Metrika

  • citati u SCIndeksu: [14]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 60, br. 2, str. 237-252
Računovodstveno konsolidovanje bilansa metodom sticanja
aUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd
bModern Business School, Belgrade

e-adresadrimilojevic@gmail.com, milan.mih83@gmail.com
Sažetak
Nastanak i potreba za sastavljanjem konsolidovanih obračuna predstavlja značajno pitanje u savremenom finansijskom izveštavanju. Za potrebe konsolidovanja važno je teorijski odrediti grupu preduzeća u užem i širem smislu i veze između preduzeća unutar grupe. Navođenjem slabosti zbirnog bilansa potrebno je uputiti na neophodnost eliminisanja sledećih elemenata: internih učešća u kapitalu i kapital, interna potraživanja i obaveze, interni međurezultati i interni prihodi i rashodi. Glavni deo ovog rada odnosi se na metod konsolidovanja kapitala zavisnih preduzeća, metodom sticanja. U skladu sa MSFI 3 Poslovne kombinacije definisani su i analizirani osnovni zahtevi za sprovođenje metode sticanja. Obrađeni su primeri vezani za početno konsolidovanje i prestanak konsolidovanja.
Reference
*** IAS 27, Consolidated and separate financial statements
*** IAS 28, Investments in associates and joint ventures
*** IAS 31, Interests in joint ventures
*** IAS 36, Impartment of assets
*** IFRS 3, Business combinations
*** IFRS 9, Financial instruments
Andrić, M., Vuković, B. (2010) Obeležja finansijskog i revizorskog izveštavanja o konsolidovanim bilansima u Srbiji. Računovodstvo, vol. 54, br. 11-12, str. 7-20
Milojević, I., Mihajlović, M., Cvijanović, M. (2012) Impact of organizational failure of relevance consolidated budget. Ekonomika poljoprivrede, vol. 59, br. 1, str. 63-71
Radovanović, R.M., Škarić-Jovanović, K.I. (1998) Koncepcije bilansa. Beograd: Ekonomski fakultet
Ranković, J. (1994) Konsolidovanje godišnjeg zaključka. Beograd: Ekonomski fakultet
Simić, S. (2008) Konsolidovani finansijski izveštaji važna pitanja sastavljanja i prezentacije. Revizor, vol. 11, br. 44, str. 73-90
Stojanović, R. (2009) Informacioni dometi konsolidovanih finansijskih izveštaja. Računovodstvo, vol. 53, br. 3-4, str. 18-32
Škarić, J.K. (2000) Ciljevi i instrumenti bilansne politike Holding kompanija. u: IV simpozijum Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, Zbornik radova, Teslić, 105-119
Škarić-Jovanović, K. (2005) Analiza konsolidovanog finansijskog izveštaja. Računovodstvo, vol. 49, br. 9, str. 42-51
Vukša, S., Milojević, I.M. (2007) Analiza bilansa. Beograd: Univerzitet 'Braća Karić', Fakultet za menadžment
Zakić, V., Vasiljević, Z., Zarić, V. (2012) Značaj politike dividendi za preduzeća prehrambene industrije u Srbiji. Ekonomika poljoprivrede, vol. 59, br. 4, str. 809-822
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 20.11.2013.

Povezani članci