Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 52, br. 3, str. 1241-1251
Bogoslužbeni elementi u odredbama II ktitorske povelje velikog čelnika Radiča manastiru Kastamonitu - parcijalna analiza
Univerzitet u Beogradu, Pravoslavni bogoslovski fakultet, Srbija

e-adresasubiparipovic@bfspc.bg.ac.rs
Ključne reči: veliki čelnik Radič; ktitor; povelja; manastir; spomen; bogosluženje
Sažetak
U radu se proučavaju bogoslužbeni elementi u odredbama II ktitorske povelje velikog čelnika Radiča manastiru Kastamonitu. Tim povodom najpre bivaju istraženi Radičeva ličnost i ktitorska delatnost, te razlozi nastanka njegove druge ktitorske povelje. Autor u nastavku rada parcijalno analizira bogoslužbene elemente u pojedinim odredbama povelje i kontekstualizuje ih, ukazujući na njihovo poreklo, primenu i značenje u hrišćanskom bogosluženju i oblasti teologije.
Reference
Bubalo, Đ., ur. (2010) Dušanov zakonik. Beograd: Zavod za udžbenike
Bujuklić, Ž. (2018) Rimsko pravo u doktorskim tezama Nikole Krstića iz 1854. godine. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 66, br. 3, str. 31-56
Congdon, E.A. (1996) Imperial commemoration and ritual in the typikon of the monastery of Christ Pantokrator. Revue des études byzantines, 54(1): 161-199
Dučić, N. (1888) Poslanica carigradskoga patrijarha Genadija II Sholarija (1453-1459) sinajskim kaluđerima. Istina, 5, 193-199; 6, 253-259
Filozof, K. (1989) Povest o slovima (Skazanije o pismeneh) - izvodi. Žitije despota Stefana Lazarevića. u: [ur.] Stara srpska književnost u 24 knjige, Beograd: Prosveta, knjiga jedanaesta, 117
Fundulis, J. (2004) Mirjana Živojinović - 'Crkvenjaci na Svetoj Gori i njihove dužnosti'. Istorijski časopis, LVI/2008, 69-86
Fundulis, J. (2004) Liturgika 1. Uvod u sveto bogosluženje. Kraljevo: Eparhijski upravni odbor Eparhije žičke, 28-40
Ivanović, M. (2013) Sveta Gora kao utočište za vlastelu iz Srpske despotovine. Naš trag, 3-4, 362-363
Ivanović, M. (2015) Uređenje manastirskog života u srpskim vlasteoskim zadužbinama srednjeg veka. u: [ur.] Zbornik radova šestog godišnjeg simposiona održanog na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu 30. maja 2014., Beograd: Univerzitet u Beogradu - Pravoslavni bogoslovski fakultet - Institut za teološka istraživanja, 197-203
Ivanović, M.B. (2014) Vlastela države srpskih despota. Beograd, doktorska disertacija odbranjena na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 2013, 211-219, http://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/3293, 2. decembar 2018
Jelesijević, S. (2015) Karejski tipik u prepisu jeromonaha Arsenija Suhanova. u: [ur.] ΠΕΡΙΒΟΛΟΣ, Knjiga II, Zbornik u čast Mirjane Živojinović, Beograd: Vizantološki institut SANU, 519-520
Jovanović, G. (1999-2000) Obredna leksika u poveljama despota Stefana Lazarevića i despota Đurđa Brankovića. Prilozi za književnost i jezik, istoriju i folklor, vol. 65-66, br. 1-4, str. 131-134
Jugie, M. (1937) Le typicon du monastère du Prodrome au mont Ménécée, près de Serrès. Introduction, texte et remarques. Byzantion, 12, 46
Marković, V. (1925) Ktitori, njihove dužnosti i prava. Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, 5, 100-124
Matović, T. (2017) Concerning the acts of bequeathing in Serbian medieval law. Pravni zapisi, br. 1, str. 20-33
Matović, T.M. (2017) Zaveštanja u arhivama svetogorskih manastira (XIII-XV vek). Beograd, doktorska disertacija odbranjena na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beograd 2017, http://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/10084, 1.decembar 2018
Milošević, N. (2016) Bogoslužbena forma u Srpskoj Crkvi u vreme Svetoga Save. u: [ur.] Manastir Studenica - 700 godina Kraljeve crkve, SANU - Odeljenje istorijskih nauka, Naučni skupovi, knjiga 39, 123-132
Mirković, L. (2007) O rukopisnim tipicima na srpskoslovenskom jeziku - Tipik arhiepiskopa Nikodima. u: [ur.] Tipik arhiepiskopa Nikodima II, Beograd: Čigoja, knjiga druga, srpskoslovenski jezik razrešio Lazar Mirković, XVIII-XXVII
Mirković, L. (1934) Skitski ustavi sv. Save. Brastvo, 28, 52-61
Nikolić, D. (1987) Doktor Nikola Krstić - prvi profesor pravne istorije na beogradskom Liceju. Arhiv za pravne i društvene nauke, godina 73, knjiga 43, 1, 81-88
Nikol'skag, K. (1885) Čin'‘ za prilivok'‘ o zdravii carja. u: O službah'‘ Russkoj Cerkvi byvših'‘ v'‘ prežnih'‘ pečatnyh'‘ bogoslužebnyh'‘ knigah'‘, Sanktpeterburg, 237-256
Novaković, S., ur. (2005) Zakonski spomenici srpskih država srednjega veka. Beograd: Lirika, 549-553, [fototipsko izdanje iz 1912. godine]
Pavlikianov, C. (2015) The Mediaeval Slavic archives of the Athonite Monastery of Kastamonitou. Cyrillomethodianum, XX, 177-181
Pavlikjanov, K. (2013) Monasi ot slavjansko poteklo v svetogorskata obitel‚ Kastamonit‘ ot XIV do XVI vek', B’‘lgarsko srednovekovie: Obščstvo, vlast, istorija. u: [ur.] Sbornik v čest na prof. d-r Milijana Kajmakamova, Sofija: Universitetsko izdatelstvo ’Sv. Kliment Ohridski’, 428-436
Petrović, M.M. (2004) Zakonopravilo Svetoga Save 1. Manastir Žiča
Sava, sveti (2018) Studenički tipik: The Studenica Typikon. Manastir Studenica, 13-25, 29-102
Savić, V. (2013) Liturgijski elementi u povelji despotice Jelene manastiru Hilandaru iz 1504. godine. u: [ur.] Teolingvistička proučavanja slovenskih jezika, Beograd: SANU - Odeljenje jezika i književnosti, Srpski jezik u svetlu savremenih lingvističkih teorija, knjiga 5, 473-490
Savić, V. (2017) Manastirske darovnice u srpskoslovenskom leksičkom korpusu. Filologija, 68, 171-191
Savić, V. (2016) 'Srpski prevod ‚Evergetidskog sinaksara‘ u dva sinajska rukopisa. Zbornik radova Vizantoloskog instituta, (53): 209-235
Skretas, N. (2017) Prostor i vreme u liturgijskom bogoslovlju Simeona Solunskog: realizam i simvol. Kragujevac, sa grčkog prevela Marina Veljković, 110-111
Starodubcev, T. (2013) Pisani izvori o crkvama i manastirima podizanim ili obnovljenim u oblastima Lazarevića i Brankovića I Ktitorski natpisi. Saopštenja Republičkog zavoda za zaštitu spomenika culture, XLV, 138-139
Starodubcev, T. (2014) Pisani izvori o crkvama i manastirima podizanim ili obnovljenim u oblastima Lazarevića i Brankovića - II povelje. Saopštenja Republičkog zavoda za zaštitu spomenika culture, XLVI, 117-118
Stojanović, L. (1890) Svetogorski akti - biografija i pohvale. u: Letopisi i rodoslovi, Tipici, Služba Sv. Savi, Pomenici, Apokrifi i drugo, Zapisi, Spomenik SKA, [knj. 2], III, 34-36
Šarkić, S. (2010) Pravni položaj vlastele u srednjovekovnoj Srbiji. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 44, br. 1, str. 7-27
Šarkić, S. (1995) Srednjovekovno srpsko pravo. Novi Sad: Matica srpska
Šarkić, S.N. (2016) Vladar i dvor u srednjovekovnoj Srbiji. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 50, br. 2, str. 363-383
Škrivanić, G. (1973) Vlastelinstvo velikog čelnika Radiča Postupovića. Istorijski časopis, 135-136
Trijić, V. (2016) Novi zavet i hrišćansko predanje u srpskim srednjovekovnim poveljama. Beograd, doktorska disertacija odbranjena na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2016, http://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/7851, 2. decembar 2018
Ubiparipović, S. (2018) 'Pripremiću svetiljku Pomazaniku mome…' (Ps 131/2, 17) - prinos svetlosti u hrišćanskom bogosluženju. Sabornost, br. 12, str. 57-68
Ubiparipović, S. (2011) Mesto i uloga liturgike u razvoju srpske bogoslovske misli XX veka - istraživački rezultati i perspektive. u: <Šijaković Bogoljub> [ur.] Zbornik radova naučnog skupa Srpska teologija u dvadesetom veku: istraživački problemi i rezultati, Beograd, knjiga 9, 54-64
Vlastar, M. (2013) Sintagma. u: Izvori srpskog prava XVIII, Beograd: SANU - Odeljenje društvenih nauka, sa srpskoslovenskog jezika prevela Tatjana Subotin Golubović
Vukašinović, V. (2015) Savremeni tokovi Liturgijskog bogoslovlja u Srpskoj Pravoslavnoj Crkvi. u: Veliki vhod - Ogledi iz srpskog liturgijskog predanja: XIII-XXI vek, Beograd: Univerzitet u Beogradu - Pravoslavni bogoslovski fakultet - Institut za liturgiku i crkvenu umetnost, 131-177
Yiannias, J.J. (1972) The Elevation of the Panaghia. Dumbarton Oaks Papers, 26: 225
Živojinović, M. (1994) Hilandarski i Evergetidski tipik. Podudarnosti i razlike. Zbornik radova Vizantološkog instituta, 33, 85-102;
Živojinović, M. (2011) Sveta Gora u svetlosti akata velikog čelnika Radiča manastirima Kastamonitu i Vatopedu. u: [ur.] Pad Srpske despotovine 1459. godine. Zbornik radova sa naučnog skupa održanog 12-14. novembra 2009. godine, Beograd: SANU - Odeljenje istorijskih nauka, Naučni skupovi, knjiga CXXXIV, 57-62
Μπεκατωρος, Γ.Γ. (1965) ’Κσλλυβα’, Θρησκευτική καί ’Hθική ’Eγκυκλοπαιδεία. Aθηναι: Τσμος Tωαννης-Κωνσταντίνος, 7ος, 740-741
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns52-19913
objavljen u SCIndeksu: 20.05.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka