Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 18, br. 4, str. 11-22
Značaj edukacije i promocije za ulaganja u investicione fondove
Republički fond za zdravstveno osiguranje, Beograd

e-adresadamir004@yahoo.com
Sažetak
Investicioni fondovi kao insitucionalni investitori koji na finansijskom tržištu u Srbiji posluju nešto manje od desetak godina i još uvek ne uspevaju da ozbiljnije povećaju nivo imovine kojom upravljaju. Jedan od glavnih razloga za nizak nivo poslovanja svakako jesu Mali i veoma nesigurni prinosi koje donosi ulaganje u fondove. Drugi veoma važan aspekt koji utiče na nisu finansijsku imovinu kojom upravljaju fondovi, jeste potpuno nepoznavanje poslovanja fondova od strane pojedinačnih ulagača. Finansijska edukacija i promocija su se nametnule kao važne aktivnosti za prevazilaženje ovog problema. Kontinuirana edukacija svih slojeva stanovništva i aktivna kampanja ne samo fondova već i državnih organa i drugih institucija jeste jedini pravac ka kvalitetnoj informaciji koja mora da stigne do ulagača, a na osnovu koje će se oni opredeliti za ulaganje.
Reference
*** (2014) Izveštaj o radu Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije i kretanjima na tržištu kapitala u Republici Srbiji u periodu januar - decembar 2013. Beograd
*** (2006-2014) Zakon o investicionim fondovima. Sl. glasnik RS, broj 46/06, 51/09, 31/11, 115/2014
Agencija za privredne registre (2013) Sopštenje o poslovanju finansijskih institucija u Republici Srbiji u 2012. godini. Beograd
Božović, J., Saračević, M. (2013) Uloga i značaj investicionih fondova u Srbiji. Ekonomika, vol. 59, br. 4, str. 94-102
Brzaković, T., Brzaković, M., Zlatković, M. (2012) Tržište kapitala u funkciji stvaranja novog poslovnog ambijenta u Republici Srbiji. Ekonomski pogledi, br. 2, str. 38-47
Dugalić, V. (2013) Finansijska edukacija. Bankarstvo, vol. 42, br. 3, str. 6-11
Kapor, P. (2012) Tržište kapitala u Srbiji. Megatrend revija, vol. 9, br. 4, str. 47-68
Lončar, I., Golemac, Z. (2015) Važnost ekonomskog obrazovanja za unapređenje financijskog znanja. Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 13(1): 147-163
Marković, D. (2015) Uloga i značaj investicionih fondova u međunarodnom kretanju kapitala i perspektive razvoja investicionih fondova u Republici Srbiji. Beograd, doktorska disertacija
Marković, D. (2016) Pojedinačni ulagači u Republici Srbiji i investicioni fondovi - faktori koji ih razdvajaju. Ekonomski signali: poslovni magazin, vol. 11, br. 1, str. 17-28
Müller, S., Weber, M. (2010) Financial literacy and mutual fund investments: Who buys actively managed funds?. Schmalenbach Business Review, 62(2): 1-48
Narodna Banka Srbije (2014) Edukacija. Preuzeto dana 11.10.2015. sa http://www.nbs.rs/edukcija/cirilica/50/oedukaciji.html
Pavlović, V., Muminović, S. (2010) Značaj razvoja finansijskih tržišta za srpsku privredu. Industrija, vol. 38, br. 4, str. 41-67
Sredojević, S. (2016) Institucionalni doprinos finansijskoj inkluziji kroz aktivnosti finansijske edukacije - primer bankarskog sektora Srbije. Bankarstvo, vol. 45, br. 2, str. 56-75
Vunjak, N., Milenković, I., Zelenović, V. (2013) Opšte karakteristike finansijskog tržišta autonomne pokrajine Vojvodina kao dela finansijskog tržišta Republike Srbije. Ekonomski pogledi, br. 1, str. 135-154
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/EkoPog1604011M
objavljen u SCIndeksu: 14.02.2020.