Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:37
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:28

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 18, br. 3, str. 1-20
Ekonomski efekti pandemije korona virusa na turizam i ugostiteljstvo
aVisoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd
bVisoka poslovna škola "Prof. dr Radomir Bojković", Kruševac

e-adresabra.radici@hotmail.com, vlado.radic@vektor.net, mira.stev@mts.rs
Sažetak
Pandemija korona virusa uzrokovala je probleme bez presedana, kako na ekonomskom, tako i organizacionom, zdravstvenom i socijalnom planu. Među najviše pogođenim industrijama su turizam i ugostiteljstvo. Uvođenje karantina, nemogućnost putovanja i organičenje kretanja, kao i pad ineresovanja, doveli su do enormnih finansijskih gubitaka hotela i restorana širom sveta, i viškova zaposlenih. Veza između turističkih organizacija, prevoznika i hotela iznenada je prekinuta, tako da je propala cela turistička sezona u 2020. godini. Kada se pogledaju pretpostavke o oporavku turističke industrije, očigledno je da situacija nije dobra, čak je poražavajuća. Prekinut je višegodišnji trend napretka i razvoja, koji je donosio velike prihode i zapošljavao milione ljudi širom sveta. Povratak na nivo iz 2019. godine neće biti moguć bar godinu-dve, pa se pominju različiti scenariji, od umerenih do pesimističnih. U tom smislu, najveći gubitak predstavljaće otpuštanje više od 100 miliona zaposlenih u sektoru širom sveta, kao i veliki gubici avio-kompanija i prevoznika. Budući da su gubici skoro nenadoknadivi, agencije, hoteli, restorani, avio-kompanije i turoperatori tražili su pomoć svojih vlada, kako bi se donekle prevazišlo katastrofalno stanje. Najpre je ponuđena pomoć avio-kompanijama u Americi i Evropi, kasnije i u Aziji (Južna Koreja, Singapur, Malezija). Kasnije, sa očiglednim proširenjem trajanja pandemije, vlade su počele razmišljaju o potrebi obezbeđenja sredstava za finansijsku konsolidaciju hotela, restorana i turoperatora. TA podrška je različita od zemlje do zemlje, od kompanije do kompanije.
Reference
Aash, L. (2020) Singapore Airlines Finds $13 Billion In Funding. https://simpleflying.com/singapore-airlines-13-billion (10.12.2020)
Air Transport Action Group (2019) Aviation Benefits Beyond Borders. https://aviationbenefits.org/media/full-report_web.pdf (11.12.2020)
Blešić, I., Pivac, T., Besermenji, S. (2018) Croatia as a tourist destination from the perspective of tourists from Serbia. Megatrend revija, vol. 15, br. 1, str. 19-34
Bomey, N. (2020) Marriott furloughs tens of thousands of employees due to coronavirus. https://www.usatoday.com/ (12.12.2020)
European Commission (2020) Coronavirus Response Investment Initiative. https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/newsroom/crii/fs_crii_0204_ en.pdf (11.12.2020)
European Commission (2020) Tourism and transport 2020. and beyond. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX: 52020DC0550 (10.12.2020)
European Data Portal (2020) The Impact of COVID-19 on the International Tourism Industry. https://www.europeandataportal.eu/en/impact-studies/ covid-19/impact-covid-19-international-tourism-industry (11.12.2020)
Eurostat (2020) Tourism industries: employment. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Tourism_ industries_employment#Characteristics_of_jobs_in_tourism_industries (11.12.2020)
Flightradar24 Flight tracking statistics. https://www.flightradar24.com/ data/statistics, (15.12.2020)
Frost, L., Deutsch, A. (2020) Air France-KLM wins aid deal, flags likely share issue. Reuters, Business News, https://www.reuters.com/ article
Ilić, B., Stefanović, V., Žikić, S. (2020) Specifičnosti liderstva u turizmu sa ciljem uspešnog poslovnog procesa. Megatrend revija, vol. 17, br. 1, str. 89-108
Industry High Level Group (2019) Aviation Benefits Report. Geneva
International Air Transport Association Iata (2020) COVID-19 Puts Over Half of 2020 Passenger Revenues at Risk. https://www.iata.org/en/pressroom/ pr/2020-04-14-01 (10.12.2020)
International Civil Aviation Organization (2020) Effects of Novel Coronavirus (COVID-19) on Civil Aviation: Economic Impact Analysis. Montreal: Air Transport Bureau
Milićević, S., Trišić, I. (2019) Ekonomski i socio-kulturni efekti razvoja turizma u turističkim destinacijama. Megatrend revija, vol. 16, br. 2, str. 21-38
Milovanović, G., Milovanović, S., Popović, G. (2018) Uticaj prirodnih katastrofa na lance snabdevanja. Megatrend revija, vol. 15, br. 1, str. 139-158
Mllićević, S. (2016) Inovativnost u funkciji rasta i razvoja turističke industrije na turističkom tržištu. Megatrend revija, vol. 13, br. 1, str. 147-158
OECD (2018) Tourism Trends and Policies 2018. https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/oecd-tourism-trends-and-policies-2018_tour-2018-en (12.12.2020)
Palmer, W. (2016) Will Sustainability Fly?: Aviation Fuel Option in a Low-Carbon World. Abingdon, UK: Taylor & Francis
Piovaccari, G., Landini, F. (2020) Italy to take full control of Alitalia as virus hits sale plan. Reuters, Business News, https://www.reuters.com/article/us-italy-alitalia/italy-to-take-full-control-of-alitalia-as-virushits-sale-plan-report (11.12.2020)
Radić, V., Radić, N., Ravić, N. (2020) Uticaj pandemije korona virusa na ciljeve održivog razvoja i ekonomiju. Ecologica, 27(99), 366-375
Richter, F. (2020) Pandemic Could Set Tourism Sector Back by $1 Trillion. https://www.statista.com/chart/22689/global-international-tourismreceipts/ (10.12.2020)
Seth, B. (2020) Hotels Chains Maneuver to Deal with Coronavirus Gut Punch. https://skift.com/2020/03/18/hotelschains-maneuver-to-deal-withcoronavirus-gut-punch/ (10.12.2020)
Slotnick, D. (2020) Airlines will get the $60 billion bailout they asked for in the $2 trillion coronavirus stimulus bill that Trump signed into law. Business Insider, https://www.businessinsider.com/airlines-coronavirus-bailoutsenate-stock-buybacks-2020-3 (12.12.2020)
Stević, Ž. (2018) Uloga i značaj dobavljača u upravljanju lancem snabdevanja. Megatrend revija, vol. 15, br. 1, str. 159-176
STR (2020) Europe hotel performance for March 2020. https://str.com/press-release/str-europe-hotel-performance-march-2020 (12.12.2020)
World Tourism Organization (2020) World Tourism Barometer. https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/wtobarometereng.2020.18.1.6 (12.12.2020)
World Tourism Organization (2020) News release. 28. april, https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fspublic/2020-04/200428%20-%20Travel%20Restrictions%20EN.pdf (11.12.2020)
World Travel & Tourism Council (2020) Economic Impact Reports & Trends. https://wttc.org/Research/Economic-Impact (12.12.2020)
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/MegRev2103001R
primljen: 10.11.2020.
prihvaćen: 20.12.2020.
objavljen u SCIndeksu: 28.12.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka