Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 20, br. 1, str. 75-89
Perspektive međunarodnog monetarnog sistema
Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet

e-adresanjankovic@kg.ac.rs
Projekat:
Istraživanje i razvoj platforme za naučnu podršku u odlučivanju i upravljanju naučnim i tehnološkim razvojem u Srbiji (MPNTR - 47005)

Ključne reči: bretonvudski međunarodni monetarni sistem; dolar; evro; juan; svetska valuta
Sažetak
Tokom XX-og veka dolar je dobio status najznačajnije svetske valute. Zbog toga, bretonvudski međunarodni monetarni sistem se zasnivao na dolaru. Međutim, 70-ih godina XX-og veka, situacija se, u velikoj meri, promenila - velika tražnja za dolarima se smanjila, valute najznačajnijih evropskih zemalja su postale konvertibilne, višestruko se povećao obim međunarodne trgovine, liberalizovani su međunarodni tokovi kapitala, ukinuta je spoljna konvertibilnost dolara u zlato i valute su počele da fluktuiraju. Na taj način, izvorni bretonvudski međunarodni monetarni sistem prestao je da postoji. Pored tih promena, na funkcionisanje međunarodnog monetarnog sistema u velikoj meri utiče i to što su SAD iz godine u godinu počele da beleže sve veće iznose deficita tekućeg računa i tokom 80-ih godina XX-og veka su prešle iz pozicije neto poverioca u poziciju neto dužnika, što je na tlu EU stvoren evro i što je Kina postala najveći svetski izvoznik i jedna od najvećih (ako ne i najveća) svetskih ekonomija. Zbog svega navedenog, u radu su sistematizovane teorijske pretpostavke međunarodnog monetarnog sistema, ispitana je uloga ostalih svetskih valuta, u nastojanju da se odgovori na pitanje: zašto je dolar i dalje dominantna svetska valuta.
Reference
Adams, C.F., Park, D. (2009) Causes and Consequences of Global Imbalances: Perspective from Developing Asia. u: Asian Development Bank Economics, Working Paper Series No. 157
Bank for International Settlements (2017) 87th annual report. Basel
Blanchard, O.J., Giavazzi, F., Sa, F. (2005) International investors, the U.S. current account, and the dollar. Brookings Papers on Economic Activity, Brookings Institution, Vo. 1. , str. 1-49
Bureau of Economic Analysis (2018) Retrieved March 3, 2018, from https://www.bea.gov/international/bp_web/tb_download_type_modern.cfm?list=2&RowID=144
European Central Bank (ECB) (2017) The international role of the Euro. Retrieved March 5, 2018, from https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.euro-international-role-201707.pdf
Farhi, E., Gourinchas, P., Rey, H. (2011) Reforming the International Monetary System. London: Centre for Economic Policy Research - CEPR
Filipović, S., Garić, D. (2014) Analiza uzroka globalne platnobilansne neravnoteže. Poslovna ekonomija, vol. 8, br. 2, str. 277-300
Goldberg, L.S. (2010) Is the International Role of the Dollar Changing?. Federal Reserve Bank of New York, Current Issues in Economics and Finance, vol. 16, br. 1, 1-7
Goldberg, L.S. (2011) The International Role of the Dollar: Does It Matter if This Changes?. u: Staff Report No. 522
Huang, Y. (2017) The growing role of RMB in global reserve currency system. Retrieved January 12, 2018, from http://www.atimes.com/growing-role-rmb-global-reserve-currency-system
International Monetary Fund. (2017) World Economic Outlook, April 2017: Gaining Momentum?. Washington, D.C: International Monetary Fund (IMF)
Jovanović-Gavrilović, P.R. (2012) Međunarodno poslovno finansiranje. Beograd: Ekonomski fakultet
Kovačević, R. (2011) Reforma Međunarodnog monetarnog sistema. Bankarstvo, vol. 40, br. 9-10, str. 26-51
Kovačević, R. (2014) Dolar kao svetska rezervna valuta - izazovi i perspektive. Bankarstvo, vol. 43, br. 6, str. 16-43
Kovačević, R. (2015) Karakteristike i savremeni izazovi međunarodnog monetarnog i finansijskog sistema. Bankarstvo, vol. 44, br. 4, str. 18-39
Krugman, P. (1984) The international role of the dollar: Theory and prospect. u: Bilson John, Marston Richard [ur.] Exchange Rate Theory and Practice, Chicago: University of Chicago Press, 261-78
Love, H., Chen, C. (2017) Chinese renminbi internalization: Guide to recent developments. International Services, Retrieved February 8, 2018, from https://www.pnc.com/content/dam/pnc-ideas/articles/CIB-TM-China-Whitepaper-Update.pdf
Mckinnon, R. (2013) The Unloved Dollar Standard. New York: Oxford University Press
Obstfeld, M., Rogoff, K. (2005) Global current account imbalances and exchange rate adjustments. Brookings Papers on Economic Activity, br. 1, str. 67-146
Štiglic, Dž. (2016) Evro - kako zajednička valuta ugrožava budućnost Evrope. Novi Sad: Akademska knjiga
Tovar, M.C., Mohd, N.T. (2018) Reserve Currency Blocs: A Changing International Monetary System?. IMF Working Papers, 18(20): 1
Triffin, R. (1978) Gold and the dollar crisis: Yesterday and tomorrow. Princeton, N.J: Princeton University
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ekonhor1801075J
objavljen u SCIndeksu: 11.05.2018.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Ekonomski pogledi (2013)
Intenziviranje rusko-kineske saradnje i transformacija međunarodnog monetarnog sistema
Milenković Nataša, i dr.

Bankarstvo (2011)
Reforma Međunarodnog monetarnog sistema
Kovačević Radovan

Panoeconomicus (2007)
Deficiti tekućeg bilansa u bogatim zemljama
Blanchard Olivier J.

prikaži sve [28]