Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 11, br. 21, str. 106-123
Uticaj pandemije korona virusa na kretanje vrednosti indeksa odabranih zemalja
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica, Srbija

e-adresanikola94np@gmail.com
Sažetak
Iako je pandemija izbila tokom 2019. godine svet se suočio sa, prvenstveno, zdravstvenom krizom tokom 2021. godine, koja će ostaviti nemerljive zdravstvene, socijalne i na kraju ekonomske posledice. Pandemija izazvana virusom "COVID-19" je dovela do velikih socio-ekonomskih promena na svetskoj sceni, izvršila je udar na sve ekonomije sveta, te tako i na ekonomiju Srbije i zemalja u okruženju. Republika Srbija, kao i države okruženja, preduzima čitav set mera u cilju ublažavanja ekonomskih posledica izazvanih pandemijom virusa "COVID-19". Širok dijapazon restriktivnih mera, koje su sve zemlje sveta preduzele u cilju sprečavanja ekonomskih posledica kretale su se od zatvaranja granica, ograničavanja međunarodnog saobraćaja, smanjenje i kontrole rada pojednih objekata, pa sve do policijskog časa i karantina. Mere koje su države, Republika Srbija i države okruženja (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija i Crna Gora) preduzimale tokom trajanja pandemije ali preduzimaju i dalje, pokazaće se, uspele su samo da ublaže ekonomski pad nacionalnih ekonomija čime se pratio trend ukupnih svetskih ekonomskih tokova. Koliki je navedeni pad i da li je pad samo lični osećaj utvrdićemo istraživanjem i to kompracijom berzanskih indeksa Republike Srbije sa berzanskim indeksima država okruženja.
Reference
Banjalučka berza https://www.blberza.com/Pages/SecurityList.aspx?index=BIRS
Banjalučka berza https://www.blberza.com/Pages/Charts.aspx?code=ORS&type=index
Banjalučka berza https://www.blberza.com/Pages/SecurityList.aspx?index=ORS
Banjalučka berza https://www.blberza.com/Pages/Charts.aspx?code=BIRS&type=index
Begoradska berza https://www.belex.rs/trgovanje/indeksi/svi/indeksi
Beogradska berza (2020) Godišnji izveštaj o poslovanju za 2020. godinu. Beograd, 01/1 br. 476-1/21
Beogradska berza https://www.belex.rs/trgovanje/izvestaj/godisnji
Beogradska berza https://www.belex.rs/trgovanje/indeksi/belex15/dnevni
Jakšić, P. (2021) Preduzete mere izabranih zemalja za očuvanje finansijskog tržišta. Ekonomski izazovi, godina 10, broj 20
Makednonska berza https://www.mse.mk/mk/indicies/MBI10/values
Makednonska berza https://www.mse.mk/mk/indicies/OMB/values
Makedonska berza AD Skopje (2021) Godišnji izveštaj za rad Makeonske berze za 2020. godinu. Skoplje
Montenegro berza https://mnse.me/code/navigate.asp?Id=1013
Motenegroberza (2015) Metodologija za izračunavanje indeksa MONEX. Podgorica
PwC Srbija (2020) Mere koje su vlade zemalja regiona preduzele kao odgovor na COVID-19 Ekonomske i poreske mere, publikacija. https://www.pwc.rs/sr/publications/assets/COVID-19%E2%80%93Ekonomske-iporeske-mere-u-drzavama-SEE-April-2020.pdf
Radivojac, G., Mekinjić, B., Krčmar, A. (2021) Uticaj krize izazvane koronavirusom na poslovne odluke kompanija čije su akcije uvrštene na Banjalučku berzu - primjer odluke o isplati dividende. Bankarstvo, vol. 50, br. 1, str. 44-65
Savai, A. (2019) Uporedna analiza takaful i tradicionalnih investicija. Ekonomski izazovi, vol. 8, br. 15, str. 75-93
Zagrebačka berza https://zse.hr/hr/burzovni-indeksi/38?date=2022-03-01
Zagrebačka burza (2022) CROBEX indeks. https://zse.hr/hr/indeksi-551/551
Zagrebačka burza (2020) Godišnje izvješće o stanju grupe i poslovanju u 2020. godini
Zagrebačka burza https://zse.hr/hr/indeksi/42
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/EkoIzazov2221106K
primljen: 18.04.2022.
prihvaćen: 15.06.2022.
objavljen u SCIndeksu: 30.12.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka