Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 3 od 7  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 21, br. 2, str. 131-143
Ocena prioritetnih ciljeva i funkcionisanje interne kontrole u preduzećima Šumadijskog i Raškog okruga
Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet, Srbija

e-adresabjovkovic@kg.ac.rs
Projekat:
Istraživanje kogeneracionih potencijala u komunalnim i industrijskim energanama Republike Srbije i mogućnosti za revitalizaciju postojećih i gradanju novih kogeneracionih postrojenja (MPNTR - 42013)

Ključne reči: kontrolne aktivnosti; ciljevi interne kontrole; finansijsko izveštavanje; sistem interne kontrole
Sažetak
Bez postojanja sistema interne kontrole, u današnjim uslovima poslovanja upravljanje preduzećem bilo bi nezamislivo. Zahvaljujući kontroli, omogućeno je izvršavanje poslovnih aktivnosti u skladu sa planom, putem preventivnog suzbijanja devijantnih pojava koje bi mogle da ugroze ostvarenje definisanih ciljeva. Ukoliko sistem ne bi bio uspostavljen, preduzeće se potencijalno izlaže značajnim gubicima, čiji krajnji rezultat može biti propast i nestanak preduzeća. Cilj ovog rada je da ukaže na rangiranje i značaj pojedinih ciljeva sistema interne kontrole u praksi poslovanja preduzeća i, s tim u vezi, na potrebu uspostavljanja adekvantih kontrolnih aktivnosti kao dodatne mere za obezbeđenje ostvarenja proklamovanih poslovnih ciljeva preduzeća. Istraživanje je pokazalo da je najbolje rangirani cilj interne kontrole unapređenje tačnosti i pouzdanosti knjigovodstvenih i operativnih podataka, što ukazuje da preduzeća eksternu odgovornost prema regulatorima vide kao prioritet u svom poslovanju. Najniže rangiran cilj ocena poslovne efikasnosti govori u prilog sekundarnog položaja potreba internog informisanja u odnosu na eksterne izveštajne zahteve. U radu je učinjen pokušaj sveobuhvatne analizire načina implementacije interne kontrole u najvažnijim funkcijama preduzeća: prodaje, nabavke, proizvodnje, kadrovske, i finansijske funkcije.
Reference
*** (2002) Sarbanes-Oxley Act of 2002: Section 302. Public Law, Retrieved March 18, 2019, from http://www.sec.gov/about/ laws/soa2002.pdf
Bryan, C., Arnold, S. (2016) The impact of section 302 and 404(b) internal control disclosures on prospective investors' judgments and decisions: An experimental study. International Journal of Auditing, 20(2): 175-185
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (2019) Internal Control: Integrated Framework. Retrieved March 19, 2019, from www.coso.org/documents/Internal Control-Integrated Framework.pdf
Dimitrijević, D. (2015) Otkrivanje i sprečavanje manipulacija u bilansu stanja i izveštaju o novčanim tokovima. Ekonomski horizonti, vol. 17, br. 2, str. 137-153
Eilifsen, A., Messier, W., Glover, S., Prawitt, D. (2014) Auditing & Assurance Services. New York, NY: Mc Graw Hill
Hall, J. (2011) Information Technology Auditing and Assurance. Boston, USA: South-Western Cengage Learning
Jovković, B. (2010) Primena postupaka uzorkovanja revizora za svrhu testiranja kontrola preduzeća klijenata. Ekonomski horizonti, 12(2): 133-153
Jovković, B. (2011) Testiranje realnosti ciklusa transakcija i salda računa zaliha i stalne imovine. Ekonomski horizonti, vol. 13, br. 2, str. 87-105
Jovković, B. (2014) Application of evidence-collection techniques in examining the basic audit objectives in insurance companies. Ekonomski horizonti, vol. 16, br. 1, str. 47-61
Knapp, M. (2010) Auditing Cases. Mason/Cincinnati, USA: Cengage Learning
Ljubisavljević, S., Jovković, B. (2016) Revizija finansijskih izveštaja. Kragujevac, Republika Srbija: Ekonomski fakultet u Kragujevcu
Ljubisavljević, S. (2013) Organizovanje i zadaci interne revizije u domaćim i stranim bankama u Republici Srbiji. Ekonomski horizonti, vol. 15, br. 1, str. 45-59
Martić, S. (1987) Kontrola i revizija. Beograd, Republika Srbija: Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
National Commission on Fraudulent Financial Reporting (1987) Report of the National Commission on Fraudulent Financial Reporting. Retrieved March 18, 2019, from https://www.coso.org/Documents/NCFFR.pdf
Nzechukwu, P.O. (2017) Internal Audit Practice from a to Z. Boka Raton, USA: Taylor & Francis Group
Obradović, V. (2014) Nekonzistentna primena Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja. Ekonomski horizonti, vol. 16, br. 3, str. 239-251
Obradović, V. (2018) Međunarodni standard finansijskog izveštavanja za male i srednje entitete u Republici Srbiji. Ekonomski horizonti, vol. 20, br. 3, str. 229-242
Porter, B., Simon, J., Hatherly, D. (2014) Principles of External Auditing. Chichester, UK: John Wiley & Sons
Regina, B., Lasse, M., Lourdes, W. (2018) Risk management and internal control: A study of management accounting practice. Advances in Management Accounting, 30, Emerald Publishing Limited, Bradford, 1-25
Singh, J.P., Doliya, P. (2015) O reviziji merenja pravične vrednosti. Ekonomski horizonti, vol. 17, br. 1, str. 61-71
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ekonhor1902131J
objavljen u SCIndeksu: 30.08.2019.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka