Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 6  
Back povratak na rezultate
2021, br. 2, str. 267-279
Pravna obeležja upravljanja tržišnim rizicima u investicionim društvima
Institut društvenih nauka, Beograd

e-adresasoviljpeca@gmail.com, sanjazlatanovic1@gmail.com
Projekat:
Rad je napisan u okviru Programa istraživanja Instituta društvenih nauka za 2021. godinu koji podržava Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

Sažetak
Pitanje upravljanja tržišnim rizicima u investicionim društvima aktuelizuje se i dobija na značaju poslednjih godina usled učestalih kriza i potresa na finansijskim tržištima. Primenom normativnog i uporednopravnog metoda u radu se analizira izloženost investicionih društava tržišnim rizicima u poslovanju. U radu se ukazuje na značaj i određenje tržišnih rizika, kao i na vrste tržišnih rizika kojima su izložena investiciona društva, odnosno značaj uvođenja novih rešenja usvojenih u evropskom zakonodavstvu. Cilj rada je ukazivanje da primena predloženih rešenja zasnovanih na kvalitativnim i kvantitativnim merama treba da omogući investicionim društvima opstanak na tržištu kapitala, uz istovremeno pružanje odgovarajuće pravne zaštite investitorima. Stoga se u radu naglašava potreba uočavanja i ranog prepoznavanja tržišnih rizika u investicionim društvima predlaganjem odgovarajućih mera, procena i modela upravljanja tržišnim rizicima u investicionim društvima.
Reference
*** (2005-2015) Zakon o bankama. Službeni glasnik RS, br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015
*** (2011-2020) Zakon o tržištu kapitala. Službeni glasnik RS, br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016 i 9/2020
*** (2011-2014) Odluka o adekvatnosti kapitala banke. Službeni glasnik RS, br. 46/2011, 6/2013 i 51/2014
*** (1993) Council Directive 93/6/EEC of 15 March 1993 on the capital adequacy of investment firms and credit institutions. Official Journal of European Communities, L 141/1
*** (2013) Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, amending Directive 2002/87/EC and repealin. Official Journal of the European Union, L 176/338
*** (2013) Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012. Official Journal of the European Union, L 176/1
*** (2011-2020) Odluka o upravljanju rizicima banke. Službeni glasnik RS, br. 45/2011, 94/2011, 119/2012, 123/2012, 23/2013 -dr. odluka, 43/2013, 92/2013, 33/2015, 61/2015, 61/2016, 103/2016, 119/2017, 76/2018, 57/2019, 88/2019 i 27/2020
*** (2003/2005) Pravilnik o adekvatnosti kapitala, izloženosti riziku, posebnim rezervama i likvidnosti brokersko-dilerskog društva. Službeni glasnik RS, br. 102 i 16
Augustin, D. (1994) Credit risks in European and international regulations. u: Ferrarini G. [ur.] Prudential Regulation of Banks and Securities Firms, London: Kluwer Law International, 139-148
Avram, K. (1999) Capital adequacy requirements for Australian banks. Economic Papers: A journal of applied economics and policy, 18(3): 19-33
Carosio, G. (1994) Interest rate risks and foreign exchange risks. u: Ferrarini G. [ur.] Prudential Regulation of Banks and Securities Firms, London: Kluwer Law International, pp. 149-156
Culp, C.L., Miller, M.H., Neves, A.M.P. (1998) Value at risk: Uses and abuses. Journal of Applied Corporate Finance, 10(4): 26-38
Dale, R. (1994) The regulation of investment firms in the European Union. u: Ferrarini G. [ur.] Prudential Regulation of Banks and Securities Firms, London: Kluwer Law International, 28-62
Đukić, Đ. (2007) Upravljanje rizicima i kapitalom u bankama. Beograd: Beogradska berza
Ferrarini, G. (1994) Introduction. u: Ferrarini G. [ur.] Prudential Regulation of Banks and Securities Firms, London: Kluwer Law International, 3-26
Hall, M.J.B. (1995) The capital adequacy directive: An assessment. Journal of International Banking Law, 10: 78-80
Ho, T.S.Y., Sang, B.L. (2004) The Oxford guide to financial modeling: Applications for capital markets, corporate finance, risk management and financial institutions. New York: Oxford University Press
Ivaniš, M. (2012) Rizici u bankarskom poslovanju. Pravno-ekonomski pogledi, 3: 1-15
Jakšić, M. (2012) Upravljanje rizicima portfolija hartija od vrednosti. Ekonomski horizonti, vol. 14, br. 3, str. 151-164
Jazić, V. (2008) Rizici u bankarskom poslovanju. Beograd: Stubovi kulture
Jovanić, T. (2009) Ciljevi i oblici regulisanja poslovanja banaka. Beograd: Univerzitet u Beogradu-Pravni fakultet
Jovanović, N. (2009) Berzansko pravo. Beograd: Univerzitet u Beogradu-Pravni fakultet
Laas, D., Siegel, C. (2013) Basel accords versus solvency II: Regulatory adequacy and consistency under the postcrisis capital standards. Dostupno na: http://www.ssrn. com/abstract=2248049, (20.4.2021)
Latković, M. (2002) Upravljanje rizicima - identifikacija, mjerenje i kontrola. Financijska teorija i praksa, 26(2): 463-477
Mathur, S., Skoglund, J. (2011) Counterparty exposure management in the Basel III era. Dostupno na: https://ssrn.com/abstract=2056804; http://dx.doi.org/10.2139/ ssrn.2056804, (5.5.2021)
Matić, V. (2008) Bankarski rizik 5 - tržišni rizici. Bankarstvo, vol. 37, br. 3-4, str. 70-72
Matić, V. (2010) Bankarski rizik 15 - Bazel II - tržišni rizik. Bankarstvo, vol. 39, br. 1-2, str. 140-148
Moreno, R. (2006) The changing nature of risks facing banks. u: The banking system in emerging economies: how much progress has been made?, Basel: Bank for International Settlements, pp. 67-98; BIS Papers No.28
Petrović, V., Mićić, M. (2007) Uvođenje procene rizika (Risk-Based) u postupku nadzora - supervizije u Narodnoj banci Srbije. Pravni život, vol. 56, br. 13, str. 187-199
Sovilj, R. (2016) Regulatorne mere i politike upravljanja rizikom likvidnosti u bankama. Pravo i privreda, vol. 54, br. 4-6, str. 402-414
Sovilj, R.P. (2020) Izazovi upravljanja kreditnim rizikom u investicionim društvima u kriznim situacijama. Strani pravni život, br. 3, str. 43-56
Šverko, I. (2002) Rizična vrijednost (value at risk) kao metoda upravljanja rizicima u financijskim institucijama. Ekonomski pregled, 53(7-8): 640-657
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/spz65-32237
primljen: 14.05.2021.
revidiran: 17.06.2021.
prihvaćen: 30.06.2021.
objavljen u SCIndeksu: 14.08.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0