Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 3 od 4  
Back povratak na rezultate
Uticaj podzemnih kablova na merenje impedanse sistema uzemljenja primenom FSM koncepta
aUniverzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla', Srbija
bPD Elektroizgradnja d.o.o., Beograd

e-adresavojin@ieent.org
Ključne reči: uzemljenje; impedansa sistema uzemljenja; Fall-of-Potential; Frequency Shift Method
Sažetak
Merenje impedanse sistema uzemljenja srednjenaponskih transformatorskih stanica, predviđenih za rad u dominantno kablovskoj mreži, predstavlja složen istraživački zadatak. Naime, nemogućnost sagledavanja svih faktora koji utiču na merenu veličinu, kada se u cilju formiranja Fall-of-Potential (FOP) merne šeme koristi jedan od neaktivnih kablovskih vodova, direktno se odražava na adekvatnu procenu bezbednosnih rizika. U ovom radu, predložen je alternativni metod merenja tzv. Frequency Shift Method (FSM), koji inherentno garantuje kvalitetnije merenje od bilo kog konvencionalnog metoda. Pružajući uvid u ponašanje aktivne i reaktivne komponente impedanse sistema uzemljenja, a uvažavajući topološku strukturu postojeće kablovske mreže, primena FSM koncepta u FOP mernoj šemi, ukazuje na alternativne pravce odvođenja dela ispitne struje sa uzemljivača, kao i na nelogičnost dobijenih rezultata. Eksperimentalna verifikacija sprovedena je u realnim pogonskim uslovima, i može poslužiti kao dobar primer za rešavanje problema u praksi.
Reference
*** (2012) IEEE guide for measuring earth resistivity, ground impedance, and earth surface potentials of a ground system. IEEE Standard 81-2012, Dec
*** (2010) EN 50522: Earthing of power installations exceeding 1 kV a.c. Nov
Kostić, V., Raičević, N., Mrvić, J., Rebrić, S. (2015) Grounding system impedance measurement: Case study. u: 12th International Conference on Applied Electromagnetics - PES 2015, 31 Aug.-2 Sep. 2015, Niš: Faculty of Electronic Engineering, O5-6 (CD), pp. 1-4
Kostić, V., Raičević, N., Pavlović, A. (2015) Enhanced grounding system impedance measurements for high-voltage substations. International Transactions on Electrical Energy Systems, 25(9), 1875-1883
Kostić, V. (2019) Doprinos racionalizaciji merenja impedanse sistema uzemljenja srednjenaponskih transformatorskih stanica. Tehnika, vol. 74, br. 1, str. 97-102
Kostić, V., Raičević, N., Kovačević, D. (2016) The choice of suitable frequencies for measurements based on FSM. Facta universitatis - series: Automatic Control and Robotics, vol. 15, br. 1, str. 9-16
Kostić, V., Raičević, N. (2015) Grounding system impedance measurement using shifted frequency method. u: 2015 IEEE 5th International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives (POWERENG 2015), Riga, Latvia, 11-13 May 2015, Riga, Latvia: IEEE, LF-000124 (CD), pp. 197-200
Kostić, V.I., Raičević, N.B. (2016) An alternative approach for touch and step voltages measurement in high-voltage substations. Electric Power Systems Research, 130, 59-66
Nahman, J.M. (1980) Uzemljenje neutralne tačke distributivnih mreža. Beograd: Naučna knjiga
Rajaković, N., Tasić, D. (2008) Distributivne i industrijske mreže. Beograd: Akademska misao
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/zeint30-28070
primljen: 20.08.2020.
prihvaćen: 14.10.2020.
objavljen u SCIndeksu: 31.12.2020.
metod recenzije: jednostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka