Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 2 od 4  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 11, br. 1, str. 139-164
Interna marketing revizija u turističkim organizacijama
anema
bUniverzitet Educons, Fakultet poslovne ekonomije, Sremska Kamenica, Srbija
Ključne reči: interna marketing revizija; turističke organizacije; interne kontrola; rizik
Sažetak
Proces interne marketing revizije razlikuje se među turističkim organizacijama u praksi. Razloge za to možemo tražiti u pogrešnim procenama, odlukama, izloženosti rizicima, itd. Okruženje u kojem se ona sprovodi podložno je svakodnevnim promenama. Sa tim u skladu, neophodno je stalno prilagođavati pre svega proces interne kontrole, a samim tim i interne revizije, odnosno interne marketing revizije. Na taj način, turističke organizacije rizik poslovanja svode na najmanju moguću meru. U dosadašnjoj praksi, glavni predmet ispitivanja bile su poslovne knjige i nedozvoljeni delikti. Razvojem turističkih organizacija dolaze do izražaja i drugi segmenti koji postaju značajni za njihov uspeh i rast. Veličina, lokacija, njihova delatnost, dobijaju poseban značaj i menjaju strukturu predmeta interne marketing revizije koja sada angažuje revizore specijaliste za oblast marketinga. U turističkim organizacijama gde upravljanje rizikom dobro funkcioniše, interne kontrole imaju smisla. To je istovremeno i put koji vodi ka tome da rezultati sprovedene interne marketing revizije u turističkim organizacijama budu zadovoljavajući. Putem interne marketing revizije u turističkim organizacijama možete sagledati da li ste u dovoljnoj meri aktivni na tržištu, putem kojih kupaca ostvarujete svoj potencijal na njemu, a možete da procenite i opseg marketinga. Interna marketing revizija u turističkim organizacijama polako se uklapa u navedeni budući model i na taj način dodaje ozbiljan doprinos poslovanju.
Reference
Andrić, M., Jakšić, D. (2005) Uloga interne revizije u savremenim uslovima. Ekonomika transformacije, Časopis za ekonomska pitanja privrede društva u tranziciji, 13
Chorafas, N.D. (2003) Reliable Financial Reporting and Internal Control: A Global Implementation Guide. New York: John Wiley & Sons
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (2013) http://en.wikipedia.org/wiki/Committee_of_Sponsoring_of_the_Treadway_Commission, (UNS-EF (doktorat Jelice Eremić Đođić Revizijske procedure interne kontrole informacionih sistema na bazi kontrolnih ci
Eremić, Đ.J. (2010) Interna kontrola informacionih sistema i upravljanje preduzećem. u: XIV Internacionalni Simpozijum iz projektnog menadžmenta, Zlatibor
Eremić, Đ.J., Platiša, G. (2010) Uloga i značaj interne kontrole informacionog sistema u preduzeću. u: XXXVII Simpozijum o operacionim istraživanjima, str. 271
IIA The Institute of Internal Auditor (2006) Global Practices Center, USA. Profesionalna praksa interne revizije. Beograd: Savez računovođa i revizora Srbije
Jobber, D., Fahy, J. (2006) Osnovi marketinga. McGraw-Hill
Mihić, S., Muhi, B., Domazet, S., Mihajlović, M., Supić, D. (2013) Razvojni pravci turizma uz podršku fondova Evropske unije - šansa za privredni oporavak Vojvodine. Poslovna ekonomija, vol. 7, br. 2, str. 271-298
Pejanović, R., Sedlak, O., Ćirić, Z., Eremić, Đ.J., Laban, B. (2016) Modelling and optimisation possibilities of production process for providing sustainability. u: VI International Symposium Engineering Management and Competitiveness (EMC), June 17-18, Kotor, Montenegro
Pejanović, R., Sedlak, O., Ćirić, Z., Grubić, N.L., Eremić, Đ.J., Laban, B. (2016) Marketing decision making by applying the expert system. u: ENTRENOVA, September 8-9., Rovinj, Croatia
Petković, A. (2010) Forenzička revizija, Kriminalne radnje u finansijskim izveštajima. Novi Sad: Proleter AD
Pickett, S.K.H. (2004) Interni revizor u praksi. John Wiley & Sons, Prevod Saveza računovođa i revizora Srbije
Stanišić, M. (2015) Interna revizija u funkciji upravljanja rizikom u privrednim društvima. Poslovna ekonomija, vol. 9, br. 2, str. 167-190
Vidaković, S.V., Cico, S., Petrović, D. (2014) Doprinos interne revizije rešavanju problema rizika izmirenja kratkoročnih obaveza. Poslovna ekonomija, vol. 8, br. 1, str. 23-50
Vitorović, B. (2004) Interne kontrole i interna revizija. Beograd: Savez računovođa i revizora Srbije
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/poseko11-14360
objavljen u SCIndeksu: 02.11.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka