Metrika

  • citati u SCIndeksu: [6]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 3 od 6  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 29, br. 1, str. 1-17
Mogućnosti stočarstva Srbije - perspektiva i budućnost
aInstitut za stočarstvo, Beograd-Zemun
bUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

e-adresamilpet99@gmail.com
Ključne reči: cattle; sheep; pigs; breeding; genetics; ET; MOET
Sažetak
Početkom 2013. godine dobijeni su preliminarni rezultati popisa poljoprivrede u Republici Srbiji, obavljenog 2012. godine. Ukupan broj goveda je 908.990, svinja 3.403.288, ovaca 1.729.278 i koza 235.576 grla.. Povećanje konkurentnosti stočarstva Srbije se može ostvariti kreiranjem uslova za tržišno okruženje i putem investicija, kako u znanje, tako i u opremu. Zbog toga strukturne i institucionalne mere, kao i mere kreditne podrške treba da budu glavni instrumenti za ostvarenje ovog cilja. Aktivnosti u odgajivačko-selekcijskom radu treba da se sprovode u skladu sa preporukama međunarodnih organizacija (ICAR, INTERBULL, EAAP i druga). Jedan od najvažnijih rezultata ovog rada treba da prouzrokuje nivo od preko 80% ukupne populacije goveda, svinja, ovaca i ostalih vrsta domaćih životinja u Srbiji bude obuhvaćeno kontrolom proizvodnih svojstava (sada između 25 i 30%). Status i ciljevi oplemenjivanja goveda u Srbiji. Genetsko unapređenje goveda (mleko,meso) je vrlo kompleksno. Efikasnije korišćenje reproduktivnih tehnologija (VO-veštačko osemenjavanje i ET-embriotransfer i dr.) i korišćenje metoda za procenu odgajivačke vrednosti domaćih životinja preko novih metoda ocene priplodnih vrednosti bikova i krava će doprineti bržem genetskom unapređenju mlečnosti krava. Nova saznanja u mapiranju i transferu gena, selekciji preko markera, in vitro razvoju embriona, seksiranju i kloniranju embriona i dr. Odgajivački ciljevi-simentalska rasa, prosečna proizvodnja mleka u standardnoj laktaciji preko 6 000 kg; Holštajn frizijska rasa u standardnoj laktaciji preko 8 000 kg. Melezi iz ukrštanja domaćih krava nižih proizvodnih sposobnosti i bikova tovnih rasa, francuskih, italijanskih, engleskih. Odgajivački ciljevi ovakvog oplemenjivačkog rada i korišćenje heterozis efekta je stvaranje takvih genotipova koji će omogućiti završnu telesnu masu meleza F1, junadi od preko 550 kg, prosečni dnevni prirast u tovu preko 1500 g, randman toplih polutki preko 60%, sadržaj mišića u trupu od preko 65%. Status i ciljevi oplemenjivanja ovaca u Srbiji. Oplemenjivanje u cilju povećanja proizvodnje mesa treba da omogući dobijanje jagnjadi sa većim dnevnim prirastom (preko 300 g), veće završne mase tela sa 90 dana uzrasta (preko 28 kg), kao i većeg randmana trupa, više od 58%). Problem prelaska na policikličnost i oplodnju ovaca u toku cele godine obavio bi se na dva načina: genetički, korišćenjem ukrštanja rasa koje manifestuju estrus izvan normalne sezone (dorzet horn, il de france i romanovska) primenom metoda stimulacije, tj. indukcijom i sinhronizacijom estrusa.Tako bi se stvorili uslovi za primenu intenzivnog sistema jagnjenja dva jagnjenja u jednoj godini odnosno tri jagnjenja u dve godine. Sistem jagnjenja, sistem ukrštanja, selekcija i linijsko odgajivanje, zatim skraćenje post partum intervala i povećanje indeksa jagnjenja, kao i broja jagnjadi pri rođenju, rano zalučenje jagnjadi, korišćenje metode veštačkog osemenjavanja, automatskih mašina za dojenje, odgajivanje jagnjadi uspešnom zamenom za mleko i tov jagnjedi od 30 - 45 kg sa 90 do 120 dana. Status i ciljevi oplemenjivanja svinja u Srbiji. Oplemenjivanje svinja u cilju unapređenja mesnatosti preko odgajivačko-selekciojskog rada treba da omogući dalje poboljšanje osobina plodnosti, brzine porasta, iskorišćavanja hrane, kvaliteta trupa (veći procenat mišićnog tkiva u trupu), kvaliteta mesa i otpornosti svinja na bolesti i stres. Odgajivačko-selekcijskim radom neophodno je: povećati genetski potencijal postojećih mesnatih rasa i meleza svinja, raditi na stvaranju linija unutar čistih rasa primenom divergentne selekcije, kako bi se kasnije njihovim ukrštanjem ispoljivo veći heterozis efekat. Cilj selekcije treba da bude povećanje mišićnog tkiva u najvrednijim delovima trupa: but, plećka i kare. Odgajivački program u našoj zemlji predviđa ukrštanje landrasa (švedski, holandski,) i velikog jorkšira radi proizvodnje nazimica F1 generacije. One se posle toga ukrštaju sa nerastovima treće rase (terminalna rasa nerastova: hempšir, durok, pietren, nemački i belgijski landras) ili nerastovima F1 generacije. PR Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR-31053.
