Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 43, br. 5, str. 70-85
Regionalne razlike u razvoju industrije investicionih fondova Srbije i Hrvatske
Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam, Vrnjačka Banja

e-adresam.lekovic@kg.ac.rs
Ključne reči: otvoreni investicioni fondovi; srpski sektor investicionih fondova; hrvatski sektor investicionih fondova
Sažetak
Ovaj rad kroz komparativnu analizu ukazuje na razlike u stepenu razvijenosti srpskog i hrvatskog sektora investicionih fondova, ali apostrofira i neke važne sličnosti. Predmet komparacije su vrste, broj i struktura investicionih fondova, kao i vrednost njihove imovine. Upoređuje se i udeo otvorenih investicionih fondova u BDP-u Srbije i Hrvatske u poslednjih deset godina i na taj način stiče najbolja slika o značaju ovog sektora za privrede pomenutih zemalja. U radu se zaključuje da je Hrvatska zahvaljujući ranijem donošenju zakonske regulative, razvijenijem tržištu kapitala, vaučerskoj privatizaciji i privatizacionim investicionim fondovima ostvarila preimućstvo nad Srbijom kada je značaj i razvijenost sektora investicionih fondova u pitanju.
Reference
*** Izveštaj o radu Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije i kretanjima na tržištu kapitala u Republici Srbiji u periodu: januar - decembar 2012. godine. http://www.sec.gov.rs/index.php?option=com_remository&Itemid=47&func=fileinfo&id=3056, 15.08.2013
Alihodžić, A. (2011) Investicioni fondovi u Republici Srbiji i Hrvatskoj kao faktor razvoja tržišta kapitala. Singidunum revija, vol. 8, br. 1, str. 73-87
Božović, J., Božović, I. (2012) Investicioni fondovi u Srbiji - perspektiva. Facta universitatis - series: Economics and Organization, vol. 9, br. 4, str. 467-480
Galetić, F., Herceg, T., Morić, M.B. (2007) Microeconomic Analysis of Croatian Stock Investment Funds Market. Proceedings of Zagreb Faculty of Economics and Business, 5: 431-438
Jovović, M. (2010) Investicioni fondovi u zemljama u razvoju. Ekonomski pogledi, br. 3, str. 81-96
Jurić, D. (2005) Perspektiva razvoja investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj. Finansijska teorija i praksa, 385-398; (4); 29
Khorana, A., Servaes, H., Tufano, P. (2005) Explaining the size of the mutual fund industry around the world. Journal of Financial Economics, 78(1): 145-185
Podobnik, B., Balen, V., Jagrić, T., Kolanović, M. (2007) Croatian and Slovenian Mutual Funds and Bosnian Investments Funds. Czech Journal of Economics and Finance, 57(3-4): 159-177
Valdevit, M., Čibarić, I., Žmuk, B. (2008) Comparative Analysis of Inequality Industry Index of Open Investment Funds in Croatia from 1999 to 2007. Proceedings of Zagreb Faculty of Economics and Business, 6: 79-98
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bankarstvo1405070L
objavljen u SCIndeksu: 28.05.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka