Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 10, br. 6, str. 7-12
Mesto i uloga medija u unapređenju kvaliteta poslovanja domaćih preduzeća kroz koncept odnosa s javnošću
PD 'TE-Kostolac' d.o.o., Kostolac
Sažetak
Mediji, smešteni u referentni okvir koncepta odnosa s javnošću iako po svojoj sveobuhvatnosti prelaze ove okvire, se posmatraju sa aspekta njihovog doprinosa unapređenju kvaliteta poslovanja domaćih preduzeća. U tom cilju je kreirana anketa čijom se interpretacijom rezultata istraživanja, analizom i izvođenjem zaključaka, kombinujući pri tome nekoliko metoda, došlo do odgovora na postavljeno pitanje mesta i uloge medija u domaćim preduzećima iz perspektive samih zaposlenika. Iz tih odgovora se zaključuje da se zaposleni u visokom procentu informišu posredstvom medija i da prepoznaju potrebu poboljšanja komunikacije sa ciljnim javnostima zarad poboljšanja postojećeg poslovanja. Međutim, ne prepoznaje se uloga medija u tom procesu jer medije, poučeni dosadašnjim iskustvom, vide kao sredstvo promocije menadžmenta i plaćenih reklamnih oglasa. S druge strane i koncept odnosa s javnošću ne prepoznaju kao poslovnu već kao medijsku aktivnost, zanemarujući pritom sve ostale funkcije ovog upravljačkog koncepta. Sumiranjem rezultata ispitivanja može se konstatovati da postoji ogroman prostor za upotrebu medija u unapređenju kvaliteta poslovanja domaćih preduzeća ali i veliki društveni značaj i potreba za pokretanjem i rasvetljavanjem poslovnih koncepata koji su se već potvrdili u praksi razvijenih ekonomija sveta.
Reference
Blek, S. (2003) Odnosi s javnošću. Beograd: Clio
Džefkins, F. (2003) Oglašavanje. Beograd: Clio
Đorđević, D., Bogetić, S. (2009) Uloga integrisanih menadžment sistema u razvoju konkurentnosti domaćih preduzeća. Tehnika - Menadžment, vol. 59, br. 5, str. 12-16
Đorđević, D., Bešić, C. (2010) Korporativna društvena odgovornost kao pretpostavka konkurentnosti u savremenom poslovanju. Tehnika - Menadžment, vol. 60, br. 1, str. 17-21
Gospić, N., Macura, D., Bojović, N. (2009) Proces harmonizacije propisa u sektoru komunikacija Srbije sa EU. Tehnika - Menadžment, vol. 59, br. 5, str. 1-6
Janković, Z. (2008) Uloga odnosa s javnošću u unapređenju kvaliteta poslovanja domaćih preduzeća. Zrenjanin: TF Mihajlo Pupin, Magistarski rad, 207s (p)
Melović, B. (2006) Promocija. http://www.Ekonomija.cg.rs
Pendić, Z., Majstorović, V., Jakovljević, B., Pastuović, N., Pendić, R. (2006) Menadžment kvalitetom - osnovni zahtev za uspešnu tranziciju naše privrede. Tehnika - Kvalitet, standardizacija i metrologija, vol. 6, br. 1, str. 11-22
Pendić, Z., Pendić, R., Majstorović, V. (2009) A metrics for evaluation of environmental product development process. Tehnika - Kvalitet, standardizacija i metrologija, vol. 9, br. 1, str. 13-20
Radovanović, N. (2009) O nekim karakteristikama upravljanja promenama po Adižesovom konceptu. Tehnika - Menadžment, vol. 59, br. 2, str. 13-18
Radovanović, N. (2010) Uzajamno poverenje i poštovanje - ključ uspeha organizacija. Tehnika - Menadžment, vol. 60, br. 4, str. 18-22
Reg, D. (1996) Odnosi s medijima. Beograd: Clio
Sajfert, Z., Đorđević, D., Bešić, C. (2008) Menadžment kvalitetom - preduslov za postizanje konkurentnosti domaćih preduzeća. Tehnika - Kvalitet, standardizacija i metrologija, vol. 8, br. 1, str. 19-26
Verčić, D., Zavrl, F., Rijavec, P., Tkalac, V.A., Laco, K. (2004) Odnosi s medijima. Zagreb: Masmedia
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 25.01.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka