Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2015, br. 149, str. 84-100
Konstrukcija političke kulture kroz koncept idealne žene u savremenoj ženskoj štampi u Srbiji - analiza diskursa Kosmopolitena i Blic Žene
Beograd
Ključne reči: koncept idealne žene; Kosmopoliten; Blic Žena; politička kultura; medijski diskurs; životni stilovi; identitet
Sažetak
Rad se bavi diskursom o idealnoj ženi u Srbiji danas, odnosno načinom na koji je konstruisana aktuelna politička kultura kroz reprezentaciju žena u ženskim časopisima. Pokušala sam odrediti diskurse koje proizvode časopisi Kosmopoliten i Blic Žena, odnosno razlike u predloženom konceptu ženskosti, i identifikovati načine na koje se ti diskursi i predstavljanje žena, njihovih rodnih uloga i odnosa, podudaraju sa širim društvenim normama, stereotipima i praksama. Analizirala sam i opšti utisak koji ostavljaju časopisi i pokušala ih smestiti na osnovu toga u predložene elementarne prototipe kako ih naziva Neda Todorović-Uzelac, u pitanju su prototipi/ modeli tradicionalne žene-ženke i pobunjene, oslobođene žene (feministkinje).
Reference
Bobić, M. (2006) Blokirana transformacija bračnosti u Srbiji - kašnjenje ili izostanak druge demografske tranzicije?. u: Tomanović S. [ur.] Društvo u previranju - Sociološke studije nekih aspekata društvene transformacije u Srbiji, Beograd: Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu
Craik, J. (1993) The face of fashion. The Cultural Studies in Fashion. London: Routledge
Čupić, Č. (2009) Politička kultura i mediji. Godišnjak Fakulteta političkih nauka, vol. 3, br. 3, str. 339-351
Friedan, B. (1972) The Feminine Mystique. London: Penguin books
Iveković, I. Neopatrijarhat i politicko nasilje - prilog razumevanju etničkih sukoba na Balkanu i Kavkazu. Republika, 174, http://www.yurope.com/zines/republika/arhiva/97/174/174_12.HTM
Kronja, I. (2006) Politika u porno ključu: pornografsko predstavljanje žena u tabloidima u Srbiji i njegova politička uloga. u: Bamburać M.N., Jusić T., Isanović A. [ur.] Rodni stereotipi u medijima - reprezentacija žena u štampanim medijima u Jugoistočnoj Europi, Sarajevo: Mediacentra, http://www.mc.rs/stereotipizacija-reprezentacija-zena-u-stampanim-medijima-u-jugoistocnoj-evropi.792.html
Milić, A.A. (2006) Porodica i modaliteti radnih aktivnosti članova - promene u toku post-socijalističke tranzicije u Srbiji, od 1991-2006 godine. u: Tomanović S. [ur.] Društvo u previranju - sociološke studije nekih aspekata društvene transformacije u Srbiji, Beograd: Institut za sociološka istraživanja, Filozofski fakultet
Milivojević, S. (2004) Žene i mediji - strategija isključivanja. Genero, (posebno izdanje). str. 15-29
Perišić, N. (2005) Masovna ženska štampa, patrijarhalni diskursi i mrtvo biće žene. Beograd: Filozofski fakultet - Odeljenje za etnologiju i antropologiju, diplomski rad
Todorović-Uzelac, N. (1987) Ženska štampa i kultura ženstvenosti. Beograd: Naučna knjiga
van Dijk, T.A. (1995) The mass media today: Discourses of domination or diversity?. Javnost-The Public, Ljubljana, 2(2), http://www.discourses.org/OldArticles/The%20mass%20media%20today.pdf
Winship, J. (1988) Inside women's magazines. Pandora Press popular culture
Wolf, N. (2002) The beauty myth: All images of beauty are use against women. New York: Perennial (Harper Collins)
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kultura1549084S
objavljen u SCIndeksu: 18.06.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka