Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 67, br. 2, str. 50-53
Nefinansijsko izveštavanje u tekstilnoj industriji
Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo, Valjevo

e-adresakosana.vicentijevic@vipos.edu.rs
Ključne reči: tekstilna industrija; nefinansijsko izveštavanje; Direktiva EU
Sažetak
U radu se obrađuje regulativa u EU i Republici Srbiji iz oblasti nefinansijskog izveštavanja. Predmet istraživanja je nefinansijsko izveštavanje u poslovanju "Eminent d.o.o. za proizvodnju i promet, Subotica", kao učesnika tekstilne industrije u Republici Srbiji. Izradom i obelodanjivanjem nefinansijskih izveštaja učesnici u tekstilnoj industriji povećavaju transparentnost i uporedivost svojih finansijskih performansi. Preporučuje se primena nefinansijskog izveštavanja u oblasti tekstilne industrije i za one učesnike koji nisu prema regulatornim okvirima obavezni, u cilju povećanja njihove dodatne vrednosti i mogućnosti da posluju sa kompanijama koje su obavezne da obelodanjuju nefinansijske izveštaje. Glavna hipoteza sa početka rada je potvrđena i predložene su nove mogućnosti za dalja istraživanja u pogledu nefinansijskog izveštavanja za učesnike u tekstilnoj industriji.
Reference
*** (2017) Pravilnik o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava. Službeni glasnik RS, Br. 24
*** (2013/2018) Zakon o računovodstvu. Službeni glasnik RS, Br. 62 i Br. 30
*** (2013/2018) Zakon o reviziji. Službeni glasnik RS, Br. 62 i Br. 30
*** (2011-2018) Zakon o privrednim društvima. Sl. Glasnik RS, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. Zakon, 5/2015 i 44/2018
*** (2011-2016) Zakon o tržištu kapitala. Službeni glasnik RS, br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016
APR http://pretraga3.apr.gov.rs/pretragaObveznika FI/FiDetails/?mbr=08186162&rnd=597DCFD8F82C0AE799F5198030562B9FE9179822 dostupno 08.02.2019
EPRA http://www.epra.com/sustainability/sustainability -regulation/non-financial-reporting dostupno 03.02.2019
IIA https://na.theiia.org/periodicals/Public%20 Documents/2015-Oct-GPI-Serbian.pdf, dostupno 01.02.2019
IIRC (2013) The International IR Framework. http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/ 2015/03/13-12-08-The-international-IR-Framework-2-1.pdf dostupno 01.02.2019
International Integrated Reporting Council (IIRC http://integratedreporting.org/ dostupno 08.02.2019
Nordea https://www.nordea.com/en/sustainability/ sustainable-business/what-is-esg/dostupno 03.02.2019
Tasić, V., Milošević, I. (2017) Uticaj makroekonomskih promena na poslovne odluke menadžera u poljoprivredi. Škola biznisa, br. 1, str. 117-133
Trenčeva, N., Krstevska, M. (2017) Kako 'pozeleneti' makedonsku ekonomiju. Škola biznisa, br. 2, str. 93-106
Vićentijević, K. (2016) Nefinansijsko izveštavanje kao dodatna vrednost privrednog društva. u: Beke Trivunac, J., Nerandžić, B., Prnjat, A., Perović, V. [ur.] Uloga interne revizije i kontrolinga u nefinansijskom izveštavanju, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, 61-70
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/tekstind1902050V
objavljen u SCIndeksu: 29.07.2019.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka