Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 10, br. 1, str. 239-255
Pregled indeksa konkurentnosti sa osvrtom na vanredne situacije
aUniverzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Srbija + Univerzitet Educons, Fakultet poslovne ekonomije, Sremska Kamenica, Srbija
bUniverzitet Educons, Fakultet za primenjenu bezbednost, Sremska Kamenica, Srbija

e-adresaandrea.katic@uns.ac.rs, sdomazetns@gmail.com
Projekat:
Evropske integracije i društveno-ekonomske promene privrede Srbije na putu ka EU (MPNTR - 47009)
'Vanredne situacije kao faktor ugrožavanja konkurentnosti vojvođanske privrede', finansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj (Broj projekta 114-451-582/2015)

Sažetak
Uticaj vanrednih situacija na poslovanje privrednih subjekata je tema o kojoj se u Republici Srbiji poklanja vrlo mala pažnja, za razliku od razvijenih evropskih zemalja. Vanredne situacije mogu prouzrokovati ogromne štete privrednim subjektima, ali i značajne štete po životnu sredinu. Samim tim, može doći do narušavanja njihove konkurentske pozicije na tržištu, s obzirom na otežano poslovanje, odnosno nemogućnost obezbeđenja kontinuiteta poslovanja. Oblasti koje kompanije treba da razmotre u ekstremnim vreme nekim događajima obuhvataju njihova tržišta, prostorije, ljude, informacione tehnologije i bezbednost podataka, dobavljače, logistiku i isporuku, proizvole, procese, skladišta i sirovine. Zaštita privrednih aktivnosti Srbije (odnosno AP Vojvodine) u vanrednim situacijama, bez obzira na mnoge inicijative, nije u dovoljnoj meri prepoznata kao interdisciplinaran problem, čije rešenje zahteva pažljivu analizu i primenu adekvatnih mera u praksi. Stoga je neophodno pažljivo analizirati ključne faktore rizika po poslovno okruženje, odnosno istražiti uticaj koji vanredne situacije imaju na konkurentnost privrede. Pregledom literature, u radu, ustanovljeno je da postoji veći broj studija koji sadrže pojedine indikatore povezane sa vanrednim situacijama. Razmotreni su rezultati glavnih studija u svetu koje prema izabranim kriterijumima mere uticaj vanrednih situacija na privredne aktivnosti. Izvučeni su zaključci i rezultati najrelevantnijih istraživanja u okviru ove tematike, na osnovu kojih je moguće dati pre poruke i smernice privrednim subjektima Srbije (odnosno AP Vojvodine) vezano za ponašanje u vanrednim situacijama.
Reference
Alexander, D. (2006) Globalization of disasters: trends, problems, and dilemmas. Journal of International Affairs, Vol. 59; No. 2, pp. 1-22
Antunes, R., Gonzalez, V. (2015) A Production Model for Construction: A Theoretical Framework. Buildings, 5(1): 209-228
Aon Global Risk Consulting (2015) Global risk management survey 2015. http://www.aon.com/2015GlobalRisk
Association for Financial Professionals (2015) AFP risk survey. 15.4.2016., http://www.afponline.org/risksurvey/
Briceno, S. (2004) Global challenges in disaster reduction. Australian Journal of Emergency Management, Vol. 19; No. 1, pp. 3-5
Domazet, S., Radović, V. (2016) Izazovi implementacije savremeiih staidarda u aktivnostima organizacija u cilju nastavka poslovanja. Ecologica, u stampi
Domazet, S. (2015) Pravna regulativa u vezi sa vanrednim situacijama u AP Vojvodini. Poslovna ekonomija, vol. 9, br. 2, str. 413-432
Economist Intelligence Unit (2013) Hot spots 2025: Benchmarking the future competitiveness of cities. 15.4.2016., http://www.citigroup.com/citi/citiforcities/pdfs/hotspots2025.pdf
European Commission (2000) European Competitiveness Report
European Commission (2014) Serbia Floods. dostupno 15. 4. 2016. na http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/press_comer/floods/20140715-serbia-ma-report.pdf
Flanagan, R., Norman, G. (1993) Risk management and construction. London: Blackwell
Geale, S.K. (2012) The ethics of disaster management. Disaster Prevention and Management: An International Journal, 21(4): 445-462
Hatzichronoglou, T. (1996) Globalization and competitiveness: Relevant indicators. OECD Science: Technology and Industry Working Papers, 5, 62
Hubbard, D. (2009) The Failure of Risk Management: Why It's Broken and How to Fix It. John Wiley & Sons
International Certification Group (ICG) ISO 22301. http://www.icertgroup.org/portfolio/iso-22301-sistemi-menadzmenta-kontinuitetom-poslovanja/, 15.4.2016
Jovanović, J.I., Radović, V., Radosavljević, M. (2015) Industrijske aktivnosti i ublažavnje posledica NATECH katastrofa u Republici Srbiji. Ecologica, 22 (80), str. 579-582
Kreft, S., Eckstein, D., Dorsch, L., Fischer, L. (2015) Global Climate Risk Index 2016. Germanwatch
Penev, S. (2015) Konkurentnost privrede Republike Srbije u kontekstu procesa EU integracija. u: Strukturne promene u Srbiji - dosadašnji rezultati i perspektive, Beograd: Institut ekonomskih nauka, str. 467-480; Dostupno na http://ebooks.ien.bg.as.rs/31/l/sp_2015_0l.pdf
Radovic, V., Kekovic, Z. (2012) Improving Corporate Sectors Responses to Extreme Weather Events in the Republic of Serbia. u: Caleta D. [ur.] Corporate security in dynamic global environment: Challenges and risks, Ljubljana, Slovenia: Institute for Corporative Security Studies-ICS, str. 215-226
Radović, V., Domazet, S. (2016) Konkurentnost privrede Srbije u kontekstu pretnji od poctojećix vanrednih situacija. Ecologica, u štampi
Raftery, J. (1994) Risk analysis in project management. London: E&FN Spon
Schwab, K. (2010) The global competitiveness report 2009-2010. Geneva: World Economic Forum
Storper, M. (1997) The regional world: Territorial development in a global economy. New York, itd: Guilford Press
The Institute for Economics and Peace (IEP) (2015) Global terrorism index 2015. 15.4.2016, http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2015/1l/Global-Terrorism-Index-2015.pdf
Thompson, P., Perry, J. (1992) Engineering construction risks: A guide to project risk analysis and risk management. London: Thomas Telford
World Economic Forum (2015) The global competitiveness report 2015-2016. Geneva, 15.4.2016., http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/
World Economic Forum (2016) The global risks report 2016. Geneva, 15.4.2016., http://wef.ch/risks2016
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/PosEko1601239K
objavljen u SCIndeksu: 09.09.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka