Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 67, br. 5, str. 859-865
Analiza proizvodnje male serije sa razvojem novih tehnologija
aUniverzitet u Beogradu, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju - IHTM
bUniverzitet u Novom Sadu, Tehnički fakultet 'Mihajlo Pupin', Zrenjanin
cUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Prirodno-matematički fakultet
Projekat:
Mikro, nano-sistemi i senzori za primenu u elektroprivredi, procesnoj industriji i zaštiti životne sredine (MPNTR - 32008)

Ključne reči: nove tehnologije; transmiter temperature; proizvodnja; novi proizvod
Sažetak
U ovom radu su prikazani realizovani transmiteri temperature. Transmiteri su analizirani po tehnološkim generacijama. IHTM-CMTM da bi opstao na tržištu, mora da razvija nove karakteristike i sadržaj proizvoda. Promene u tehnologiji dovode do razvoja novih proizvoda. Primena novih tehnologija smanjuje životni ciklus proizvoda, ali sa druge strane otvara nova tržišta. U radu je napravljena veza između razvoja tehnologije i razvoja novog proizvoda od mašinske pripreme i obrade do izlazne kontrole svih parametara.
Reference
Batalović, V., Popović, B. (1997) Kvalitet proizvoda u industriji. Tehnika, 52(7-8): 217-220
Cooper, R.G. (1996) Overhauling the new product process. Industrial Marketing Management, 25(6): 465-482
Đorđević, D., Đekić, I. (2001) Osnove upravljanja kvalitetom. Beograd: Teagraf
Henry, W., Mensaco, M., Takada, H. (1989) New product. u: Development and Tasting, Lexington Books, Macmillan Inc
Juran, J.M. (1997) Oblikovanjem do kvaliteta. Beograd: Poslovna politika
Kano, N. (1996) Business Strategies for the 21st Century and Attractive Quality Creation. Yokohama: ICQ
Klarin, M., Ivanović, G., Stanojević, P., Raičević, R. (1994) Principi terotehnoloških postupaka. Beograd: Mašinski fakultet
Kondo, Y. (1999) Company-wide quality control. 3A corporation
Kukoleča, S.M. (1990) Organizaciono-poslovni leksikon izraza, pojmova i metoda. Beograd: Zavod za ekonomske ekspertize
Labahn, D.W., Ali, A., Krapfel, R. (1996) New product development cycle time. Journal of Business Research, 36(2): 179-188
Obradovic, K.R. (2003) Analiza poslovnog okruženja malih i srednjih preduzeća u Srbiji. Industrija, 31(3-4): 15-24
Sajfert, Z., Đorđević, D., Bešić, C. (2006) Menadžment trendovi. Zrenjanin: Tehnički fakultet 'Mihajlo Pupin'
Sorak, M. (2010) Poboljšanje bitnih karakteristika proizvoda primjenom benchmarking metode. Industrija, 38(2): 45-54
Stikić, D., Nestić, S., Marković, D. (2007) Kvalitet proizvoda - temelj konkurentnosti. u: Festival kvaliteta 2007., 34. Nacionalna konferencija o kvalitetu, Kragujevac 08-11 maj 2007
Vesic, J., Radojicic, M. (2005) Usavršavanje metodologije modeliranja i iskazivanja preferencija donosioca odluke pri više-kriterijumskom odlučivanju. Tehnika - Menadžment, 55(2): 7-14
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.