Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 4 od 9  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 15, br. 2, str. 89-98
Veličina privrednog društva kao determinanta finansijskog rezultata
Ekonomska škola, Zvornik, Republika Srpska, BiH

e-adresaljubisasevkusic@vahoo.com
Sažetak
U raznim studijama vršena su ispitivanja determinanti koje značajno određuju finansijski rezultat preduzeća. Vrlo često kao determinanta finansijskog rezultata navodi se veličina preduzeća. Međutim, rezultati istraživanja autora širom sveta nisu jednobrazni, pa tako imamo tvrdnje da veličina preduzeća pozitivno utiče na finansijski rezultat, veličina preduzeća negativno utiče na finansijski rezultat i istraživanja koja apostrofiraju nepostojanje uticaja veličine preduzeća na finansijski rezultat. U skladu s tim, osnovni cilj rada jeste da se primenom naučnih metoda kroz empirijsko istraživanje ispita da li je veličina preduzeća determinanta finansijskog rezultata preduzeća u Srbiji. Rezultati istraživanja pokazuju da postoji statistički značajna povezanost između veličine preduzeća i finansijskog rezultata, odnosno da su velika preduzeća realnog sektora profitabilnija u poređenju sa manjim preduzećima.
Reference
Agencija za privredne registre Srbije (APR) (2020) Finansijski izveštaji. Posećeno:23.07.2020. https://www.apr.gov.rs/registri/finansijski-izvestaji/publikacije/ godisnji-bilten-finansijskihizvestaja.2127.html
Amarjit, G., et al. (2010) Relationship between working capital management and profitability: Evidence from the United States. Business and Economics Journal, Vol. 10, pp. 1-9
Amato, L.H., Burson, T.E. (2007) The effects of firm size on profit rates in the financial services. Journal of Economics and Economic Education Research, Vol. 8, no. 1, pp. 67 - 81
Banchuenvijit, W. (2012) Determinants of firm performance of Vietnam listed companies. Academic and Business Research Instıtute, [Online]
Denčić-Mihajlov, K. (2014) Profitability during the financial crisis: Evidence from the regulated capital market in Serbia. South-Eastern Europe Journal of Economics, 12(1): 7-33
Dogan, M. (2013) Does firm size affect the firm profitability? Evidence from Turkey. Research Journal of Finance and Accounting, 4(4): 53-59
Isik, O., Unal, E.A., Unal, Y. (2017) The effect of firm size on profitability: Evidence from Turkish manufacturing sector. Journal of Business Economics and Finance, 6(4): 301-308
Jonsson, B. (2007) Does the size matter? The relationship between size and profitability of Icelandic firms. Bifröst Journal of Social Science, 1: 43-55
Knežević, A. (2015) Primena panel modela u identifikovanju faktora uspešnosti poslovanja proizvodnih preduzeća. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu-Fakultet tehničkih nauka, Doktorska disertacija
Niresh, A.J., Velnampy, T. (2014) Firm Size and Profitability: A Study of Listed Manufacturing Firms ed Manufacturing Firms in Sri Lanka. International Journal of Business and Management, 9(4): 57-64
Obradović, S. (2019) Problemi malih i srednjih preduzeća i mere podrške. Ekonomski vidici, br. 3-4, str. 209-222
Ožegović, L., Pavlović, N. (2012) Menadžment malih i srednjih preduzeća nosilac razvoja privrede. Škola biznisa, br. 1, str. 74-84
Pallant, J. (2007) SPSS priručnik za preživljavanje. Beograd: Mikro knjiga
Pavlović, N. (2009) Uticaj malih preduzeća na privredni rast. Razvoj i upravljanje, br. 3, str. 40-43
Pervan, M., Višić, J. (2012) Influence of Firm Size on its Business Success. Croatian Operational Research Review (CRORR), Vol. 3, no. 1, pp. 213-223
Piljić, J., Kalić, I. (2015) Raspodjela dobiti, pokriće gubitka i isplata udjela u dobiti i dividende - porezni i računovodstveni aspekt. Poslovni konsultant, Vol. 7, str. 11-22
Tariq, B.N., Hasan, A. (2013) Impact of Firm Specific Factors on Profitability of Firms in Food Sector. Open Journal of Accounting, 02(02): 19-25
Tomašević, S. (2020) Determinante profitabilnosti poljoprivrednih preduzeća u Republici Srbiji. Beograd: Univerzitet Singidunum, doktorska disertacija
Tomašević, S.M., Jović, Z.D., Vlaović-Begović, S.M. (2019) Uticaj veličine preduzeća na profitabilnost poljoprivrednih preduzeća u Republici Srbiji. Journal of Agricultural Sciences, Belgrade, vol. 64, br. 3, str. 293-302
Velnampy, T., Nimalathasan, B. (2010) Firm size on profitability: A comparative study of bank of ceylon and commercial bank of Ceylon Ltd in Sri Lanka. Global Journal of Management and Business Research, Vol. 10, no. 2, pp. 96-100
Zaid, N.A.M., et al. (2014) The determinants of profitability: Evidence from Malaysian construction companies. u: Asia-Pacific Business Research Conference (5th), 17-18 February 2014, Kuala Lumpur, Malaysia, Proceedings of
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ekonsig2002089Q
primljen: 13.08.2020.
prihvaćen: 01.11.2020.
objavljen u SCIndeksu: 31.03.2021.
Creative Commons License 4.0