Akcije

Vojno delo
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[4]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 3 od 10  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 71, br. 7, str. 234-250
Komparativna analiza protivoklopnih sistema korišćenjem AHP metode
aVojska Srbije
bUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd
Ključne reči: protivoklopni sistem; višekriterijumsko odlučivanje; metoda AHP; protivoklopna vođena raketa
Sažetak
U radu su prikazani i opisani protivoklopni sistemi u operativnoj upotrebi pojedinih armija sveta i Vojske Srbije sa njihovim taktičko-tehničkim i borbenim karakteristikama. Primenom višekriterijumskog odlučivanja i metode AHP izvršena je analiza dobijenih rezultata i izveden zaključak o stepenu efikasnosti protivoklopnih sistema, sa predlogom uvođenja određenog sredstva u operativnu upotrebu u Vojsku Srbije, a sa ciljem modernizacije i opremanja pešadijskih jedinica.
Reference
*** (2000) Podaci o naoružanju -Protivoklopni vođeni raketni sistemi I. Beograd: VTI, Novo izdanje sveske 6/1979
*** (2000) Podaci o naoružanju - protivoklopni vođeni raketni sistemi II. Beograd: VTI, Novo izdanje sveske 6/1979
*** (1997) Pravilo protivoklopni raketni sistem 9K11. Beograd: Novinsko izdavačka ustanova 'Vojska
*** (2000) Pravilo protivoklopni raketni sistem 9K111. Beograd: VIZ
*** (2000) Softver expert choice, EC2000. Pittsburg, USA: Expert Choice Inc
*** (1981) Vojni leksikon. Beograd: VIZ
Arsić, S. (2002) Naoružanje kopnene vojske. Beograd: VIZ
Badi, I., Abdulshahed, A. (2019) Ranking the Libyan airlines by using Full Consistency Method (FUCOM) and Analytical Hierarchy Process (AHP). Operational Research in Engineering Sciences: Theory and Applications, 2(1), 1-14
Borović, S., Milićević, M. (2001) Zbirka zadataka iz odabranih oblasti operaci-onih istraživanja. Beograd: SŠONID
Božanić, D., Pamučar, D., Đorović, B., Milić, A., Lukovac, V. (2011) Primena fuzzy ahp metode na izbor pravca dejstva grupe za dopunsko zaprečavanje. u: SYMOPIS 2011, Zlatibor, 556-559
Božanić, D., Pamučar, D., Bojanić, D. (2015) Modification of the analytic hierarchy process (AHP) method using fuzzy logic: Fuzzy AHP approach as a support to the decision making process concerning engagement of the group for additional hindering. Serbian Journal of Management, vol. 10, br. 2, str. 151-171
Božanić, D., Tešić, D., Milićević, J. (2018) A hybrid fuzzy AHP-MABAC model: Application in the Serbian Army -The selection of the location for deep wading as a technique of crossing the river by tanks. Decision Making: Applications in Management and Engineering, 1(1), 143-164
Chatterjee, P., Stević, Ž. (2019) A two-phase fuzzy AHP-fuzzy TOPSIS model for supplier evaluation in manufacturing environment. Operational Research in Engineering Sciences: Theory and Applications, 2(1), 72-90
Čupić, M., Suknović, M. (2010) Odlučivanje. Beograd: FON
Damjanović, D. (2013) Primena AHP metode na selekciju i evaluaciju dobavljača. Beograd: Univerzitet Singidunum, Master rad
Đorović, B. (2003) Istraživanje projekata organizacione strukture upravnih organa saobraćajne službe. Beograd: Vojna akademija, doktorska disertacija
Đukić, R. (1989) Rangiranje alternativa metodom normalizacije kriterijumskih funkcija na više nivoa. Naučno-tehnički pregled, Vol XXXIX, Br.6
Janković, A., Popović, M. (2019) Methods for assigning weights to decision makers in group AHP decision-making. Decision Making: Applications in Management and Engineering, Vol. 2, br. 1, str. 147-165
Jokić, Ž., Jotić, S., Lazić, G. (2018) Analiza protivoklopnih raketnih sistema u cilju opremanja jedinica Vojske Srbije. u: 21. Međunarodna DQM konferencija Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću -zbornik radova, Prijevor
Karović, S. (2006) Uslovljenost organizacijsko-formacijske strukture artiljerijskih jedinica za podršku uvođenjem savremenih tehnologija. Beograd: VA, doktorska disertacija
Karović, S., Pušara, M., Ristić, V., Komazec, N. (2011) Analitički hijerarhijski proces kao podrška odlučivanju angažovanja snaga u odbrambenoj operaciji. u: SYM-OP-IS 2011, Zlatibor, 588-591
Lazić, G., Šiljak, Z., Jovandić, S. (2010) Protivoklopni vođeni projektili Zapadne evrope, Izraela i Indije. Beograd: VTG 4/10
Milić, A., Karović, S., Slavković, R. (2014) Ocena modela za izradu minskih polja primenom Analitičkog hijerarhijskog procesa. u: SYM-OP-IS 2014, Divčibare, Zbornik radova, 469-472
Milić, A., Pamučar, D., Božanić, D. (2018) Višekriterijumsko odlučivanje kao podrška upravljanju projektima (vojnim operacijama). u: Rizik i bezbednosni inženjering, 13. Međunarodna konferencija, Kopaonik
Pamučar, D., Lukovac, V., Božanić, D., Komazec, N. (2019) Multi-criteria FUCOM-MAIRCA model for the evaluation of level crossings: Case study in the Republic of Serbia. Operational Research in Engineering Sciences: Theory and Applications, 1(1), 108-129
Pamučar, D.S., Božanić, D., Ranđelović, A. (2017) Multi-criteria decision making: An example of sensitivity analysis. Serbian Journal of Management, vol. 12, br. 1, str. 1-27
Petrović, I.B., Gordić, M.L., Kankaraš, M.S. (2018) Fazi: AHP pristup u vrednovanju kriterijuma za izbor raketnog sistema za protivvazduhoplovna dejstva. Vojno delo, vol. 70, br. 2, str. 298-308
Radovanović, M., Ranđelović, A., Repić, P. (2017) Anti-armor capabilities of an antiarmor platoon in defense. u: 8th DQM International Conference Life Cycle Engineering and Managment, Prijevor, Proceedings
Radovanović, M., Ranđelović, A. (2018) Komparativna analiza protivoklopnih raketnih sistema. u: 21. Međunarodna DQM konferencija Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, Prijevor, zbornik radova
Saaty, T. (1972) An eigenvalue allocation model for priorization and planning. Energy Management and Policy Center, University of Pennsylvania
Satty, T.L. (1980) The analytic hierarchy process. New York: McGraw-Hill
Srđević, B., Zečević, T. (2003) AHP u grupnom odlučivanju sa potpunom i nepotpunom informacijom. u: SYMOPIS 2003, Herceg Novi
Srđević, Z., Srđević, B., Potkonjak, S., Zoranović, T. (2002) Alokacija zemljišta na biljne kulture u uslovima navodnjavanja i odvodnjavanja - višekriterijumski prilaz pomoću analitičkog hijerarhijskog procesa (AHP) - melioracije i poljoprivreda. Poljoprivredni fakultet
Stanković, M., Gladović, P., Popović, V. (2019) Determining the importance of the criteria of traffic accessibility using fuzzy AHP and rough AHP method. Decision Making: Applications in Management and Engineering, Vol. 2, br. 1, str. 86-104
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1907234R
objavljen u SCIndeksu: 16.01.2020.

Povezani članci

Nema povezanih članaka