Reference
*** (2012) Statistički godišnjak Republike Srbije 2012. Beograd: Republički zavod za statistiku
Aleksić, S., Petrović, M.M., Sretenović, Lj., Pantelić, V., Tomašević, D., Ostojić-Andrić, D. (2007) Govedarska proizvodnja - stanje i budući pravci razvoja u Republici Srbiji. Biotechnology in Animal Husbandry, vol. 23, br. 5-6-1, str. 1-10
Bulfield, G. (1998) Will animal breeding become biotechnology. u: 6th World congress on genetics applied to livestock production, Proceedings, vol. 23, 19
Butler, W.R. (2000) Nutritional interactions with reproductive performance in dairy cattle. Anim. Reprod. Sci, 60-61, 449-457
Delgado, C. (2005) Rising demand for meat and milk in developing countries: Implications for grasslands-based livestock production. u: Mcgilloway D.A. [ur.] Grassland a global resource, The Netherlands: Wageningen Academic Publishers, 29-39
Dumas, A., Dijkstra, J., France, J. (2008) Mathematical modelling in animal nutrition: a centenary review. Journal of Agricultural Science, (146): 123-142
Pantelić, V., Samolovac, Lj., Aleksić, S., Trivunović, S., Petrović, M., Ostojić-Andrić, D., Novaković, Ž. (2010) Heritability of type traits in first calving Black and White cows. Archiv fur Tierzucht / Archives of Animal Breeding, 53, 5, 545-554
Petrović, M., Radojković, D., Radović, Č. (2012, 2012) Rezultati preduzimanih mera selekcije u svinjarstvu Srbije. u: Savetovanje sa međunarodnim učešćem Zdravstvena zaštita, selekcija i reprodukcija svinja (X), 31.maj- 02.jun, Srebrno jezero, Zbornika radova, 7-13
Petrović, M.M., Aleksić, S., Sretenović, Lj., Marinkov, G., Stojanović, Lj., Tomašević, D. (2007) The effect of genotype on quality of beef. Animal Science: British International journal of fundamental and applied research, vol 1. 3. International conference, Quality and safety in meat for consumer: from stable to table, Caunas, Lithuania, 06-07 June, 102-104
Petrović, M.M., Petrović, M.P., Petrović, M., Aleksić, S., Ostojić-Andrić, D., Pantelić, V., Novaković, Ž. (2011) Kako u Srbiji povećati proizvodnju junećeg, jagnjećeg i svinjskog mesa namenjenog domaćim potrebama i izvozu. Biotechnology in Animal Husbandry, vol. 27, br. 3, str. 293-303
Petrović, M.M., Lazarević, Lj. (2003) The present situation in the livestock production in the Republic of Serbia and measures for its improvement. Biotechnology in animal husbandry, 19 (5-6), 13-23
Petrović, M.P., Ružić-Muslić, D., Maksimović, N. (2009) Procena gentskog potencijala ovaca u različitim proizvodnim sistemima. Biotechnology in Animal Husbandry, vol. 25, br. 5-6-1, str. 421-429
Petrović, M.M., Sretenović, L., Pantelić, V., Aleksić, S., Miščević, B., Bogdanović, V., Ostojić, D., Petrović, M. (2006) Rezultati primene tehnologije genetskog unapređenja populacije simentalskih goveda u Srbiji. Biotechnology in Animal Husbandry, vol. 22, br. 1-2, str. 1-8
Petrović, M.M. (2005) Stočarstvo Srbije na putu prema Evropskoj uniji. Biotechnology in Animal Husbandry, vol. 21, br. 5-6, str. 1-8
Petrović, M.M., Bogdanović, V., Petrović, M.P., Ružić-Muslić, D., Ostojić, D. (2002) Mogućnosti unapređenja stočarstva brdsko planinskog područja Srbije. Biotechnology in Animal Husbandry, 18(5-6): 1-8
Petrović, M., Pušić, M., Radojković, D., Mijatović, M., Radović, Č., Živković, B. (2006) Fenotipska i genetska varijabilnost osobina kvaliteta polutki i mesa. Biotechnology in Animal Husbandry, vol. 22, br. 5-6, str. 1-10
Simm, G., Bünger, L., Villanueva, B., Hill, W.G. (2004) Limits to yield of farm species: genetic improvement of livestock. u: Yields of farmed species: Constraints and opportunities in the 21st century, Nottingham, UK: University Press, 123-141
Simm, G. (1998) Genetic improvement of cattle and sheep. 1-433
Statistical Office of Serbia, Belgrade (2013) Census of Agriculture 2012 in the Republic of Serbia - First results
Vollema, A.R. (1998) Longevity of dairy cows: A review of genetic variances and covariances with conformation. Animal breeding abstracts, 66 (9), p. 781
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.2298/BAH1301001P
objavljen u SCIndeksu: 14.10.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka