske novine, 26. avgust: 373
*** (1933) Adresar područja Opštine grada Beograda. Beograd: Jugoreklam K. D, 357
*** (1936) U Beogradu se podižu četiri nove osnovne škole, centralno dečje prihvatilište i dve nove gimnazije. Vreme, 24. avgust: 2
*** (1963) Crteži. Beograd: Arhitektonski fakultet u Beogradu, 8
*** (1936) Šta bi trebalo učiniti za beogradsko sajmište. Vreme, 4. novembar: 5
*** (1938) I Salon arhitekture u Beogradu. Beogradske opštinske novine, 1. februar: 123
*** (1931) Osvećenje nove beogradske klanice. Beogradske opštinske novine, 15. april: 490
*** (1933) Osnovna škola na Karaburmi. Beogradske opštinske novine, 11. januar: 695
*** (1939) Mi još nismo dostigli vrednost arhitekture kakvu zaslužuje Beograd kao prestonica i kao grad od 400 hiljada stanovnika. Pravda, 12. februar: 5
*** (1940) Popis ovlašćenih inženjera u Kraljevini Jugoslaviji - sastavljen na osnovi čl 64. St. 2 Zakona o ovlašćenim inženjerima - za godinu 1940. Beograd: Savez inženjerskih komora, 12
*** Prvi prolećni beogradski sajam. Politika, 30. april: 19
*** (1938) Božićna izdanja beogradskih dnevnika o Beogradu. Beogradske opštinske novine, 1. januar: 49
*** (1939) Rezultati konkursa za najlepšu fasadu u Beogradu. Pravda, 5.februar
*** (1934) Rešenje suda. Beogradske opštinske novine, 10. april: 377
*** (1937) Svečano otvaranje Prvog beogradskog sajma. Politika, 12. septembar: 5
*** (1938) Službeni izveštaji. Beogradske opštinske novine, 9. maj: 200
*** (1938) Tehnička direkcija. Beogradske opštinske novine, 1. decembar: 970
*** (1937) Izveštaj o radu Arhitektonskog odseka 1937. godine. Beogradske opštinske novine, 18. decembar: 530
*** (1939) Za bolju arhitekturu u Beogradu. Politika, 4. februar: 13
*** (1940) Zavod Kneza Pavla za izučavanje i lečenje raka. Vreme, 14. avgust: 7
*** (1939) Zapis V redovne sednice Gradskog veća Opštine Beograd. Beogradske opštinske novine, 20. jun
*** (1929) Zapisnik Druge redovne sednice Odbora Opštine Beogradske. Beogradske opštinske novine, 10. maj: 19
Antešević, N.M., Babić, G.M. (2020) Stvaralačke poetike arhitekata i slikara kroz motive likovnih radova u časopisu 'Crteži' od 1956. do 1965. godine. Arhitektura i urbanizam, br. 51, str. 7-19
Babić, G.M., Antešević, N.M. (2019) Časopis Crteži (1956-1965) - značaj za afirmaciju likovnog izražavanja kod nastavnika i studenata Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Zbornik - Muzej primenjene umetnosti, br. 15, str. 46-56
Blagojević, Lj. (2012) Moderna arhitektura Beograda u osvit Drugog svetskog rata - sajam, stadion, logor. u: Šuvaković M. [ur.] Istorija umetnosti u Srbiji XX vekrealizmi i modernizmi oko hladnog rata, Beograd: Orion Art, tom 2: 121-122
Blagojević, Lj. (2017) French Architectural Departures and Its Returns: Belgrade Chic, Balkan Mission, Montenegro Praxis. u: Bjažić Klarin T.; Kolešnik Lj. [ur.] French Artistic Culture and Interwar Central East Europe, Zagreb: Institute of Art History, 188-189
Borić, T. (2016) Stvaranje prošlosti - dvorski kompleks dinastije Karađorđević u svetlosti obnove srednjovekovlja. u: Merenik L.; Simić V.; Borozan I. [ur.] Zamišljanje prošlosti i recepcija srednjeg veka u srpskoj umetnosti 18-21. veka - Vizantijsko nasleđe u srpskoj umetnosti, Beograd: Službeni glasnik, III, str. 135-145
Borisavljević, M. (1939) Arhitekt i poslodavac. Pravda, 10. mart: 5
Chafee, R. (1977) The teaching of architecture at the Ecole des Beaux-Arts. u: Drexler A. [ur.] The Architecture of the Ecole des Beaux-Arts, Cambridge, MA: The MIT Press, 61-109
D.S. (1933) Sa opštinskim arhitektima po periferiji: Karaburma. Vreme, 18. novembar: 6
Đukanović, L.S. (2019) Tehnike građenja i razvoj građevinske delatnosti u stambenoj arhitekturi Beograda u međuratnom periodu. Nasleđe, br. 20, str. 69-87
Đurić-Zamolo, D. (1996) Građa za proučavanje dela žena arhitekata sa Beogradskog univerziteta generacije 1896-1940. Beograd: Zajednica tehničkih fakulteta Univerziteta u Beogradu
Đurić-Zamolo, D., Nedić, S. (1993-1994) Stambeni delovi Beograda i njihovi nazivi do 1941. godine. Godišnjak grada Beograda, XL-XLI 65-106, 79
Gašić, R., Macura-Vuksanović, Z. (2019) Sava i Dunav u urbanističkom planiranju Beograda između Dva svetska rata. u: Ristić Lj. [ur.] Život na rekama Jugoistočne Evrope - istorijski aspekti prostornog planiranja naselja i komunikacija, Beograd: Balkanološki institut SANU, 229-256
Genić, S. (1931) Nova opštinska klanica. Beogradske opštinske novine, 1. februar: 141-146
Guadet, J. (1901-1904) Éléments et théorie de l'architecture : Cours professé à l'École nationale et spéciale des beaux-arts. Paris: Librarie de la construction modern, Tome 1
Kabiljo, L. (1960) Izgradnja osnovnih škola. Arhitektura urbanizam, 6: 4
Kadijević, A. (2005) Estetika arhitekture akademizma - XIX-XX vek. Beograd: Građevinska knjiga
Kadijević, A. (2016) Srpska arhitektura u 1926. godini - između kontinuiteta i promene. Zbornik seminara za studije moderne umetnosti, Filozofski fakultet, Beograd, 12, 99-120
Kadijević, A. (2019) Slobodan crtež u novijoj i savremenoj srpskoj arhitekturi. Zbornik seminara za studije moderne umetnosti, Filozofski fakultet, Beograd, 15: 7-2
Kadijević, A. (2007) Jedan vek traženja nacionalnog stila u srpskoj arhitekturi - sredina XIX - sredina XX veka. Beograd: Građevinska knjiga
Kadović, D. (1971) Karaburma - deo centralnog naselja. Urbanizam Beograda, 13-14: 7-10
Kamilić, V. (2008) Osvrt na delatnost grupe arhitekata modernog pravca - povodom osamdesetogodišnjice osnivanja. Godišnjak grada Beograda, LV-LVI: 239-264
Kojić, B.Đ. (1979) Društveni uslovi razvitka arhitektonske struke u Beogradu - 1920-1940. godine. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti (SANU)-Odeljenje društvenih nauka
Lazar, V.M., Đokić, J. (2007) Ciljevi i kriterijumi rekonstrukcije Starog beogradskog sajmišta. Beograd: INFO Staro sajmište, 10-24
Lazić, S. (1940) Posleratna arhitektura naše prestonice. Umetnički pregled, Beograd, 6-7: 213
Lazić, S. (2017) Razvoj turizma u Beogradu između dva svetska rata kroz dokumenta Istorijskog arhiva u Beogradu. Beograd: Istorijski arhiv Beograda
Manević, Z. (2008) Leksikon neimara. Beograd: Građevinska knjiga
Manojlović-Pintar, O., Ignjatović, A. (2008) Prostori selektovanih memorija - Staro sajmište u Beogradu i sećanje na Drugi svetski rat. u: Bosto S.; Cipek T.; Milosavljević O. [ur.] Kultura sjećanja, 1941 - povijesni lomovi i savladavanje prošlosti, Zagreb: Disput, 95-113
Maričić, A. (2019) Compromise between past and future: Revitalization Of The Old Fairground. Wien: Technischen Universitat Wien
Marković, V. (1939) Imenik diplomiranih inžinjera i arhitekata na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu: 1919-1938. Beograd: Tehnički fakultet, 152
Mihajlov, S. (2013) Rajko M. Tatić - 1900-1979. Beograd: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mihajlov, S. (2017) Staro sajmište - logor Gestapoa. Beograd: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mihajlov, S. (2011) Nastanak i razvoj industrijske zone na desnoj obali Dunava u Beogradu od kraja 19. do sredine 20. veka. Nasleđe, br. 12, str. 91-116
Nestorović, B., i dr. (1996) Visokoškolska nastava arhitekture u Srbiji 1846-1971. Beograd: Arhitektonski fakultet, (neobjavljen rukopis)
Petrović, Z. (1981) In memoriam prof. arh. Milivoj Tričković. Arhitektura urbanizam, 86/87: 72
Pokrajac, M. (2017) Doprinos arhitekte Danila Vladisavljevića u transformaciji javnih prostora Beograda krajem XIX i početkom XX veka. Kultura, br. 154, str. 80-92
Popović, D. (1938) Tehnička direkcija. Beogradske opštinske novine, 1. decembar: 960
Prosen, M. (2011) O arhitekturi vile profesora Dušana Tomića na Dedinju. Godišnjak grada Beograda, LVIII: 156-169
Putnik-Prica, V. (2021) Modernizam i obrazovanje: usvajanje savremenih principa projektovanja škola u Beogradu (1930-1943). Zbornik seminara za studije moderne umetnosti, Filozofski fakultet, Beograd, 17: 63-74
Putnik-Prica, V.B. (2018) Podizanje tri osnovne škole u Beogradu 1928. godine kao prekretnica u razvoju arhitekture školskih zgrada. Nasleđe, br. 19, str. 67-77
Sekulić, A. (1957) Prvi beogradski sajam između Prvog i Drugog svetskog rata. Godišnjak grada Beograda, IV: 587-596
Slavić, S. (2020) Prilog proučavanju izgradnje Beogradskog sajmišta i održanih manifestacija do 1940. godine. Flogiston, 28: 245-280
Stamenković, A. (2017) Arhitektura nacionalnih paviljona Srbije i Jugoslavije na međunarodnim izložbama 1900-1941. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Filozofski fakultet, (doktorska disertacija)
Stanojević, T. (1972) Negotin i Krajina od prvih tragova do 1858. godine. Negotin: Istorijski arhiv Negotin, knj. 1
Stanojević, T. (1980) Negotin i Krajina od prvih tragova do 1858. godine. Negotin: Istorijski arhiv Negotin, knj. 2
Toševa, S. (2018) Graditeljstvo u službi države - delatnost i ostvarenja Arhitektonskog odeljenja Ministarstva građevina u srpskoj arhitekturi 1918-1941. Beograd: Muzej nauke i tehnike
Tričković, M. (1932) Naši arhitektonski gresi. Beogradske opštinske novine, 1. decembar: 771
Tričković, M. (1939) Francuski privatni hoteli XVIII veka. Umetnički pregled, Beograd, 3-4, 86-89
Tričković, M. (1961) Arhitektura novog veka. Beograd: Arhitektonski fakultet Beograd
Vučenović, S. (2006) Revitalizacija Starog sajmišta Beograda. Nasleđe, br. 7, str. 207-216
Vukotić, M. (2010) Značaj 'Starog beogradskog sajmišta' i 'Dobrovićevog generalštaba' za identitet grada Beograda. Zbornik - Muzej primenjene umetnosti, br. 6, str. 117-130
Vukotić-Lazar, M. (2004) Staro beogradsko sajmište - osnivanje i izgradnja. Godišnjak grada Beograda, br. 51, str. 143-168
Vuksanović-Macura, Z. (2011) Socijalni stanovi Beograda u prvoj polovini 20. veka. Nasleđe, br. 12, str. 65-89
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/nasledje2122037P
objavljen u SCIndeksu: 19.02.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka