Akcije

Vojno delo
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 71, br. 3, str. 234-245
Uticaj poreza na dodatu vrednost na javne finansije Republike Srbije
aUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd, Srbija
bUniverzitet odbrane, Škola nacionalne odbrane, Beograd, Srbija
cUniverzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Srbija

e-adresamilenkodz@telekom.rs
Sažetak
U radu se analizira vremenski interval od uvođenja poreza na dodatu vrednost do poslednjih relevantnih podataka koje je istaklo Ministarstvo finansija i Poreska uprava Republike Srbije. Istraživanjem se u radu istakla uloga poreza na dodatu vrednost u skupu instrumenta vođenja fiskalne politike, kao i rezultati na stabilnost srpske ekonomije do kojih se došlo fiskalnom konsolidacijom, uz perspektive i projekcije daljeg delovanja na koordinaciji poreskog sistema sa pravnom i poreskom regulativom Evropske unije.
Reference
Antić, D. (2016) Neutrality-assumption of the VAT system efficiency. Financing, No. 1, 7-13
Arsić, M., Ranđelović, S., Nojković, A. (2017) Uticaj fiskalne politike na rast privrede Srbije. u: Ekonomska politike Srbije u 2017. godini, Beograd: Ekonomski fakultet, 11-39
Arsić, M., Altiparmakov, N. (2012) Equity aspects of VAT in Serbia: Current system and possible reforms. u: Fiscal Council - Republic Serbia FC Research Paper 11/01
Kalaš, B., Milenković, N. (2017) Uloga poreza na dodatu vrednost u ekonomiji Srbije. Ekonomika, vol. 63, br. 2, str. 69-78
Kalaš, B.M., Milošević, S.S. (2015) Fiskalna politika i fiskalni tokovi u Republici Srbiji. Poslovna ekonomija, vol. 9, br. 2, str. 213-234
Karolak, A. (2011) Adaptation process of a Polish tax law to European Union norms: Harmonization of a value added tax. Economics & Sociology, 4(1), 54-63
Kovačević, L. (2017) Srbija na korak bliže evropskom PDV. Megatrend revija, vol. 14, br. 2, str. 209-222
Labus, M., Labus, M. (2016) Od fiskalnog prilagođavanja ka fiskalnoj optimizaciji. Ekonomika preduzeća, vol. 64, br. 1-2, str. 37-51
Ministarstvo Finansija (2010) Bilten javnih finansija, 2009, broj 64, www.mfin.gov.rs
Ministarstvo Finansija (2009) Bilten javnih finansija, 2008, broj 52, www.mfin.gov.rs
Ministarstvo Finansija (2018) Bilten javnih finansija, 2017, broj 160, www.mfin.gov.rs
Ministarstvo Finansija (2017) Bilten javnih finansija, 2016, broj 148, www.mfin.gov.rs
Ministarstvo Finansija (2016) Bilten javnih finansija, 2015, broj 136, www.mfin.gov.rs
Ministarstvo Finansija (2015) Bilten javnih finansija, 2014, broj 124, www.mfin.gov.rs
Ministarstvo Finansija (2014) Bilten javnih finansija, 2013, broj 112, www.mfin.gov.rs
Ministarstvo Finansija (2013) Bilten javnih finansija, 2012, broj 100, www.mfin.gov.rs
Ministarstvo Finansija (2012) Bilten javnih finansija, 2011, broj 88, www.mfin.gov.rs
Ministarstvo Finansija (2011) Bilten javnih finansija, 2010, broj 76, www.mfin.gov.rs
Narodna Skupština (2004-2017) Zakon o porezu na dodatu vrednost. Službeni glasnik Republike Srbije, broj 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17
Petrović, D., Radonjić, S., Lacković, D. (2015) Uspostavljanje održive stabilnosti javnih finansija Srbije - od smanjenja plata i penzija do smanjenja utaje PDV-a. Vojno delo, vol. 67, br. 2, str. 207-242
Popović, D. (2012) Poresko pravo. Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu, 431-471
Popović, D. (2015) Usklađivanja pravila o mestu pružanja usluga u srpskom Zakonu o porezu na dodatu vrednost sa poreskim pravom Evropske unije u funkciji fiskalne konsolidacije. Finansije, 1-6/15, 76-89
Poreska Uprava (2018) Porez na dodatu vrednost. http://www.poreskauprava.gov.rs
Radičić, M., Raičević, B. (2011) Javne finansije - teorija i praksa. Data status, 1-284
Veselinović, P. (2010) Ekonomija. Beograd: Univerzitet Singidunum, 285-296
Vržina, S. (2017) Kompleksnost regulative poreza na dodatu vrednost kao izvor kreativnog računovodstva - praktični aspekt. Škola biznisa, br. 2, str. 189-203
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1903234V
objavljen u SCIndeksu: 09.11.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka