Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 3 od 12  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 24, br. 1, str. 279-301
Analiza primene elektronskog bankarstva u Crnoj Gori u doba pandemije
aUniverzitet "Adriatik" Bar, Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo, Bar, Crna Gora
bUniverzitet "Adriatik" Bar, Fakultet za mediteranske poslovne studije, Tivat, Crna Gora
cUniverzitet u Nišu, Poljoprivredni fakultet u Kruševcu

e-adresanatasari@t-com.me, nikola.abramovic.fpe@gmail.com, nikolafms@gmail.com, bojana.ristanovic@yahoo.com
Ključne reči: banke; elektronsko bankarstvo; internet i mobilno bankarstvo; tehnološke promene; informaciona-komunikaciona tehnologija
Sažetak
Brz razvoj informaciono - telekomunikacione tehnologije uticao je i na dinamične promene u bankarskom sektoru. Predmet ovog rada jeste analiza zastupljenosti elektronskog bankarstva kod bankarskih klijenata u Crnoj Gori. Pored toga, u radu će biti prikazani podaci o korišćenju računara i pristup internetu u preduzećima i kod kuće, kao i podaci o korišćenju internet i mobilnog bankarstva sa osvrtom na tendencije njihovog kretanja u prethodnim godinama. Cilj rada je da se uvidi i ukaže na prednosti primene elektronskog bankarstva, kako za banke, tako i za klijente, gde su NAM podaci iz 2020. godine pokazali da je u vreme pandemije korona virusa, značajno porastao broj korisnika usluga e-bankarstva u zemlji. S obzirom da elektronsko bankarstvo utiče na efikasnost i brzinu poslovanja između banaka, banaka i klijenata kao i same banke, potrebno je sagledati činioce slabije zastupljenosti internet i mobilnog bankarstva u Crnoj Gori u odnosu na druge visoko razvijene zemlje Evrope, a sve u cilju kako bi pristup i njihova primena bila mnogo bolja i više zastupljenija.
Reference
*** E-Bankarstvo. http://poslovnainformatika.rs/elektronskoposlovanje/e-bankarstvo, sourced: 23.04.2021
Central bank of Montenegro (CBCG) (2021) Source obtained on personal request. (sourced on 05.04.2021.)
Hadžić, M., Mladenović, V. (2014) Mobilno bankarstvo u Srbiji - stanje i potencijal / Mobile banking in Serbia: Status and potential. u: Sinteza 2014 - Međunarodna naučna konferencija, Zbornik naučnih radova / International Scientific Conference, Beograd: Univerzitet Singidunum, sourced on 15.04.2021
Kovačević, M.S., Đurović, M.S. (2014) Elektronsko bankarstvo / Electronic banking. Pravo - teorija i praksa, vol. 31, iss. 1-3, pp. 29-39
Lacmanović, I. (2010) Elektronsko bankarstvo. Beograd: Zadužbina Andrejević, st.9
Luo, X., Li, H., Zhang, J., Shim, J.P. (2010) Examining multi-dimensional trust and multi-faceted risk in initial acceptance of emerging technologies: An empirical study of mobile banking services. Decision Support Systems, 49(2): 222-234
Macura, J. (2017) Izazovi elektronskog bankarstva na primjeru Komercijalne banke. Beograd: Univerzitet Singidunum, Master rad, pristupljeno 10.05.2021., tabela 3, st.18
MONSTAT Statistics Administration of Montenegro (2011-2020) Use of IT in households in Montenegro: Information for households
Perović, N. (2018) Elektronsko bankarstvo. Bar: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo, (skripta)
Sanader, D. (2014) Mobilno bankarstvo - novi trend u savremenom bankarskom sektoru. Bankarstvo, vol. 43, br. 5, str. 86-109
Strange, M. (2013) Is 2014 the Year of Mobile Banking?. Banktech
Uroš, T. (2015) Perspektive mobilnog bankarstva / Mobile banking perspective. u: Sinteza 2015 - Međunarodna naučna konferencija, Zbornik naučnih radova / Collection of papers from the International Scientific Conference Synthesis, Beograd: Univerzitet Singidunum, str. 437-440
Uroš, T. (2008) Elektronsko poslovanje. Beograd: Beogradska poslovna škola-Visoka škola strukovnih studija
We Are Social, Hoolsuite 2017 Digital Yearbook. https://digitalizuj.me/2017/02/koliko-smo-digitalni-statistikaupotrebe-digitalnih-tehnologija-u-regionu-u-2017-godini/, pristupljeno 15.04.2021
Živković, A., Stakić, R., Krstajić, B. (2009) Bankarsko poslovanje i płatni promet. Beograd: Ekonomski fakultet, str. 457
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/ep24-38917
primljen: 01.04.2022.
revidiran: 12.04.2022.
prihvaćen: 21.04.2022.
objavljen u SCIndeksu: 08.07.2022.

Povezani članci

Nema povezanih članaka