Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 57, br. 3, str. 324-334
Primena koncepta bankarskog proizvoda u bankarskom sektoru Srbije
aVisoka poslovna škola strukovnih studija, Blace
bUniverzitet Singidunum, Beograd, Srbija
Sažetak
Banka je tržišna institucija koja teži da ostvari što povoljniju konkurentsku poziciju na finansijskom tržištu. U uslovima snažne finansijske konkurencije opstaju samo banke koje imaju dobar proizvod. Bankarski proizvod je namenjen klijentu i zadovoljenju njegovih potreba. Bankarskom, kao i svakom drugom proizvodu, prethode istraživanja tržišta koji se zatim plasira uz punu promotivnu podršku. Strategija inovacija asortimana bankarskih proizvoda značajan je deo poslovne i razvojne strategije banke. Transformisane banke u Srbiji prihvatile su ovu koncepciju i u kontinuitetu obogaćuju asortiman bankarskih proizvoda u svakom segmentu poslovanja. Planiranje 'proizvodne' aktivnosti banaka u Srbiji postaje osnova strateškog pristupa razvoju na profitabilnim osnovama.
Reference
*** Uslovi i mehanizmi rehabilitacije štednje građana. Udruženje banaka Jugoslavije
Damjanović, V. (2005) Web inteligencija u e-bankarstvu. Bankarstvo, vol. 34, br. 1-4, str. 40-57
Drača, B. (1996) Hartije od vrednosti na tržištu novca. Jugoslovensko bankarstvo, 26(5-6): 58-68
Jović, Z. (2009) Sinergetski efekti bankarskih i nebankarskih finansijskih poslova na finansijskom tržištu Srbije. Bankarstvo, vol. 38, br. 7-8, str. 88-107
Komazec, S.V., Krstić, B.Ž., Živković, A.J., Ristić, Ž.L. (1998) Bankarski menadžment. Beograd: Čigoja štampa
McGoldrick, P.J., Greenland, J.S. (1994) Retailing of financial servicies
Milojević, N. (2008) Perspektive primene kamatnih svopova u Srbiji. u: Tržište bankarskih proizvoda i usluga u Srbiji i zemljama u okruženju BBA, Beograd
Radovanović, P. (2000) Savremena kretanja u bankarstvu na malo. Jugoslovensko bankarstvo, 5-6
Ristić, Ž. (1995) Od konzervativnog bankarstva preko bankarske industrije do planetarnog bankarstva. u: Zbornik radova sa savetovanja Banke - stanje i perspektive, Niš
Riterr, L.S., Silber, W.L., Udell, G.F. (2009) Principi novca, bankarstva i finansijskih tržišta. Beograd: Udruženje banaka Srbije
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 04.10.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka