Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:19
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 8, br. 15, str. 14-22
Predikcija poslovnog neuspeha preduzeća iz oblasti duvanske industrije Republike Srbije
Elektroprivreda Srbije, Beograd

e-adresagogicn89@gmail.com
Ključne reči: duvanska industrija; duvan; država; CEFTA
Sažetak
U Srbiji se duvan uzgaja najviše u Centralnoj Srbiji ( Južnom Pomoravlju) i u Vojvodini. Na teritoriji Srbije posluju najveće multinacionalne kompanije kao što su: Phillip Morris, British & American Tobacco i Japan Tobacco. Pored multinacionalnih kompanija u Srbiji posluju Duvanska industrija Čoka, Duvan a.d. Ljubovija i JT Internacional a.d. Senta. Strane duvanske kompanije zapošljavaju 1027 radnika. Ukupan broj zaposlenih u primarnoj proizvodnji je oko 10000 ljudi. Ukupni prihod multinacionalnih kompanija u 2012 godini iznosio je preko 32 milijarde dinara. Autor je istraživao probleme neuspeha domaćih duvanskih kompanija da se izbore na tržištu sa konkurencijom tj. velikih duvanskih korporacija koje dolaze iz modernih država.Cilj mog istraživanja je da ukažem široj naučnoj i stručnoj javnosti na veliki broj problema, koji na direktan način ugoržavaju ovu granu industrije u Srbiji. Epilog svih tih prepreka jeste gašenje svih domačih preduzeća duvanske industrije. Rezultati istraživanja pokazuju da je drzava donošenjem svojih mera, a sve u skladu sa CEFTA sporazumom direktno ugrozila domaće proizvođače duvana.
Reference
*** (2010) Carinski zakon. Službeni glasnik Republike Srbije, preuzeto sa internet sajta: https://sirius.rs/propisi/S20100180736/clan-39
*** (2016) Zakon o akcizama. Službeni glasnik, Preuzeto sa sajta: http://www.upravacarina.rs/cyr/zakoni/zakonoakcizma.pdf
*** (2010) Zakon o carini. Službeni Glasnik, preuzeto sa internet sajta: http://www.mfin.gov.rs/userfiles/file/zakoni/2015/carinski%20zakon.pdf
*** (2010) Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu. Službeni glasnik RS, preuzeto sa internet sajta: arhiva.tmf.bg.ac.rs/files/pravilnici/zabrana_pusenja.doc
*** (2005) Zakon o oglašavanju. Službeni glasnik, preuzeto sa sajta: http://rem.rs/uploads/files/zakoni/2023zakon_o_oglasavanju.pd
Crnobanja, M. (2015) Predlozi za poboljšanje poslovnog okruženja. u: Bela knjiga, Beograd: Foreign Investitor Council
Đokić, D., Jeremić, M., Matkovski, B., Kleut, Ž. (2015) Karakteristike tržišta duvana u Srbiji. preuzeto sa sajta: https://www.researchgate.net/publication/303664042_karakteristike_trzista_du vana_u_srbiji
Gulan, B. (2017) Problemi u proizvodnji, uvozu i preradi duvana - nelojalna konkurencija gasi domaću proizvodnju. Makroekonomija preuzeto sa sajta: https://www.makroekonomija.org/0-branislav-gulan/problemi-u-proizvodnjiuvozu-i-preradi-duvana-nelojalna-konkurencija-gasi-domacu-proizvodnju
Marković, B., Đekić, M., Ravić, N. (2018) Mogućnosti i ograničenja brendiranja duvanskih proizvoda u Republici Srbiji. Poslovna ekonomija, vol. 12, br. 1, str. 182-204
Matkovski, B., Đokić, D. (2014) Podrška proizvodnji duvana u Srbiji. Agroekonomika, vol. 43, br. 63-64, str. 154-164
Stevanović, N. (2012) Analiza tržišta duvana i duvanskih proizvoda sa posebnim osvrtom na međunarodnu regulativu duvanske industrije. Beograd: Univerzitet Singidunum, master tema
Stojanović, S., Veselinović, J. (2016) Ekonomsko pravni aspekt ugovora o kupoprodaji duvana. Agroekonomika, 74(46): 89-97
Vraneš, D. (2013) Duvanski proizvodi. preuzeto sa sajta: www.progressivemagazin.rs
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/EkoIzazov1915014G
objavljen u SCIndeksu: 09.06.2020.

Povezani članci