Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
2018, br. 39, str. 205-217
Analiza likvidnosti poljoprivrednih preduzeća AP Vojvodine
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica

e-adresabojanavuk@ef.uns.ac.rs, milospjanic@ef.uns.ac.rs, branimir.kalas@ef.uns.ac.rs
Projekat:
Projekat od posebnog interesa za održivi razvoj u AP Vojvodini: Održivost i unapređenje performansi poljoprivrednih preduzeća u AP Vojvodini u 2017. godini

Sažetak
Savremene uslove privređivanja karakteriše korporativno upravljanje, koje nameće potrebu za konstantnim rastom i razvojem preduzeća. U takvim okolnostima neophodno je meriti dostignuća preduzeća u realizaciji postavljenih ciljeva, među kojima se ističu efikasne finansijske performanse i maksimizacija rezultata u dugom roku. U radu će biti istražen trend performansi likvidnosti poljoprivrednih preduzeća u vremenskom periodu 2011-2015. godine. U uzorak su uzeta srednja i velika poljoprivredna preduzeća sektora A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo, čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine. Analiza varijacija performansi poslovanja poljoprivrednih preduzeća sprovodi se radi ispitivanja stabilnosti i održivosti u ostvarivanju značajne finansijske performanse, odnosno likvidnosti. Bez obzira na to što je likvidnost kratkoročna kategorija i kao takva ne može biti osnova za izvođenje zaključaka o dugoročnim performansama poslovanja, uspostavljanje optimalnog nivoa likvidnosti polazna je pretpostavka uspešnosti srednjih i velikih poljoprivrednih preduzeća u realizaciji privredne aktivnosti AP Vojvodine.
Reference
Andrić, M., Vuković, B. (2012) Refleksije krize na performanse operativnog poslovanja industrijskih preduzeća u Srbiji. u: Strategijski menadžment i prevazilaženje ekonomsko-finansijske krize, Internacionalni naučni skup SM, Subotica: Ekonomski fakultet, 12-22
Andrić, M., Vuković, B., Mijić, K. (2011) Efekti krize na performanse poslovanja poljoprivrednih preduzeća u Vojvodini. Poslovna ekonomija, vol. 5, br. 2, str. 247-270
Bhunia, A., Khan, I.U. (2011) Liquidity Management Efficiency of Indian Steal Companies: A Case Study. Far East Journal of Psychology and Business, 3 (3); 3-13
Bragg, S. (2002) Business Ratios and Formulas. New Jersey: John Wiley & Sons
Field, A. (2005) Discovering statistics using SPSS. London: Sage Publications
Gibson, C. (2009) Financial Reporting & Analysis. USA: University of Toledo
Jakšić, D., Vuković, B., Mijić, K. (2011) Analiza finansijskog položaja poljoprivrednih preduzeća u Republici Srbiji. Ekonomika poljoprivrede, vol. 58, br. 1, str. 81-90
Krstić, B., Bonić, Lj. (2017) Poslovna analiza i kontrola - instrumenti unapređenja konkurentnosti preduzeća. Niš: Ekonomski fakultet
Mijić, K., Zekić, S., Jakšić, D., Vuković, B. (2014) Meat industry in Serbia: Performance analysis of meat-processing and livestock companies. Custos e @gronegócio on line, 10(3); 124-144
Olubukunola, B., Uwuigbe, U. (2010) Liquidity Management and Profitability of Manufacturing Companies in Nigeria. IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM), 9 (1); 13-20
Rodić, J., Andrić, M., Vukelić, G., Vuković, B. (2017) Analiza finansijskih izveštaja. Subotica: Ekonomski fakultet
Scoring (2017) Pretraga privrednih društava. http://www.scoring.rs, 2.9
Vuković, B. (2017) Efekti upravljanja obrtnim kapitalom na profitabilnost poslovanja preduzeća. u: XXII internacionalni naučni skup SM - strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu: Digitalna evolucija: Prilagođavanje poslovanja digitalnom vremenu, Subotica: Ekonomski fakultet, 1022-1029
Vuković, B., Andrić, M., Jakšić, D. (2017) The impact of working capital management on company's profitability: Empirical evidence from Serbia. Custos e @gronegócio on line, 13(1); 333-349
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.5937/AnEkSub1839205V
objavljen u SCIndeksu: 05.10.2018.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka