Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2012, br. 3, str. 31-43
Implikacije fiskalnog deficita i javnog duga u Republici Srbiji - čemu privreda može da se nada?
Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad

e-adresavlahmari@yahoo.com
Sažetak
Ovaj rad ispituje postojanost i reperkusije fiskalnog deficita u dugom i kratkom roku u Srbiji. Deficit pokazuje priličnu otpornost kao i nivo dugova. Pored toga, stepen otpornosti zavisi od uzroka rasta deficita budžeta. Najpostojaniji deficit je onaj prouzrokovan težnjom da se očuva nivo potrošnje, za razliko od onog koje je prouzrokovan smanjenjem prihoda. U daljoj analizi ukazuje se na uticaj promene kamatnih stopa na nivo dugova, kao i na negativnu vezu deficita sa ključnim elementima investiranja. Na kraju se govori o teorijskom shvatanju da prisustvo velikih fiskalnih deficita ne može večito da traje i da je neopodno naći rešenje kako bi se njegova veličina i struktura dovela na održiv nivo.
Reference
Aisen, A., Hauner, D. (2008) Budget deficits and interest rates: A Fresh Perspective. Washington: IMF, IMF Working Paper 08/42
Arsić, M. (2009) Serbia and global crisis. Izazovi Evropskih integracija, Beograd
Arsić, M. (2006) Fiskalna politika - ostvareni rezultati i budući izazovi. u: Savetovanje, Beograd: Ekonomski fakultet, str. 125-39
European Commission (2010) Public finances in EMU-2010. Directorate General for Economic Affaires
Favero, C., Giavazzi, F. (2007) Debt and the effects of fiscal policy. Cambridge: NBER, Working Paper 12822
Friedman, B.M. (2005) Deficits and Debt in the short and long run. NBER Working Paper, Cambridge, septembar, 11630
International Monetary Fund (2012) World economic outlook database. April
Vuković, M. (2010) Kontraciklična fiskalna politika u Srbiji - istina ili fikcija?. Ekonomski pogledi, br. 3, str. 1-14
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.