Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 17, br. 1, str. 51-65
Inovativnost kao faktor ekonomskog razvoja u uslovima Covid-19 zdravstvene krize
The Academy of Applied Technical and Preschool Studies, Vranje

e-adresamilica.stankovic@akademijanis.edu.rs
Sažetak
Imajući u vidu veliki značaj koju inovativnost ima za ekonomski razvoj, svaka se država trudi da svoj poslovni ambijent prilagodi kontinuiranom razvoju inovacija. Na početku zdravstvene krize Covid-19 postavljeno je pitanje kakav će biti njen uticaj na inovacije. Investicije u inovacije su u uslovima pandemije pokazale veliku otpornost, posebno u oblasti savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija i naučno-istraživačke delatnosti. Severna Amerika i Evropa i dalje prednjače ispred drugih regiona po inovacijama. Cilj rada je da ukaže na značaj inovativnosti privrede u uslovima zdravstvene krize Covid-19. U prvom delu rada se ukazuje na ulogu inovacija kao faktora razvoja privrede. Drugi deo rada je posvećen analizi Globalnog indeksa inovativnosti za 2021. godinu i uticaja zdravstvene krize Covid-19 na inovacije. Treći deo rada je posvećen analizi inovativnosti privrede Republike Srbije i preporukama za unapređenje inovativnosti privrede Republike Srbije u uslovima zdravstvene krize Covid-19. Nakon sveobuhvatne analize raspoložive literature, daju se relevantni zaključci.
Reference
Afuah, A. (2003) Innovation management: Strategies, implementation and profits. Oxford: Oxford University Press
Balšić, S. (2016) Konkurentnost privrede Republike Srbije. Ekonomski signali: poslovni magazin, vol. 11, br. 1, str. 81-94
Beraha, I. (2019) Ocena inovativnih performansi Republike Srbije. Ekonomski vidici, 24(3-4), 137-151
Dajić, M. (2017) Uloga i značaj inovacija u razvoju privrede Srbije. Ekonomski signali - poslovni magazin, vol. 12, br. 1, str. 55-64
Dutta, S., Lanvin, B., Rivera, L.L., Wunch-Vincent, S. (2021) Global innovation index 2021. WIPO, 14th Edition
Gavrić, G., Simonović, Z., Lazović, K. (2015) Znanje kao faktor opstanka i konkurentnosti u savremenom poslovanju. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, vol. 51, br. 33, str. 389-400
Gliković, D., Vuksanović, D., Mrkajić-Ateljević, A. (2020) Inovacije i konkurentska prednost u uslovima globalizacije. Novi ekonomist, 14(2), 22-28
Jovanović, M. (2018) Innovation of Serbia in relation to neighboring countries as a determinant of competitiveness. Ekonomika, vol. 64, br. 1, str. 65-78
Kovačević, L. (2019) Znanje kao determinanta konkurentnosti preduzeća i nacionalnih privreda u novoj eri razvoja. Ekonomski signali: poslovni magazin, vol. 14, br. 2, str. 31-48
Malik, K., Glynn, S., Butler, J., Miles, I. (2003) Developing innovation policies for the knowledge economy in Europe. Innovation, 5(2-3), 225-233
Marjanović, D., Ahmetagić, D., Beraha, I. (2019) Comparative analysis of high technology exports and selected innovation indicators for Serbia and CEE countries. Economic Analysis, vol. 52, br. 2, str. 93-103
Milićević, Z., Milićević, V., Arsić, L. (2015) Tehnološki razvoj i znanje kao izvori povećanja konkurentske prednosti u Srbiji. Ekonomski signali: poslovni magazin, vol. 10, br. 2, str. 11-23
Mitrović, V., Mitrović, I. (2016) (Ne) konkurentnost i uloga ljudskog kapitala u kreiranju konkurentske prednosti. Ekonomski signali: poslovni magazin, vol. 11, br. 1, str. 63-80
Mitrović, V., Mitrović, I. (2020) Politika inovacija poslovnih subjekata u industriji kao faktor održivog razvoja u tranzicionom okruženju. Ekonomski signali - poslovni magazin, vol. 15, br. 2, str. 31-47
OECD (2005) The measurement of scientific and technological activities: Guidelines for collecting and interpreting innovation data. Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), 3rd ed
OECD (2020) Coronavirus: The world economy at risk. https://www.oecd.org/berlin/publikationen/Interim-Economic-Assessment-2-March-2020.pdf (05.01.2022.)
Praščević, A. (2020) Ekonomski šok pandemije Covid 19 - prekretnica u globalnim ekonomskim kretanjima. Ekonomske ideje i praksa, 37, 7-22
Ristić, N., Vukajlović, V., Brazaković, P. (2016) Inovacije kao pokretački faktor razvoja privrede. Ekonomija: teorija i praksa, vol. 9, br. 1, str. 19-34
Schumpeter, J. (1934) The theory of economic development. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press
Schwab, K., Zahidi, S. (2020) The global competitiveness report, special edition 2020: How countries are performing on the road to recovery. World Economic Forum
Stanković, M. (2021) Franšizno poslovanje. Niš: Akademija tehničkovaspitačkih strukovnih studija
Stanković, M., Stefanović, S. (2020) Franšizing - između inovacije i imitacije. Ekonomski signali: poslovni magazin, vol. 15, br. 1, str. 61-77
Startech (2021) Gde je Srbija na globalnim rang listama inovacija?. https://www.startech.org.rs/gdeje-srbija-na-globalnim-rang-listama-inovacija (18.01.2022.)
UN (2020) World economic situation and prospects. New York
Zavod za intelektualnu svojinu (ZIS) (2020) Srbija u Globalnom indeksu inovacija. https://www.zis.gov.rs/pocetna.28 1.html?newsId=2488 (18.01.2022.)
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ekonsig2201051S
primljen: 16.01.2022.
prihvaćen: 10.05.2022.
objavljen u SCIndeksu: 06.03.2023.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka