Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 13, br. 1, str. 9-12
Uticaj programiranog vežbanja u okviru predškolske ustanove na posturalni status dece
aSportsko dijagnostički centar Šabac
bPredškolska ustanova 'Dečji dani', Beograd
cZegin, Ćuprija

e-adresad.drljacic@gmail.com
Ključne reči: dete; predškolsko; vežbanje; stav
Sažetak
Cilj. S obzirom na to da je predškolskí period, period burnog rasta i motoričkog razvoja, a da savremeni način života iziskuje da deca veći deo dana provode u predškolskim ustanovama, primena sistematskog fizičkog vežbanja u okviru predškolske ustanove predstavlja značajan faktor pravilnog rasta i razvoja deteta. Polazeći od činjenice da se jednom stečene navike, kasnije teško ispravljaju praćenje morfološkog, motoričkog i posturalnog statusa deteta i permanentni rad na njihovom podizanju na viši nivo predstavlja imperativ u radu sa decom predškolskog uzrasta. Iz tog razloga cilj ovog istraživanja bio je procena uticaja programiranog vežbanja u okviru predškolske ustanove na posturalni status dece. Metode. Istraživanjem je obuhvaćeno 52-oje dece (30 dečaka i 22 devojčice) koja su u trenutku inicijalnog merenja bila starosti 5.0 ± 0,5 godina. Procena posturalnog statusa vršena je po metodi Napoleona Volanskog, u dve sesije sa razmakom od 12 meseci. Rezultati. Rezultati istraživanja su pokazali da je kod ispitivane dece došlo do poboljšanja posturalnog statusa držanja glave (z = -2,12, p < 0,05, r = 0,21), držanja ramena (z = -2,67, p < 0,01, r = 0,26), držanja lopatica (z = -2,67, p < 0,01, r = 0,26) i oblika nogu posmatrano spreda (z = -2,33, p < 0,05, r = 0.23). Zaključak. Nalazi ovog istraživanja ukazuju na neophodnost primene sistematskog vežbanja u rada sa decom još u ranom uzrastu, čime se pozitivno utiče na posturalni status dece, u vidu njegovog očuvanja, ali i otklanjanja funkcionalnih deformiteta koji bi u kasnijem periodu mogli ostaviti trajne posledice na dečji organizam.
Reference
Ahrens, W., Bammann, K., de Henauw, S., Halford, J., Palou, A., Pigeot, I., Siani, A., Sjöström, M. (2006) Understanding and preventing childhood obesity and related disorders-IDEFICS: A European multilevel epidemiological approach. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases, 16(4): 302-308
Boreham, C., Riddoch, C. (2001) The physical activity, fitness and health of children. Journal of sports sciences, 19(12): 915-29
Korovljev, D., Marinković, D., Roška, M., Madić, D. (2015) Posturalni status kičmenog stuba kod dečaka uzrasta od 4-13 godina. u: Contemporary Kinesiology: 5th International Scientific Conference, Split, Aug 28-30, 2015, Zbornik radova, 425-34
Kratěnová, J., Žejglicová, K., Malý, M., Filipová, V. (2007) Prevalence and Risk Factors of Poor Posture in School Children in the Czech Republic. Journal of School Health, 77(3): 131-137
Obradović, B., Milošević, Z. (2008) Posture of preschool boys and girls at the age of 6. Glasnik ADS, 43: 310-8
Palant, D. (2009) SPSS priručnik za preživljavanje. Beograd: Mikro knjiga
Protić-Gava, B., Zečak, D., Shukova-Stojmanovska, D. (2014) The incidence of postural disorders with regard to degree of nutritional status in children from 7 to 10 years of age. Research in Physical Education. Sport & Health, 3: 77-82
Protić-Gava, B. (2015) Dobro držanje tela u detinjstvu - sigurnost za budućnost kvalitetnijeg života. u: 5th International Conference of Sport Science and Health, Banja Luka: Pan-evropski univerzitet Apeiron
Radisavljević, M. (1992) Korektivna gimnastika sa osnovama kineziterapije. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu
Romanov, R., Stupar, D., Međedović, B., Brkin, D. (2014) Posturalni status dece predškolskog uzrasta na teritoriji Novog Sada. TIMS. Acta, vol. 8, br. 2, str. 129-135
Sabo, E. (2006) Posturalni status dece predškolskog uzrasta na teritoriji AP Vojvodine. Fizička kultura, vol. 60, br. 2, str. 157-164
Stanišić, I.R., Đorđević, M.M., Maksimović, S.Z. (2014) Posturalni status nogu i svoda stopala kod dece predškolskog uzrasta i efekti korektivnog vežbanja u okviru usmerenih aktivnosti. Sinteze - časopis za pedagoške nauke , književnost i kulturu, vol. 3, br. 5, str. 63-71
Šebić, L., Hadranovic, A., Bijelić, S., Kozić, V. (2010) Postural differences between girls who practice and who do not practice rhytmic gymnastics. Homo Sporticus, 2: 45-8
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/pomc13-11658
objavljen u SCIndeksu: 10.11.2016.

Povezani članci

Gl Antropol društva Srbije (2019)
Korelati životnih navika i posturalnog statusa dece mlađeg školskog uzrasta
Stanojčić Aleksandar, i dr.

Gl Antropol društva Srbije (2018)
Posturalni status dece mlađeg školskog uzrasta urbane i ruralne sredine
Vukićević Veljko, i dr.

Inovacije u nastavi (2018)
Posturalni status kao faktor planiranja u fizičkom vaspitanju predškolske dece
Maksimović Sava Z., i dr.

prikaži sve [32]