Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2014, br. 49, str. 51-55
Stanje uhranjenosti predškolske dece Novog Sada
aUniverzitet Educons, Fakultet za sport i turizam, Novi Sad
bUniverzitet u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Ključne reči: predškolski uzrast; BMI; uhranjenost
Sažetak
Cilj ovog rada bio je da se utvrdi stanje uhranjenosti predškolske dece (pripremnih grupa - pred polazak u školu) uzrasta 6 do 7 godina. Istraživanje je sprovedeno u 4 vrtića predškolske ustanove 'Radosno detinjstvo' u Novom Sadu, na uzorku od 206 dece (114 dečaka i 92 devojčice). Antropometrijska merenja urađena su u oktobru 2012. godine. Na osnovu dobijenih rezultata izračunat je BMI (body mass index - (telesna masa(kg) / telesna visina2(m2)) i utvrđen stepen uhranjenosti za svako dete. Vrednosti parametra BMI su korigovane prema uzrastu i polu. Rezultati istraživanja pokazuju da od 116 dečaka njih 72,41% ima normalnu težinu, nedovoljno uhranjenih je bilo 5,17%, dok je umereni poremećaj uhranjenosti zapažen kod 13,79%. Gojaznost je konstatovana kod 8,62% dečaka. Kod devojčica su dobijeni slični rezultati, tačnije gojaznih je bilo 9,78%, sklonih ka gojaznosti 7,61%, normalne težine 75%, a neuhranjenih devojčica 7,61%.
Reference
Alberti, K.M.M., Zimmet, P., Shaw, J., IDF Epidemiology Task Force Consensus Group (2005) The metabolic syndrome: A new worldwide definition. Lancet, 366(9491):1059-62
Banićević, M., Zdravković, D. (2008) Sprečimo gojaznost sačuvajmo zdravlje dece i adolescenata. Beograd: Udruženje pedijatara Srbije
de Onis, M., Blossner, M., Borghi, E. (2010) Global prevalence and trends of overweight and obesity among preschool children. American Journal of Clinical Nutrition, 92(5): 1257-1264
Despotović, M., Aleksopulos, H., Despotović, M., Ilić, B. (2013) Nutritional status of preschool children. Medicinski časopis, vol. 47, br. 2, str. 62-68
Đurković, M. (2012) Gojaznost kao politički i teorijski problem. Medicinski glasnik Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma Zlatibor, vol. 17, br. 44, str. 32-49
Gligorijević, S. (2008) Antropometrijski parametri kao pokazatelji akceleracije rasta i prediktori gojaznosti preadolescenata. Acta medica Medianae, vol. 47, br. 2, str. 15-19
Jovanović, R., Nikolovski, D., Radulović, O., Novak, S. (2010) Uticaj fizičke aktivnosti na stanje ishranjenosti dece predškolskog uzrasta. Acta medica Medianae, vol. 49, br. 1, str. 17-21
Kuczmarski, R.J., Kuczmarski, M.F., Roche, A.F. (2002) 2000 CDC Growth Charts. Topics in Clinical Nutrition, 17(2): 15-26
Lobstein, T., Frelut, M.L. (2003) Prevalence of overweight among children in Europe. Obesity reviews, 4(4): 195-200
Milidrag, M., Borković, S., Bokan, B. (2007) Procena uhranjenosti dece pred polazak u školu. Timočki medicinski glasnik, 32(Suppl 1): 60
Milošević, Z., Obradović, B. (2007) Stanje uhranjenosti predškolske dece. u: Antropološke karakteristike i sposobnosti predškolske dece, Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, 69-99
Molnar, D. (2004) The prevalence of the metabolic syndrome and type 2 diabetes mellitus in children and adolescents. Int J Obes Relat Metab Disord, 28(3); 70-74
Ogden, C.L., Carrol, M.D., Curtin, L.R., Lamb, M.M., Flegal, K.M. (2010) Prevalenceof high body mass index in US children and adolescents 2007-2008. Journal of the American Medical Association, 303(3); 242-249
Ogden, C.L., Kuczmarski, R.J., Flegal, K.M., Mei, Z., Guo, S., Wei, R., Grummer-Strawn, L.M., Curtin, L.R., Roche, A.F., Johnson, C.L. (2002) Centers for Disease Control and Prevention 2000 growth charts for the United States: improvements to the 1977 National Center for Health Statistics version. Pediatrics, 109(1): 45-60
Rakić, R., Božić-Krstić, V., Pavlica, T. (2008) Stanje uhranjenosti adolescenata u Somboru. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 43, str. 336-341
Zdravković, D.S. (2001) Klinička pedijatrijska endokrinologija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/gads1449051S
objavljen u SCIndeksu: 25.07.2015.

Povezani članci

Medicinski časopis (2013)
Stanje uhranjenosti dece predškolskog uzrasta
Despotović Mile, i dr.

Fizička kultura (2019)
Fizičko vaspitanje u Republici Srbiji
Radisavljević-Janić Snežana, i dr.

Acta medica Medianae (2010)
Uticaj fizičke aktivnosti na stanje ishranjenosti dece predškolskog uzrasta
Jovanović Radmila, i dr.

prikaži sve [36]