Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 68, br. 1, str. 88-92
Razvoj uređaja za optičko merenje brzine obrtanja aerotunelskih modela
aFibula DOO, Belgrade
bVojnotehnički institut - VTI, Beograd

e-adresagoranilic1979@gmail.com
Sažetak
U aerotunelskim ispitivanjima slobodno rotirajućih modela projektila od interesa je da se odredi brzina obrtanja modela. Kako je vrlo važno da se obezbedi slobodna rotacija modela sa minimalnim trenjem u ležajevima, instrumentacija za merenje brzine obrtanja ne sme izazvati nikave dodatne kočione momente pa se preferira beskontaktno merenje. Pored toga instrumentacija se mora smestiti u ograničeni prostor u unutrašnjosti modela, čiji najveći deo je popunjen aerovagom. Razvijen je jednostavan uređaj za optičko merenje brzine rotacije modela za aerotunel T-35 u Vojnotehičkom institutu. Uređaj sadrži dva infracrvena optička blizinska prekidača i crno-belu prugastu masku postavljenu na pogodnu cilindričnu unutrašnju površinu u modelu. Izlazni signali sa optičkih prekidača se dovode na kondicioner, a zatim uvode u aerotunelski sistem za prikupljanje podataka. Brzina rotacije se određuje iz merenja frekvencije impulsa koje proizvode prekidači kada se prugasta maska obrće u njihovom vidnom polju. Pored toga, kako se optička maska pravi sa dva reda pruga smaknutih za 1/4 perioda tako da su izlazni signali optičkih prekidača u kvadraturi, može se odrediti smer rotacije.
Reference
*** (2017) Heidenhain general catalog. Traunreut: Johannes Heidenhain GmbH, 350457-2K
*** (2012) CNY70: Reflective optical sensor with transistor output. Vishay Semiconductors, datasheet, Document number 91000, October
Magill, J.C., Hinds, M.F., Malonson, M.R. (2001) Fast-response cylindrical air bearing balance. AIAA Journal, 39: 2175-2179
Mandić, S. (2006) Analysis of the rolling moment coefficients of a rockets with wraparound fins. Scientific Technical Review, vol. 56, br. 2, str. 30-37
Seginer, A., Rosenwasser, I. (1983) Magnus effects on spinning transonic missiles. u: AIAA Atmospheric Flight Mechanics Conference, Gatlinburg, USA, AIAA-83-2416
Uselton, J.C., Carman, J.B. (1969) Wind tunnel tests of the apache sounding rocket with various spin rates at supersonic speeds. Arnold Engineering and Development Center, AEDC-TR-69-57
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/str1801088I
objavljen u SCIndeksu: 21.03.2019.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka